Revista Universul Juridic

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Bancrută frauduloasă. Condiții

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Arestarea preventivă a inculpatului în procedura de executare a mandatului

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Scrisoare de garanţie bancară. Extinderea garanţiilor fără acordul băncii. Consecinţe

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contravaloarea îmbunătățirilor efectuate de chiriaș. Data nașterii dreptului material la acțiune

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Scrisoare de trăsură. Plată nedatorată. Momentul de la care începe să curgă termenul de prescripţie

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acţiune în pretenţii. Invocarea forţei majore. Condiţii de admisibilitate

 • Anularea actelor frauduloase încheiate în dauna creditorilor. Constituire garanţii în temeiul Codului de procedură fiscală. Inadmisibilitate

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Utilizarea succesivă sau concomitentă a procedurilor de combatere a discriminării reglementate de art. 20 şi art. 27 din O.G. nr. 137/2000. Excepţie de la principiul electa una via non datur recursus ad alteram

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Dispoziţie emisă de primar în condiţiile Legii nr. 10/2001. Inadmisibilitatea excepţiei de nelegalitate

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acţiune întemeiată pe îmbogăţirea fără justă cauză. Condiţii de admisibilitate

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice