Cuvinte-cheie "Apel"

  • Invocarea netemeiniciei pedepsei pronunţate. Imposibilitatea examinării pe calea recursului în casaţie. Respingerea recursului ca nefodat

  • Contestarea executării cheltuielilor de procedură către stat. Contestație respinsă ca nefondată

  • Reluarea în totalitate a criticilor formulate prin motivele de apel referitoare la excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune. Anularea recursului declarat

  • Infracţiunea de luare de mită în formă continuată. Schimbarea încadrării juridice dată faptei reţinute în sarcina inculpatului

  • Cerere de revizuire formulată împotriva unei încheieri. Contestație în anulare respinsă ca inadmisibilă

  • Hotărârea pronunțată în procedura examinării admisibilității în principiu a contestației în anulare. Apel respins ca inadmisibil

  • Recunoaşterea promovării unei căi de atac în alte situaţii decât cele prevăzute de lege. Încălcarea principiului legalităţii căilor de atac. Respingerea apelului ca inadmisibil

  • Inadmisibilitate. Exercitarea unei căi de atac ce nu este prevăzută de lege sau de către o persoană ce nu are calitate procesuală

  • Existența cazului de revizuire. Întâmplare, situaţie, stare care, în mod autonom sau în coroborare cu alte probe, poate duce la dovedirea netemeiniciei hotărârii

  • Analiza excepţiei de perimare a căii de atac invocată din oficiu