Cuvinte-cheie "Exceptie de neconstitutionalitate"

 • Invocarea unui titlu provenind de la reclamantul proprietar. Criticarea soluţiei de respingere a acţiunii în revendicare. Respingerea recursului declarat

 • Neîndeplinirea cerinţei legăturii excepţiilor invocate cu soluţionarea cauzei. Respingerea recursului ca nefondat

 • Contestaţie împotriva încheierii judecătorului de supraveghere a privării de libertate. Stabilirea competenței de soluționare a cauzei

 • Invocarea excepţiei de neconstituţionalitate. Impunerea justificării unui interes de către autorul cererii

 • Excepţia de neconstituţionalitate. Mijloc procedural prin intermediul căruia se asigură, în condiţiile legii, analiza conformităţii anumitor dispoziţii legale cu Constituţia României

 • Drepturi salariale care revin în baza raportului de muncă de la ordonatorii de credite. Admiterea excepţiei necompetenţei materiale şi declinarea competenţei de soluţionare a recursurilor

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Cerere de recuzare respinsă. Nelegala compunere a completului de judecată invocată, ulterior, în cadrul recursului formulat împotriva încheierii de respingere a cererii de sesizare a Curţii Constituţionale. Condiţii şi efecte

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Revizuire. Cazul prevăzut în art. 453 alin. (1) lit. f) C. proc. pen. Încheiere prin care se respinge cererea de recurs în casaţie

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Recurs respins ca inadmisibil. Revizuire întemeiată pe dispozițiile art. 509 alin. (1) pct. 11 NCPC

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Excepţie de neconstituţionalitate invocată într-un dosar având ca obiect cererea de revizuire a unei decizii fără cale de atac, prin care s-a respins un recurs, ca inadmisibil

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice