Cuvinte-cheie "Exceptie de neconstitutionalitate"

  • Contestaţie împotriva încheierii judecătorului de supraveghere a privării de libertate. Stabilirea competenței de soluționare a cauzei

  • Invocarea excepţiei de neconstituţionalitate. Impunerea justificării unui interes de către autorul cererii

  • Excepţia de neconstituţionalitate. Mijloc procedural prin intermediul căruia se asigură, în condiţiile legii, analiza conformităţii anumitor dispoziţii legale cu Constituţia României

  • Drepturi salariale care revin în baza raportului de muncă de la ordonatorii de credite. Admiterea excepţiei necompetenţei materiale şi declinarea competenţei de soluţionare a recursurilor

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Cerere de recuzare respinsă. Nelegala compunere a completului de judecată invocată, ulterior, în cadrul recursului formulat împotriva încheierii de respingere a cererii de sesizare a Curţii Constituţionale. Condiţii şi efecte

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Revizuire. Cazul prevăzut în art. 453 alin. (1) lit. f) C. proc. pen. Încheiere prin care se respinge cererea de recurs în casaţie

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Recurs respins ca inadmisibil. Revizuire întemeiată pe dispozițiile art. 509 alin. (1) pct. 11 NCPC

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Excepţie de neconstituţionalitate invocată într-un dosar având ca obiect cererea de revizuire a unei decizii fără cale de atac, prin care s-a respins un recurs, ca inadmisibil

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Sesizarea Curţii Constituţionale cu o excepţie de neconstituţionalitate a unui act normativ intrat în vigoare anterior Constituţiei din 1991

  • Neconstituționalitate (comunicat CCR): Dispozițiile art. 215^1 („Durata controlului judiciar”) alin. (8) NCPP, ref. la sintagma „în primă instanță”