Cuvinte-cheie "Insolventa"

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Lipsa calităţii de mandatar. Nulitatea relativă a actului juridic încheiat în aceste condiții

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Condiţiile prevăzute de art. 86 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 pentru denunţarea contractelor în derulare. Nulitatea denunţării cesiunii de creanţă. Efecte

 • Cerere de admitere a creanţei respinsă prin raportul de activitate. Contestarea măsurii administratorului judiciar. Incidenţa art. 59 alin. (6) din Legea nr. 85/2014

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acțiune arbitrală. Invocarea compensației legale pe calea întâmpinării. Condiții și efecte

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acțiune în pretenții formulată ulterior închiderii procedurii insolvenței. Condiții și efecte din perspectiva dispozițiilor art. 76 din Legea nr. 85/2006

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acţiune în restituirea unei plăţi nedatorate. Bilet la ordin emis în cursul procedurii insolvenţei. Consecinţe

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contestație la tabelul definitiv al creanțelor debitoarei. Eroare esențială

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Întreprindere individuală radiată ca urmare a închiderii procedurii de insolvenţă. Obligaţii fiscale

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Restituirea sumelor avansate de un creditor în falimentul debitorului

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Principiul celerității. Cerere de deschidere a procedurii insolvenței. Verificarea înscrisului declarat ca fals în cadrul cererii de deschidere. Incompatibilitate cu procedura insolvenţei

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice