Cuvinte-cheie "citare"

 • Citarea revizuentului cu menţiunea de a preciza dacă înţelege să solicite judecarea cauzei în lipsă. Rămânerea cauzei în nelucrare pentru o perioadă mai mare de 6 luni. Perimarea cererii de revizuire

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Soluționarea cauzei în lipsa dovezii îndeplinirii procedurii de citare. Nulitatea hotătârii

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Testament olograf. Fals intelectual. Subiect procesual. Omisiunea citării. Apel. Soluţii

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Citarea părții prin administrator special și administrator judiciar. Mențiune pe citație „destinatar mutat de la adresă

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Citaţiile şi comunicarea actelor de procedură. Repunerea în termen. Termenul şi formele apelului. Schimbarea apărătorului ales şi schimbarea domiciliului procesual

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Citarea în cazul domiciliului ales la un cabinet de avocatură

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contestație în anulare. Lipsa acordului părților expres și prealabil la judecarea recursului în procedura filtru. Încălcarea principiului publicităţii şedinţei de judecată

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ A) Contestaţie în anulare întemeiată pe dispoziţiile art. 317 alin. (1) pct. 1 din Codul de procedură civilă din 1865. Condiţii de admisibilitate. B) Citarea. Nulitate expresă

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ A) Contestaţie în anulare întemeiată pe dispoziţiile art. 317 alin. (1) pct. 1 din Codul de procedură civilă din 1865. Condiţii de admisibilitate. B) Citarea. Nulitate expresă

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ A) Contestaţie în anulare întemeiată pe dispoziţiile art. 317 alin. (1) pct. 1 din Codul de procedură civilă din 1865. Condiţii de admisibilitate. B) Citarea. Nulitate expresă

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice