Revista Universul Juridic

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Indemnizaţie de şomaj. Calcul

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Competenţa în caz de schimbare a calităţii inculpatului. Faptă având legătură cu atribuţiile de serviciu ale inculpatului

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acţiune privind anularea dispoziţiei emise de Primar prin care a fost respinsă cererea de restituire în natură a unui imobilul şi s-a propus acordarea de despăgubiri. Obligarea Statului Român prin Ministerul Finanţelor Publice la plata valorii de circulaţie a imobilul în litigiu. Încălcarea, de către instanţele fondului, a prevederilor legii speciale care statuează asupra despăgubirilor

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Caracterul unui contract de cesiune de drepturi litigioase în care prețul cesiunii constă în obligația de întreținere

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acţiune în despăgubire întemeiată pe dispoziţiile Legii nr. 13/2007. Distincţia între domeniul public sau privat. Caracterul gratuit al drepturilor de uz şi servitute este prevăzut de legiuitor numai în cazul proprietăţii Statului şi al unităţilor administrativ teritoriale afectate de capacităţi energetice

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Posibilitatea dezdăunării unei persoane ce a achiziţionat autoturismul în leasing, până la achitarea integrală a preţului către firma de leasing

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de asigurare. Sumă asigurată la un cuantum inferior al valorii bunurilor. Modalitatea de calcul a despăgubirii

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de asigurare. Sumă asigurată la un cuantum inferior al valorii bunurilor. Modalitatea de calcul a despăgubirii

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contrabandă. Elemente constitutive

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Obligație sub condiție potestativă. Legalitate

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice