Neconstituționalitate: art. 20 alin. (1) teza privitoare la antecontracte din Legea nr. 17/2014

11 feb. 2015
Vizualizari: 4936

Despre

  • M. Of. nr. 101 din 9 februarie 2015
  • D.C.C. nr. 755/2014
  • Excepţie de neconstituţionalitate
  • Art. 20 alin. (1) teza privitoare la antecontracte din Legea nr. 17/2014

În M. Of. nr. 101 din 9 februarie 2015, s-a publicat D.C.C. nr. 755/2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 20 alin. (1) teza privitoare la antecontracte din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului (M. Of. nr. 178 din 12 martie 2014).

În continuare, vom prezenta dispozițiile care fac obiectul excepției de neconstituționalitate:

Obiectul excepției de neconstituționalitate

Obiectul excepției de neconstituționalitate, astfel cum a fost formulat, îl reprezintă prevederile art. 20 alin. (1) din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului.

Analizând motivarea excepției de neconstituționalitate, se constată că autorii acesteia fac referire în mod expres la situația antecontractelor, iar nu la aceea a pactelor de opțiune, astfel încât Curtea reține că, în realitate, obiect al excepției de neconstituționalitate formulate îl constituie dispozițiile art. 20 alin. (1) teza privitoare la antecontracte din cuprinsul Legii nr. 17/2014.

Potrivit art. 20 alin. (1) teza privitoare la antecontracte din cuprinsul Legii nr. 17/2014: „Prevederile prezentei legi nu se aplică antecontractelor (…) care au fost autentificate la notariat anterior intrării în vigoare a acesteia”.

D.C.C. nr. 755/2014

Prin Decizia nr. 755/2014, Curtea Constituțională a admis excepția de neconstituționalitate și constată că prevederile art. 20 alin. (1) din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului referitoare la exceptarea de la aplicarea Legii nr. 17/2014 a antecontractelor autentificate la notariat anterior intrării în vigoare a acesteia sunt neconstituționale.

Neconstituționalitate: art. 20 alin. (1) teza privitoare la antecontracte din Legea nr. 17/2014 was last modified: februarie 12th, 2015 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.