Cuvinte-cheie "citare"

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Reclamant în procedura insolvenţei. Înlocuirea administratorului judiciar pe parcursul judecăţii în apel. Omisiunea de a înştiinţa instanţa. Citarea părţii prin fostul administrator judiciar. Suspendarea judecăţii pentru lipsa părţilor. Hotărâre de perimare. Nelegalitatea procedurii de citare. Încălcarea dreptului la apărare şi a principiului contradictorialităţii. Vătămare procesuală

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Cerere de restituire a cauţiunii. Citarea părţilor. Condiţii şi efecte

 • Citarea revizuentului cu menţiunea de a preciza dacă înţelege să solicite judecarea cauzei în lipsă. Rămânerea cauzei în nelucrare pentru o perioadă mai mare de 6 luni. Perimarea cererii de revizuire

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Cerere de recunoaștere a unei hotărâri pronunțate în materia matrimonială și a răspunderii părintești într-un stat membru al Uniunii Europene. Lipsa dovezii înștiințării pârâtului despre desfășurarea procesului. Motiv de refuz

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Lipsa dovezii calității de reprezentant reținută prin decizia pronunțată în recurs. Comunicarea hotărârii la sediul procesual ales. Termenul de exercitare a contestației în anulare

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Lipsa dovezii calității de reprezentant reținută prin decizia pronunțată în recurs. Comunicarea hotărârii la sediul procesual ales. Termenul de exercitare a contestației în anulare

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Soluționarea cauzei în lipsa dovezii îndeplinirii procedurii de citare. Nulitatea hotătârii

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Soluționarea cauzei în lipsa dovezii îndeplinirii procedurii de citare. Nulitatea hotătârii

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Soluționarea cauzei în lipsa dovezii îndeplinirii procedurii de citare. Nulitatea hotătârii

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Citarea. Schimbarea locului citării. Condiţii. Sancţiunea neco-municării noului loc de citare cu respectarea dispoziţiilor legale

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice