Cuvinte-cheie "Insolventa"

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Reclamant în procedura insolvenţei. Înlocuirea administratorului judiciar pe parcursul judecăţii în apel. Omisiunea de a înştiinţa instanţa. Citarea părţii prin fostul administrator judiciar. Suspendarea judecăţii pentru lipsa părţilor. Hotărâre de perimare. Nelegalitatea procedurii de citare. Încălcarea dreptului la apărare şi a principiului contradictorialităţii. Vătămare procesuală

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Reclamant aflat în procedura insolvenţei. Acţiune în rezoluţiunea unui contract în derulare la data deschiderii procedurii. Incidența dispozițiilor speciale prevăzute de art. 123 din Legea nr. 85/2014

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Conflict negativ de competenţă. Acţiune în evacuare formulată de o societate aflată în insolvenţă. Instanța competentă material să soluționeze cauza

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acţiune în constatarea nulităţii unor contracte încheiate de debitorul insolvent anterior deschiderii procedurii insolvenţei, pentru pretinsa încălcare a principiului specialităţii capacităţii de folosinţă a persoanei juridice. Condiţii de admisibilitate

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Închiderea procedurii de faliment, fără a se da posibilitatea debitorului sau creditoarei să formuleze obiecţiuni la raport. Nelegalitate

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contestație împotriva raportului de activitate depus de lichidatorul judiciar. Anularea în parte a acestuia, în ceea ce privește măsura de reconvocare a adunării creditorilor

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Lipsa calităţii de mandatar. Nulitatea relativă a actului juridic încheiat în aceste condiții

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acţiune în constatarea rezoluţiunii contractului de vânzare încheiat ulterior deschiderii procedurii insolvenţei. Competenţa materială procesuală a judecătorului sindic. Incidenţa motivului de casare prevăzut de art. 488 alin. (1) pct. 3 NCPC

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Condiţiile prevăzute de art. 86 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 pentru denunţarea contractelor în derulare. Nulitatea denunţării cesiunii de creanţă. Efecte

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Ordonanță președințială. Închiriere. Evacuare. Suspendare. Inadmisibilitate. Atingerea adusă mecanismelor legii insolvenței prin promovarea acțiunii în evacuare îndreptată împotriva debitoarei insolvente și afectarea sau nu prin aceasta a activității economice a debitoarei, precum și a bunurilor sale

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice