Măsuri fiscale importante adoptate pentru reducerea deficitului bugetar

3 nov. 2023
Vizualizari: 198

În data de 26 septembrie, Guvernul României a aprobat Legea nr. 296/2023 („Legea”) prin care se aduc importante schimbări fiscale pentru reducerea deficitului bugetar și asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung. După multiple dezbateri, Legea a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 977 din data de 27 octombrie 2023.

1. Impozit pe profit

• Companiile care înregistrează în anul precedent o cifră de afaceri mai mare de 50 mil. euro, datorează un impozit minim în anul curent dacă acesta din urmă este mai mare decât impozitul pe profit calculat de companie conform regulilor generale aplicabile sau dacă compania înregistrează pierdere fiscală;

• Impozitul minim pe cifra de afaceri se determină înainte de recuperarea pierderii fiscale din anii precedenți;

• Din impozitul minim se pot scădea sumele aferente sponsorizărilor/actelor de mecenat, în limita de deducere prevăzută de lege;

• Se introduc reglementări pentru plata impozitului minim pe cifra de afaceri și în cazul grupurilor fiscale;

2. Impozit pe veniturile microîntreprinderilor

Se introduc noi cote de impozitare, astfel:

• 1%, pentru microîntreprinderile care realizează venituri care nu depășesc 60.000 euro inclusiv și care nu desfășoară activitățile prevăzute mai jos;

• 3%, pentru microîntreprinderile care: (i) realizează venituri peste 60.000 euro; sau (ii) desfășoară activități, principale sau secundare corespunzătoare activităților IT, HORECA, juridice (numai pentru societățile profesionale cu personalitate juridică), asistență medicală generală, specializată, stomatologică, alte activități referitoare la sănătatea umană;

3. Impozit pe veniturile din salarii și contribuții sociale aferente

• Începând cu luna noiembrie 2023, veniturile brute lunare de peste 10.000 lei realizate de salariații din domeniul IT, construcții, agricultură, alimentar sunt supuse impozitului pe venit;

• Începând cu luna noiembrie 2023, se elimină scutirea de plata contribuției de asigurări sociale de sănătate a veniturilor realizate de salariații din domeniul construcțiilor, agricultură și alimentar;

• Tichetele de masă și voucherele de vacanță acordate salariaților vor fi impuse contribuției de asigurări sociale de sănătate de 10%;

4. Impozit pe veniturile din activități independente și contribuții sociale aferente

• Se introduce posibilitatea deducerii contribuției de asigurări sociale de sănătate din baza de impozitare pentru calculul impozitului pe venit

• Se majorează plafonul maxim pentru plata contribuției de asigurări sociale de sănătate de la 24 salarii minime brute la 60 de salarii minime brute

5. TVA

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

Majorarea cotei de TVA de la 5% la 9% pentru:

• vânzarea anumitor locuințe ca parte a politicii sociale, introducându-se definiții noi pentru locuințele sociale;

• livrarea de panouri fotovoltaice și livrarea/instalarea de componente pentru repararea și/sau extinderea acestora

• livrarea alimentelor de înaltă valoare calitativă, respectiv produse montane, eco, tradiționale cu zahăr adăugat sub 10%.

6. Accize

Se majorează accizele pentru produse din tutun și pentru produse alcoolice

Se introduc accize noi pentru băuturi cu zahăr adăugat:

• Concentrație 5%-8% – 40 lei/hl

• Concentrație > 8% – 60 lei/hl

7. Impozit special pe bunurile imobile și mobile de valoare mare

Persoanele fizice care au în proprietate/proprietate comună clădiri rezidențiale situate în România a căror valoare depășește 2.500.000 lei datorează un impozit special de 0,3% asupra diferenței dintre valoarea impozabilă a clădirii și plafonul de 2.500.000 lei. Impozitul se calculează, declară și plătește până la data de 30 aprilie inclusiv a anului pentru care se datorează impozitul;

Persoanele fizice și juridice care au în proprietate autoturisme înmatriculate/înregistrate în România a căror valoare de achiziție individual depășește 375.000 lei datorează un impozit special de 0,3% asupra diferenței dintre valoarea de achiziție și plafonul de 375.000 lei. Impozitul se datorează pe o perioadă de 5 ani începând cu anul fiscal în care are loc predarea-primirea autoturismului sau pentru fracțiunea de ani rămasă până la împlinirea perioadei de 5 ani de la această dată pentru cele la care predarea-primirea autoturismului a avut loc anterior. Impozitul se calculează, declară și plătește până la data de 31 decembrie inclusiv a anului pentru care se datorează impozitul.

Materialul integral este disponibil aici.

 

Măsuri fiscale importante adoptate pentru reducerea deficitului bugetar was last modified: noiembrie 3rd, 2023 by Theodor Artenie

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autori:

Theodor Artenie

Theodor Artenie

Este coordonator al practicii de taxe, în cadrul firmei de avocatură Noerr.
A mai scris:
Carmen Mazilu

Carmen Mazilu

Este consultantul fiscal senior, în cadrul firmei de avocatură Noerr.
A mai scris: