Revista Universul Juridic

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Titlu executoriu. Lămurirea dispozitivului hotărârii judecătorești pe calea contestației la titlu

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Suspendare provizorie a executării sentinţei de intrare în faliment. Condiţii

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Împlinirea termenului de prescripție a executării silite a unei hotărâri judecătorești. Introducerea unei noi acțiuni având același obiect, aceeași cauză și aceleași părți în vederea obținerii unui nou titlu executoriu. Admisibilitate

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Accesiune imobiliară artificială. Distincţie faţă de acţiunea în revendicare

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Infracţiune continuată. Viol. Ascultarea părţii vătămate. Minor

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Cerere de înregistrare a fuziunii. Verificarea legalităţii hotărârii de fuziune

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Natura juridică a scrisorii de garanţie bancară. Condiţii pentru anulare

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Scrisoare de garanţie bancară. Natură juridică. Anularea garanţiei. Condiţii şi efecte

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Calitatea de persoană îndreptățită la măsuri reparatorii în temeiul Legii nr. 10/2001. Noțiunea de bun imobil

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Tentativă. Omor deosebit de grav. Omor săvârşit asupra unui poliţist

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice