JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Citaţiile şi comunicarea actelor de procedură. Repunerea în termen. Termenul şi formele apelului. Schimbarea apărătorului ales şi schimbarea domiciliului procesual

3 oct. 2018
Vizualizari: 241
  • C. proc. civ. din 1865: art. 284
  • C.proc.civ. din 1865: art. 93
  • C.proc.civ. din 1865: art. 98

Pentru a se putea dispune repunerea în termen, trebuie întrunite cumulativ trei condiții, și anume; partea care nu și-a exercitat în termen dreptul procedural trebuie să facă dovada existenței unei împrejurări mai presus de voința ei; împrejurarea respectivă să se fi produs înăuntrul termenului legal peremptoriu în care trebuia exercitat respectivul drept procedural; partea interesată să formuleze în termen de 15 zile de la data încetării împiedicării atât cererea de repunere în termen, cât și cererea de exercitare a dreptului (a căii de atac). Sintagma „împrejurări mai presus de voința părții” din art. 103 din C. proc. civ. presupune indicarea și dovedirea de către parte a unor împrejurări ce exclud culpa sa.
Art. 93 din vechiul C. proc. civ. reglementează alegerea domiciliului procesual, iar art. 98 din același cod statuează că: „Schimbarea domiciliului uneia din părți în timpul judecății trebuie, sub pedeapsa neluării ei în seamă, să fie adusă la cunoștința instanței prin petiție la dosar, iar părții potrivnice prin scrisoare recomandată, a cărei recipisă de predare se va depune la dosar o dată cu petiția prin care se înștiințează instanța despre schimbarea domiciliului.”
Schimbarea apărătorului ales în cursul procesului nu este echivalentă cu schimbarea domiciliului în sensul statuat de dispozițiile legale mai sus enunțate, partea având obligația de a aduce la cunoștință instanței această schimbare de domiciliu, legată de schimbarea avocatului ales, astfel cum impune art. 98 din C. proc. civ. Neconformarea de către parte la cerințele art. 98 C. proc. civ. nu poate fi asimilată „împrejurării mai presus de voința părții” care să fundamenteze măsura repunerii în termenul de declarare a apelului.

(I.C.C.J., s. a II-a civ., decizia nr. 3926 din 3 octombrie 2018)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Nu aveți acces la acest articol!!!

JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Citațiile și comunicarea actelor de procedură. Repunerea în termen. Termenul și formele apelului. Schimbarea apărătorului ales și schimbarea domiciliului procesual was last modified: iulie 13th, 2022 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.