Cuvinte-cheie "scrisoare de garantie bancara"

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acţiune în pretenţii. Răspunderea pentru viciile ascunse ale construcţiei. Momentul de început al cursului prescripţiei dreptului material la acţiune. Condiții și efecte

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ 1) Contract de vânzare. Critică de nelegalitate vizând regulile de interpretare a contractului. Condiții și efecte. 2) Drepturile creditorului din perspectiva dispozițiilor art. 1516 alin. (2) NCC. Acțiune în daune-interese. Condiții și efecte

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Scrisoare de garanţie bancară. Natura juridică. Condiţii şi efecte

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Scrisoare de garanție bancară. Condițiile executării

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Scrisoare de garanţie bancară. Extinderea garanţiilor fără acordul băncii. Consecinţe

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Deblocarea disponibilităţilor băneşti care fac obiectul unei scrisori de garanţie bancară în cadrul procedurii insolvenţei

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Natura juridică a scrisorii de garanţie bancară. Condiţii pentru anulare

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Scrisoare de garanţie bancară. Natură juridică. Anularea garanţiei. Condiţii şi efecte

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Amânarea la plată a obligaţiilor fiscale. Pierderea valabilităţii amânării. Condiţii

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acţiune în anularea cererii de executare a scrisorii de garanţie bancară. Condiţii de exercitare

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice