Cuvinte-cheie "Capital social"

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Divizare parţială. Încălcarea principiului proporţionalităţii atribuirii către acţionari a cotelor de participaţie cu acţiuni la capitalul social al societăţilor implicate la procesul de divizare. Respingerea cererii de divizare

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Cesiunea părților sociale. Greșita calificare a naturii juridice a convenției. Consecințe

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Operaţiuni de piaţă având ca obiect instrumente financiare admise la tranzacționare pe o piață reglementată. Dreptul acţionarilor ce deţin cel puţin 5% din capitalul social al unui emitent de a solicita şi obţine completarea ordinii de zi a adunării generale a acționarilor. Legalitatea deciziei Autorității de Supraveghere Financiară prin care a fost constatată și sancționată fapta de a nu convoca consiliul de administrație de către președintele acestuia, ca element constitutiv al faptei contravenționale constând în nepublicarea ordinii de zi revizuite

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acțiune în despăgubiri formulată de Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului, ca autoritate publică implicată în controlul privatizării. Excepția lipsei calității procesuale active. Condiții și efecte

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Divizare parţială. Încălcarea principiului proporţionalităţii atribuirii către acţionari a cotelor de participaţie cu acţiuni la capitalul social al societăţilor implicate la procesul de divizare. Respingerea cererii de divizare

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acţiune în constatarea nulităţii absolute a actului constitutiv al unei societăţi nou înfiinţate. Condiţii de admisibilitate din perspectiva dispoziţiilor art. 241 alin. (1) din Legea nr. 297/2004

 • Majorarea capitalului social al unei societăți comerciale prin compensarea (conversia) creanțelor

 • De ce pot fi convertite în capital numai creanţele exigibile? (Despre relaţia dintre conversia creanţelor şi principiul sincerităţii capitalului social)

 • Transformarea unei societăți pe acțiuni în societate cu răspundere limitată – modalitate de restructurare a întreprinderii (II)

 • Despre admisibilitatea majorării capitalului social al societăţilor reglementate de Legea nr. 31/1990 privind societăţile, care sunt supuse unei proceduri de insolvenţă (de reorganizare), prin utilizarea procedeului (sursei) compensării unor creanţe lichide şi exigibile asupra societăţii, cu acţiuni ale acesteia (II)

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice