Cuvinte-cheie "Vanzare-cumparare"

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ 1) Contract de vânzare. Critică de nelegalitate vizând regulile de interpretare a contractului. Condiții și efecte. 2) Drepturile creditorului din perspectiva dispozițiilor art. 1516 alin. (2) NCC. Acțiune în daune-interese. Condiții și efecte

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Promisiune bilaterală de vânzare-cumpărare. Clauză de dezicere. Restituirea avansului promitentului cumpărător. Denunțarea unilaterală a antecontractului de către promitentul vânzător. Neîndeplinirea condițiilor pentru pronunțarea unei hotărâri care să țină loc de act de vânzare-cumpărare

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contracte. Răspundere civilă contractuală. Incidenţă prioritară faţă de răspunderea contractuală

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Cerere pentru pronunțarea unei hotărâri judecătorești care să țină loc de act de vânzare cumpărare a unui bun imobil. Promisiune bilaterală de vânzare cumpărare încheiată de reclamant cu un terţ care nu este proprietar al bunului imobil respectiv

  • Neconstituționalitate: art. 20 alin. (1) teza privitoare la antecontracte din Legea nr. 17/2014

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Hotărâre judecătorească care țin loc de act autentic de vânzare-cumpărare. Momentul la care se produce transferul dreptului de proprietate. Consecințe

  • Rămâi la curent cu noutățile juridice