Cuvinte-cheie "Pact comisoriu"

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de prestări-servicii. Reziliere. Calificarea greşită de către instanţă a pactului comisoriu stipulat de părţile contractante. Consecinţe

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Promisiune bilaterală de cesiune de părți sociale. Denunțarea unilaterală a contractului. Incidența dispozițiilor art. 1203 din Codul civil. Condiții și efecte

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Promisiune bilaterală de cesiune de părți sociale. Denunțarea unilaterală a contractului. Incidența dispozițiilor art. 1203 din Codul civil. Condiții și efecte

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Existenţa şi efectele pactului comisoriu. Eficienţa pactului comi-soriu de gradul IV, în condiţiile lipsei culpei beneficiarului acestuia. Repunerea părţilor în situaţia anterioară

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Recurs. Motive contradictorii şi motive străine de natura cauzei în decizia instanţei de apel din perspectiva motivului de casare corespunzător. Rezoluţiune promisiune bilaterală de vânzare cum¬părare. Pact comisoriu. Reducerea prestaţiilor

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Promisiune bilaterală de vânzare-cumpărare. Clauză de dezicere. Restituirea avansului promitentului cumpărător. Denunțarea unilaterală a antecontractului de către promitentul vânzător. Neîndeplinirea condițiilor pentru pronunțarea unei hotărâri care să țină loc de act de vânzare-cumpărare

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Drept de accesiune. Condiţii şi efecte. Concesionarea terenurilor agricole. Valorificarea activelor. Procedura de delimitare. Inventariere

 • Rezoluțiunea și rezilierea contractului în noul Cod civil

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Pact comisoriu, inserat expres de către părţi în cuprinsul Acordului-cadru. Reziliere

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Antecontract de vânzare-cumpărare. Pact comisoriu expres. Neîndeplinirea de către promitentul vânzător a obligației asumată prin contract

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice