JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Operaţiuni de piaţă având ca obiect instrumente financiare admise la tranzacționare pe o piață reglementată. Dreptul acţionarilor ce deţin cel puţin 5% din capitalul social al unui emitent de a solicita şi obţine completarea ordinii de zi a adunării generale a acționarilor. Legalitatea deciziei Autorității de Supraveghere Financiară prin care a fost constatată și sancționată fapta de a nu convoca consiliul de administrație de către președintele acestuia, ca element constitutiv al faptei contravenționale constând în nepublicarea ordinii de zi revizuite

22 mart. 2022
Vizualizari: 26

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.