Cuvinte-cheie "Exceptie de neconstitutionalitate"

 • Contestaţie în anulare privind modul în care instanţa de recurs a motivat soluţia cu privire la criticile contestatoarei din recurs ca fiind rezultatul unei greşeli materiale

 • Revizuirea. Cale extraordinară de atac care poate fi exercitată împotriva hotărârilor judecătoreşti definitive pronunţate de instanţele penale. Respingerea apelului ca nefondat

 • Invocarea unui titlu provenind de la reclamantul proprietar. Criticarea soluţiei de respingere a acţiunii în revendicare. Respingerea recursului declarat

 • Neîndeplinirea cerinţei legăturii excepţiilor invocate cu soluţionarea cauzei. Respingerea recursului ca nefondat

 • Contestaţie împotriva încheierii judecătorului de supraveghere a privării de libertate. Stabilirea competenței de soluționare a cauzei

 • Invocarea excepţiei de neconstituţionalitate. Impunerea justificării unui interes de către autorul cererii

 • Excepţia de neconstituţionalitate. Mijloc procedural prin intermediul căruia se asigură, în condiţiile legii, analiza conformităţii anumitor dispoziţii legale cu Constituţia României

 • Drepturi salariale care revin în baza raportului de muncă de la ordonatorii de credite. Admiterea excepţiei necompetenţei materiale şi declinarea competenţei de soluţionare a recursurilor

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Cerere de sesizare a Curţii Constituţionale cu soluţionarea unei excepţii de neconstituţionalitate care vizează dispoziţii dintr-un decret prezidenţial. Condiţii. Inadmisibilitate

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Revizuire. Cazul prevăzut în art. 453 alin. (1) lit. f) C. proc. pen. Inadmisibilitate

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice