Cuvinte-cheie "Contraventie"

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Operaţiuni de piaţă având ca obiect instrumente financiare admise la tranzacționare pe o piață reglementată. Dreptul acţionarilor ce deţin cel puţin 5% din capitalul social al unui emitent de a solicita şi obţine completarea ordinii de zi a adunării generale a acționarilor. Legalitatea deciziei Autorității de Supraveghere Financiară prin care a fost constatată și sancționată fapta de a nu convoca consiliul de administrație de către președintele acestuia, ca element constitutiv al faptei contravenționale constând în nepublicarea ordinii de zi revizuite

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contestarea legalității procesului-verbal de constatare a unei contravenții (nerespectarea unor obligații legale stabilite în sarcina furnizorilor de energie electrică pe piața concurențială). Stabilirea instanței competente teritorial să judece pricina

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Abuz în serviciu. Omisiunea luării măsurilor de constatare a contravenţiilor și a aplicării sancţiunilor contravenţionale Recurs în casaţie. Cazul prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 7 C. proc. pen.

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Proces-verbal de constatare și sancționare a contravenției. Prejudiciu creat ca urmare a confiscării nelegale a unor bunuri și aplicării amenzii. Anularea actului în temeiul O.G. nr. 2/2001. Acțiune în despăgubiri întemeiată pe dispozițiile dreptului comun. Competența materială procesuală de soluționare a litigiului

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Activitate de inspecţie socială. Proces-verbal de control şi proces-verbal de contravenţie. Diferenţe de regim juridic

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Amendă contravențională. Obligație fiscală. Condițiile compensării

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Amendă contravențională. Obligație fiscală. Condițiile compensării

 • O.U.G. nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaționale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative – modificări (O.U.G. nr. 40/2016)

 • RIL: Art. 17 O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor (M. Of. nr. 199/25.03.2015)

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Caracterul alternativ sau subsidiar al celor două modalităţi de comunicare a procesului-verbal de constatare şi sancţionare contravenţională şi a înştiinţării de plată

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice