Neconstituționalitate: Art. 86 alin. (6) teza I Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei (M. Of. nr. 286/28.04.2015)

30 apr. 2015
Vizualizari: 3436

Despre

  • M. Of. nr. 286 din 28 aprilie 2015
  • D.C.C. nr. 64/2015
  • Excepţia de neconstituţionalitate
  • Art. 86 alin. (6) teza I din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 

D.C.C. nr. 64/2015Actul normativArticol
NeconstituționaleLegea nr. 85/2006 (M. Of. nr. 359 din 21 aprilie 2006; ult. abrogată prin Legea nr. 85/2014)Dispozițiile art. 86 alin. (6) teza I
Constituționale, în raport cu criticile formulateDispozițiile art. 86 alin. (6) teza a II-a


 
 
În M. Of. nr. 286 din 28 aprilie 2015, s-a publicat D.C.C. nr. 64/2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 86 alin. (6) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței (M. Of. nr. 359 din 21 aprilie 2006; ult. abrogată prin Legea nr. 85/2014).
 
 
 Obiectul excepției de neconstituționalitate
 
 
 Art. 86 alin. (6) din Legea nr. 85/2006 prevedea: „Prin derogare de la prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare, după data deschiderii procedurii, desfacerea contractelor individuale de muncă ale personalului debitoarei se va face de urgență de către administratorul judiciar/lichidator, fără a fi necesară parcurgerea procedurii de concediere colectivă. Administratorul judiciar/lichidatorul va acorda personalului concediat doar preavizul de 15 zile lucrătoare”.
 
 
 

D.C.C. nr. 64/2015

Prin Decizia nr. 64/2015, Curtea Constituțională a admis excepția de neconstituționalitate invocată de Sindicatul Hidroelectrica Hidrosind, în numele membrilor de sindicat, în dosarele nr. 31.699/3/2013, nr. 31.693/3/2013 (4.103/2014), nr. 31.694/3/2013 (3.063/2014), nr. 31.697/3/2013 (3.064/2014), nr. 9.824/3/2013 (4.463/2014), nr. 31.696/3/2013 (3.060/2014), nr. 9.879/3/2013 (5.543/2014) ale Curții de Apel București – Secția a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă și asigurări sociale și în dosarele nr. 17.819/3/2014 și nr. 17.817/3/2014 ale Tribunalului București – Secția a VIII-a conflicte de muncă și asigurări sociale, precum și de Filiala Hidroelectrica Hidrosind din București în dosarele nr. 16.164/3/2014, nr. 16.165/3/2014, nr. 16.166/3/2014, nr. 16.167/3/2014, nr. 16.169/3/2014, nr. 16.183/3/2014, nr. 26.031/3/2013, nr. 24.570/3/2013, nr. 24.581/3/2013, nr. 26.074/3/2013, nr. 26.029/3/2013, nr. 32.995/3/2014, nr. 32.996/3/2014 și nr. 33.004/3/2014 ale Tribunalului București – Secția a VIII-a conflicte de muncă și asigurări sociale și constată că prevederile art. 86 alin. (6) teza întâi din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței sunt neconstituționale.

 

 

Alte precizări cu privire la D.C.C. nr. 64/2015

De asemenea, prin aceeași decizie, Curtea Constituțională, cu unanimitate de voturi, a respins, ca neîntemeiată, excepția de neconstituționalitate și a constatat că prevederile art. 86 alin. (6) teza a doua din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței sunt constituționale, în raport cu criticile formulate.

Neconstituționalitate: Art. 86 alin. (6) teza I Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței (M. Of. nr. 286/28.04.2015) was last modified: aprilie 30th, 2015 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.