Cuvinte-cheie "Culpa"

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Cheltuieli de judecată solicitate pe cale separată, ocazionate de judecata cererii de strămutare. Incident procedural. Litigiu de fond pendinte. Lipsa culpei procesuale

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Cheltuieli de judecată solicitate pe cale separată, ocazionate de judecata cererii de strămutare. Incident procedural. Litigiu de fond pendinte. Lipsa culpei procesuale

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de asigurare de răspundere profesională a executorului judecătoresc. Interpretarea clauzelor contractuale referitoare la cazurile de excludere a răspunderii asigurătorului

 • Nerespectarea normelor de conducere a autovehiculelor pe drumurile publice. Stabilirea contribuţiei părţilor la producerea prejudiciului

 • Contract de finanțare. Proces-verbal de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Promisiune de vânzare-cumpărare. Acţiune în rezoluţiune. Neîndeplinirea obligaţiilor asumate de către promitentul-cumpărător. Înstrăinarea bunului către un terţ ulterior termenului stipulat pentru perfectarea contractului. Reţinerea culpei concurente a promitentului-vânzător pentru neîncheierea actului. Nelegalitate

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Prejudiciu cauzat de lucru. Arbore aflat în stare avansată de degradare. Obligația de întreținere a spațiului verde. Răspundere obiectivă. Cauze exoneratoare de răspundere

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acțiune în despăgubiri. Accident rutier. Constituirea ca parte civilă în procesul penal. Condiții și efecte în privința termenului de prescripție a dreptului material la acțiune

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Faptă ilicită cauzatoare de prejudicii. Raport de prepuşenie. Acţiunea în regres a comitentului. Condiţii

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acţiune în răspunderea patrimonială. Termen de prescripţie. Cazuri de întrerupere şi suspendare

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice