Cuvinte-cheie "Contraventie"

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Proces-verbal de constatare și sancționare a contravenției. Prejudiciu creat ca urmare a confiscării nelegale a unor bunuri și aplicării amenzii. Anularea actului în temeiul O.G. nr. 2/2001. Acțiune în despăgubiri întemeiată pe dispozițiile dreptului comun. Competența materială procesuală de soluționare a litigiului

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Activitate de inspecţie socială. Proces-verbal de control şi proces-verbal de contravenţie. Diferenţe de regim juridic

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Amendă contravențională. Obligație fiscală. Condițiile compensării

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Amendă contravențională. Obligație fiscală. Condițiile compensării

 • O.U.G. nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaționale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative – modificări (O.U.G. nr. 40/2016)

 • RIL: Art. 17 O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor (M. Of. nr. 199/25.03.2015)

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Proces-verbal de control încheiat de organul de control din cadrul I.T.M. Natură juridică. Act administrativ. Deosebirea faţă de procesul-verbal de contravenţie

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Concurenţă neloială. Acte de denigrare. Caracterul credibil al denigrării. Condiţii

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Excepţie de nelegalitate. Contravenţie reglementată prin hotărârea Consiliului local. Limitele competenţei autorităţii locale

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ executarii actului administrativ, contraventie Anulare act administrativ individual emis de autoritatea publică. Autorizaţie de construire. Suspendarea executării actului administrativ

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice