Cuvinte-cheie "Apel"

 • Solicitare privind constatarea incidenţei cazului de revizuire întrucât au apărut elemente noi care nu au fost cunoscute de instanţă cu ocazia judecării fondului. Respingerea apelului ca nefondat

 • Caracterul definitiv al hotărârii prin care instanţa respinge, ca inadmisibilă, contestaţia în anulare. Apel respins ca inadmisibil

 • Perimarea de drept. Cerere rămasă în nelucrare din motive neimputabile părţii timp de 6 luni

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Violarea vieții private în modalitatea prevăzută de art. 226 alin. (1), (5) din Codul penal. Tipicitate

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Dispută privind accesul la rețeaua electrică. Act întocmit de un organ administrativ jurisdicțional. Imposibilitatea subscrierii actului noțiunii de înscris autentic

 • Acțiune privind obligarea pârâtei la plata despăgubirilor pretinse și a cheltuielilor de judecată. Recurs respins ca inadmisibil

 • Contestaţie împotriva încheierii judecătorului de supraveghere a privării de libertate. Stabilirea competenței de soluționare a cauzei

 • Proiect de fonduri declarat neeligibil. Solicitare privind anularea actelor administrative contestate şi obligarea intimatelor la declararea proiectului ca fiind eligibil. Apel respins ca inadmisibil

 • Invocarea netemeiniciei pedepsei pronunţate. Imposibilitatea examinării pe calea recursului în casaţie. Respingerea recursului ca nefodat

 • Contestarea executării cheltuielilor de procedură către stat. Contestație respinsă ca nefondată

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice