JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Existenţa şi efectele pactului comisoriu. Eficienţa pactului comi-soriu de gradul IV, în condiţiile lipsei culpei beneficiarului acestuia. Repunerea părţilor în situaţia anterioară

2 iul. 2019
Vizualizari: 24
  • Codul civil: art. 1553
  • Codul civil: art. 1554
  • Codul civil: art. 1635 1649
  • Codul de procedură civilă: art. 488 alin. (1) pct. 6) şi pct. 8)

1. Pactele comisorii sunt clauze contractuale exprese privind rezoluțiunea contractului pentru neexecutare și reprezintă unul dintre cele trei moduri de operare a rezoluțiunii, alături de rezoluțiunea dispusă de instanță și declarația unilaterală de rezoluțiune a creditorului.
Din interpretarea coroborată a art. 1516 alin. (2) și a art. 1550 1553, rezultă că, în noul
C. civ., pactele comisorii păstrează caracteristica de a fi o clauză de favoare stipulată exclusiv în favoarea creditorului, fiind manifestarea dreptului de opțiune (drept potestativ) al creditorului menționat în alin. (1) al art. 1549 C. civ.: „Dacă nu cere executarea silită a obligațiilor (…), creditorul are dreptul la rezoluțiune sau reziliere (…)”.
Rezultă că simpla îndeplinire a condițiilor pactului comisoriu, inclusiv în forma sa cea mai energică stipulată în teza a II a a alin. (2) al art. 1.553 C. civ., nu va conduce la desființarea automată a contractului, ci va fi subordonată emiterii de către creditor a declarației de invocare a pactului comisoriu potrivit regulii libertății formelor actului juridic unilateral și cu necesitatea comunicării debitorului, astfel prevăzute în art. 1523 C. civ. Din teza finală a
alin. (1) reiese specificul pactelor comisorii de a produce rezoluțiunea sau rezilierea de drept a contractului, ca urmare a îndeplinirii condițiilor menționate în pact.
2. În mod greșit, au fost interpretate dispozițiile art. 1553 C. civ., apreciind că nu poate opera pactul comisoriu de gradul IV, datorită culpei recurentei reclamante care a închis respectivul cont, la cererea sa, potrivit celor menționate în adresa băncii.
Nu se poate reține culpa recurentei reclamante pentru a împiedica invocarea pactului comisoriu, întrucât recurenta i a încunoștințat pe intimați cu privire la noul cont bancar în care ar fi trebuit să achite ratele restante.
De asemenea, instanța reține că închiderea contului bancar la Piraeus Bank nu i a împiedicat pe intimați să efectueze plata ratelor prevăzute în actul de vânzare cumpărare. Astfel, neplata ratelor nu a fost determinată de închiderea contului bancar, ci de împrejurarea că intimații nu au făcut și nici nu au încercat să efectueze vreo plată către recurenta reclamantă.
Împrejurarea că a fost închis contul bancar la banca respectivă nu poate afecta valabilitatea și eficiența pactului comisoriu atâta timp cât intimații nu manifestat nici un fel de disponi¬bilitate de a achita ratele restante.
Mai mult, Curtea constată că, la data soluționării prezentului recurs, intimații nici nu au susținut și nici nu au invocat că sunt în măsură să plătească ratele restante pentru a salva contractului de vânzare cumpărare.
3. Obligația restituirii există în sarcina recurentei reclamante, chiar dacă intimații cum¬părători nu au formulat în mod expres această cerere, întrucât efectele repunerii în situația anterioară le afectează pe ambele părți din raportul juridic obligațional, care s a născut în temeiul actului translativ de proprietate.
Curtea reține că este suficientă manifestarea de voință a uneia dintre părți în ceea ce privește restituirea prestațiilor anterioare, pentru a se naște și obligația și dreptul corelativ al celeilalte părți din cadrul raportului juridic obligațional.

(Curtea de Apel București, s. a IV-a civ., Decizia civilă nr. 558 din data de 2 iulie 2019)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Nu aveți acces la acest articol!!!

JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Existența și efectele pactului comisoriu. Eficiența pactului comi-soriu de gradul IV, în condițiile lipsei culpei beneficiarului acestuia. Repunerea părților în situația anterioară was last modified: decembrie 12th, 2023 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.