Cuvinte-cheie "interpretarea contractului"

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Obligaţie de a face constând în încheierea unui act adiţional la contractul de tranzacţie. Condiţii de admisibilitate. Încălcarea prevederilor art. 1266 şi art. 1267 din Codul civil

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de asigurare de răspundere profesională a executorului judecătoresc. Interpretarea clauzelor contractuale referitoare la cazurile de excludere a răspunderii asigurătorului

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Forţa majoră. Incidența acestui caz exonerator de răspundere în raport cu clauzele contractuale stabilite de părți. Condiții și efecte

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de servicii de consultanță. Acţiune în răspundere civilă contractuală având ca obiect plata onorariului de succes. Greşita aplicare a regulilor de interpretare a contractului

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Cesiunea părților sociale. Greșita calificare a naturii juridice a convenției. Consecințe

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acţiune în constatarea diminuării participaţiei de acţiuni. Contract de cesiune de acţiuni. Interpretarea convenţiei după criteriul voinţei reale a părţilor. Efectul pozitiv al autorității de lucru judecat

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acţiune în constatarea diminuării participaţiei de acţiuni. Contract de cesiune de acţiuni. Interpretarea convenţiei după criteriul voinţei reale a părţilor. Condiţii de admisibilitate

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de asigurare. Modul de determinare a sumei asigurate. Interpretarea contractului potrivit dispozițiilor art. 1266 din Codul civil

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ 1) Contract de vânzare. Critică de nelegalitate vizând regulile de interpretare a contractului. Condiții și efecte. 2) Drepturile creditorului din perspectiva dispozițiilor art. 1516 alin. (2) NCC. Acțiune în daune-interese. Condiții și efecte

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Majorare salarială. Act adiţional la contractul individual de muncă. Modalităţile actului juridic

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice