Cuvinte-cheie "Daune interese"

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acţiune în rezoluţiunea unui antecontract de vânzare. Condiţii şi efecte

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de vânzare. Declararea nulității absolute a contractului. Efecte din perspectiva dispozițiilor din materia cărții funciare

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Înscris autentificat de un notar public din România. Raport juridic cu element de extraneitate. Competenţă generală a instanţelor române

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Daune-interese. Beneficiul nerealizat. Contract-cadru. Funcție specifică

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Imobil proprietate privată. Declarație de utilitate publică. Acțiune în despăgubiri. Nedovedirea unui prejudiciu cert

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Clauză penală. Îndeplinirea condițiilor pentru acordarea de despăgubiri

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Eşalonarea prin acte normative a plăţii drepturilor salariale restante, stabilite prin hotărâri judecătoreşti. Daune-interese sub forma dobânzii legale

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acţiune în răspundere civilă delictuală. Principiul reparării integrale a prejudiciului

 • Decizia ÎCCJ (Complet DCD/C) nr. 7/2015: Plățile voluntare eșalonate în temeiul O.U.G. nr. 71/2009. Întreruperea termenului de prescripţie pentru acordarea dobânzii penalizatoare (M. Of. nr. 461/26.06.2015)

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Leasing financiar. Clauză penală reprezentând valoarea ratelor viitoare. Compatibilitate

 • Abonează-te la newsletter