JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ 1) Recurs întemeiat pe dispoziţiile art. 488 alin. (1) pct. 6 NCPC. Condiţii de admisibilitate. 2) Contract de concesiune. Obligaţia de restituire a bunurilor de retur. Condiţii şi efecte din perspectiva Legii nr. 51/2006

20 nov. 2018
Vizualizari: 244
  • Legea nr. 51/2006: art. 26 alin. (5)
  • Legea nr. 51/2006: art. 44 alin. (4)
  • NCC: art. 1345
  • NCPC: art. 488 alin. (1) pct. 6

1) Pentru a răspunde exigențelor art. 488 alin. (1) pct. 6 C.proc.civ., contradicția la care se referă textul de lege trebuie să poarte fie între considerente și dispozitiv, fie să se manifeste în cadrul considerentelor, însă de o asemenea manieră încât hotărârea să poată fi apreciată ca fiind, practic, nemotivată.
Instanța de apel nu a expus un raționament contradictoriu atunci când a reținut că la îndemâna părții se afla fie o acțiune în contencios administrativ, fie una în răspundere contractuală, ci a apreciat că asemenea mijloace juridice reprezentau un impediment pentru promovarea unei actio de in rem verso, care era, astfel, paralizată, nefiind îndeplinite în această situație condițiile de admisibilitate ale art. 488 alin. (1) pct. 6 C. proc. civ.
2) Sensul art. 26 alin. (5), ca și al art. 44 alin. (4) din Legea nr. 51/2006, este acela ca orice bun realizat în cadrul programelor de investiții să se integreze în domeniul public al unității administrativ teritoriale, cu regimul juridic al bunurilor de retur, care se restituie în mod gratuit.

(I.C.C.J., s. I civ., decizia nr. 4987 din 20 noiembrie 2018)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Nu aveți acces la acest articol!!!

JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ 1) Recurs întemeiat pe dispozițiile art. 488 alin. (1) pct. 6 NCPC. Condiții de admisibilitate. 2) Contract de concesiune. Obligația de restituire a bunurilor de retur. Condiții și efecte din perspectiva Legii nr. 51/2006 was last modified: iulie 17th, 2022 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.