Cuvinte-cheie "Clauza penala"

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Forţa majoră. Incidența acestui caz exonerator de răspundere în raport cu clauzele contractuale stabilite de părți. Condiții și efecte

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de furnizare produse. Clauză penală pentru executarea cu întârziere a obligației contractuale. Acțiune în rezilierea contractului pentru neexecutarea obligației principale asumate contractual. Activarea clauzei penale. Condiții și efecte

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de furnizare produse. Clauză penală pentru executarea cu întârziere a obligației contractuale. Acțiune în rezilierea contractului pentru neexecutarea obligației principale asumate contractual. Activarea clauzei penale. Condiții și efecte

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Nevalorificarea efectului întreruptiv al prescripţiei cu privire la un act de recunoaştere a datoriei. Răspundere civilă contractuală. Închiriere. Clauză penală. Penalități de întârziere

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Promisiune bilaterală de vânzare. Executarea cu întârziere a vânzării. Clauză neuzuală privind acceptarea executării cu rezerva valorificării clauzei penale. Condiții și efecte în raport cu dispozițiile art. 1539 din Codul civil

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ 1) Contract de vânzare. Critică de nelegalitate vizând regulile de interpretare a contractului. Condiții și efecte. 2) Drepturile creditorului din perspectiva dispozițiilor art. 1516 alin. (2) NCC. Acțiune în daune-interese. Condiții și efecte

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de împrumut cu titlu gratuit prin care părțile au stabilit o dobândă moratorie ce depășește plafonul maxim impus prin normele legale. Clauză penală nulă absolut pentru cauză ilicită

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acţiune în rezoluţiunea unui antecontract de vânzare. Condiţii şi efecte

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de vânzare. Declararea nulității absolute a contractului. Efecte din perspectiva dispozițiilor din materia cărții funciare

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Considerente străine de natura cauzei. Schimbarea cauzei cererii de chemare în judecată. Principiul disponibiliății

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice