Revista Universul Juridic

  • Păşim cu speranţă în 2021

  • OPANAF nr. 3.725/2017 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor şi a tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal – modificări (OPANAF nr. 4136/2020)

  • Neconstituționalitate (M. Of. nr. 1313/30.12.2020): Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 9/1991 privind înfiinţarea Institutului Român pentru Drepturile Omului

  • Schema de ajutor de stat – Sprijin pentru IMM-uri în vederea depăşirii crizei economice generate de pandemia de COVID-19 – modificări (OMIPEMEAT nr. 1586/2020)

  • SNG. Concurs pentru ocuparea unor posturi vacante de grefieri (Curtea de Apel Alba Iulia)

  • Hotărârea CEDO din 26 mai 2020 în Cauza A. împotriva României (Cererea nr. 999/19)

  • Normele metodologice privind organizarea şi funcţionarea comisiilor, procedura de selecţie a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale în vederea acordării de finanţări nerambursabile din Fondul Cultural Naţional – modificări (OMC nr. 3461/2020)

  • ASF. Raportul săptămânal de tendințe și riscuri pe piețele financiare

  • O.U.G. nr. 216/2020 privind prorogarea unui termen

  • Ministerul Justiției. Proiectul de Ordonanță de urgență privind adoptarea unor măsuri în materia alcătuirii completurilor de judecată în apel