JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ 1) Contract de vânzare. Critică de nelegalitate vizând regulile de interpretare a contractului. Condiții și efecte. 2) Drepturile creditorului din perspectiva dispozițiilor art. 1516 alin. (2) NCC. Acțiune în daune-interese. Condiții și efecte

20 oct. 2020
Vizualizari: 38
  • NCC: art. 1266
  • NCC: art. 1267
  • NCC: art. 1270 alin. (1)
  • NCC: art. 1516 alin. (2)
  • NCC: art. 1538

1) Verificarea respectării normelor legale de interpretare a contractelor poate face obiectul unei critici de nelegalitate din moment ce, potrivit art. 1270 alin. (1) C. civ., contractul valabil încheiat are putere de lege între părțile contractante.
Este adevărat că înscrisul ce constată convenția este o probă în procesul civil și că interpretarea probelor este apanajul stabilirii elementelor de fapt ale cauzei și intră în domeniul rezervat exclusiv instanțelor devolutive, însă regulile de interpretare a contractului, statornicite în art. 1266 – art. 1269 C. civ., sunt norme de drept material și se adresează organelor de jurisdicție, atunci când interpretarea formează obiect al unei dispute litigioase, astfel că verificarea aplicării lor, în raport cu o convenție, privite în sens de negotium, iar nu de instrumentum, poate constitui o critică de nelegalitate.
2) Potrivit dispozițiilor art. 1516 alin. (2) C. civ., atunci când, fără justificare, debitorul nu își execută obligația și se află în întârziere, creditorul poate, la alegerea sa și fără a pierde dreptul la daune-interese, dacă i se cuvin: 1. să ceară sau, după caz, să treacă la executarea silită a obligației; 2. să obțină, dacă obligația este contractuală, rezoluțiunea sau rezilierea contractului ori, după caz, reducerea propriei obligații corelative; 3. să folosească, atunci când este cazul, orice alt mijloc prevăzut de lege pentru realizarea dreptului său.
Articolul 1516 alin. (2) C. civ. nu instituie o ordine de executare a mijloacelor juridice de realizare a dreptului creditorului, acesta putând alege, în funcție de circumstanțe, modalitatea legală cea mai adecvată satisfacerii dreptului său. Acest text de lege nu interzice, ci, dimpotrivă, permite creditorului în mod explicit ca, în afara mijloacelor juridice amintite, să obțină daune-interese, dreptul la executarea prin echivalent a obligației fiind, astfel, conservat în toate cazurile, putând fi executat fie cu titlu principal, fie complementar altui mijloc juridic de realizare a dreptului creditorului.
Prin urmare, nu este încălcat acest text de lege în cazul în care instanța a constatat că pârâta-vânzător este îndrituită la obținerea de daune-interese pentru neexecutarea parțială a obligațiilor contractuale asumate de debitorul-cumpărător.

(ICCJ, secția a II-a civilă, decizia nr. 2011 din 20 octombrie 2020)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Nu aveți acces la acest articol!!!

JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ 1) Contract de vânzare. Critică de nelegalitate vizând regulile de interpretare a contractului. Condiții și efecte. 2) Drepturile creditorului din perspectiva dispozițiilor art. 1516 alin. (2) NCC. Acțiune în daune-interese. Condiții și efecte was last modified: noiembrie 20th, 2023 by Redacția ProLege

Jurisprudență

Vezi tot

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.