Întrunirea elementelor constitutive ale infracţiunii de act sexual cu un minor în formă continuată. Admiterea recursului în casaţie, casarea deciziei recurate și trimiterea cauzei spre rejudecare la Curtea de Apel

19 feb. 2024
Vizualizari: 375
 • NCP: art. 154 alin. (1) lit. d)
 • NCP: art. 220 alin. (1)
 • NCP: art. 35 alin. (1)
 • NCP: art. 5
 • NCPP: art. 16 alin. (1) lit. e)-j)
 • NCPP: art. 275 alin. (3)
 • NCPP: art. 433
 • NCPP: art. 438 alin. (1) pct. 8
 • NCPP: art. 442 alin. (1) și (2)
 • NCPP: art. 447
 • NCPP: art. 448 alin. (1) pct. 2 lit. b)

Prin sentința penală nr. 26 din data de 22 iunie 2022 pronunțată de Judecătoria Baia de Aramă în dosarul nr. x/2021, în baza art. 220 alin. (1) din C. pen., cu aplicarea art. 35 alin. (1) din C. pen. și art. 5 din C. pen., a fost condamnat inculpatul A., pentru săvârșirea infracțiunii de act sexual cu un minor în formă continuată, la 1 an închisoare.

În baza art. 65 alin. (1) din C. pen. raportat la art. 66 alin. (1) lit. a) și b) din C. pen., s-a aplicat inculpatului A. pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării dreptului de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, a dreptului de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat.

În baza art. 67 alin. (2) din C. pen. raportat la art. 66 alin. (1) lit. a) și b) din C. pen., s-a aplicat inculpatului A. pedeapsa complementară a interzicerii exercitării dreptului de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, a dreptului de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat, pe o perioadă de 5 ani.

În baza art. 91 alin. (1) și art. 92 alin. (1) din C. pen., s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere și stabilește un termen de supraveghere de 3 ani pentru inculpat.

(I.C.C.J., s. pen., decizia nr. 175/RC din 9 martie 2023)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Analizând recursul în casație formulat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova, în limitele prevăzute de art. 442 alin. (1) și (2) din C. proc. pen., Înalta Curte de Casație și Justiție apreciază că acesta este fondat, pentru următoarele considerente:

Potrivit dispozițiilor art. 433 din C. proc. pen., în calea extraordinară a recursului în casație, Înalta Curte de Casație și Justiție verifică, în condițiile legii, conformitatea hotărârii atacate cu regulile de drept aplicabile, iar, conform art. 447 din C. proc. pen., pe această cale se verifică exclusiv legalitatea deciziei.

Se constată, așadar, că recursul în casație este o cale extraordinară de atac, prin care sunt supuse verificării hotărâri definitive care au intrat în autoritatea de lucru judecat, însă, numai în cazuri anume prevăzute de lege și doar pentru motive de nelegalitate. Drept urmare, chestiunile de fapt analizate de instanța de fond și, respectiv, apel, intră în puterea lucrului judecat și excedează cenzurii instanței învestită cu judecarea recursului în casație.

Prin limitarea cazurilor în care poate fi promovată, această cale extraordinară de atac tinde să asigure echilibrul între principiul legalității și principiul respectării autorității de lucru judecat, legalitatea hotărârilor definitive putând fi verificată doar pentru motivele expres și limitativ prevăzute, fără ca pe calea recursului în casație să poată fi invocate și, corespunzător, să poată fi analizate de către Înalta Curte de Casație și Justiție, orice încălcări ale legii, ci numai cele pe care legiuitorul le-a apreciat ca fiind importante.

Înalta Curte de Casație și Justiție reține că, în condițiile art. 438 alin. (1) pct. 8 din C. proc. pen., hotărârile sunt supuse casării, în situațiile în care s-a dispus în mod greșit încetarea procesului penal pentru oricare dintre motivele prevăzute în art. 16 alin. (1) lit. e) – j) din C. proc. pen., respectiv lipsește plângerea prealabilă, autorizarea sau sesizarea organului competent ori o altă condiție prevăzută de lege, necesară pentru punerea în mișcare a acțiunii penale; a intervenit amnistia sau prescripția, decesul suspectului ori al inculpatului persoană fizică sau s-a dispus radierea suspectului ori inculpatului persoană juridică; a fost retrasă plângerea prealabilă, în cazul infracțiunilor pentru care retragerea acesteia înlătură răspunderea penală, a intervenit împăcarea ori a fost încheiat un acord de mediere în condițiile legii; există o cauză de nepedepsire prevăzută de lege; există autoritate de lucru judecat; a intervenit un transfer de proceduri cu un alt stat, potrivit legii.

Astfel, din perspectiva cazului de casare prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 8 din C. proc. pen., pentru a se constata acest motiv de nelegalitate, analiza este strict limitată la verificarea împlinirii sau nu a termenului de prescripție, pornind de la limitele de pedeapsă prevăzute de lege pentru infracțiunea reținută în sarcina inculpatului, în raport cu încadrarea juridică a faptei și legea penală mai favorabilă, stabilite, cu caracter definitiv, de instanța de apel, neputând fi extinsă la analiza elementelor constitutive ale infracțiunii ce a atras prescrispția răspunderii penale.

Or, Curtea de Apel Craiova a reținut că fapta inculpatului A. de a întreține, în perioada iunie 2016-05.08.2017, raporturi sexuale cu partea civilă minoră B., în mod repetat, anterior împlinirii de către aceasta a vârstei de 15 ani, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de act sexual cu un minor în formă continuată, infracțiune prevăzută de art. 220 alin. (1) din C. pen., cu aplicarea art. 35 alin. (1) din C. pen., totul cu aplicarea art. 5 din C. pen.

Deopotrivă, cu referire la infracțiunea prevăzută de art. 220 alin. (1) din C. pen., instanța de apel a constatat că pentru fapta reținută în sarcina inculpatului A. pedeapsa este între 1 și 5 ani, apreciind a fi incident termenul de prescripție stabilit în art. 154 alin. (1) lit. d) din C. pen.. Pe cale de consecință, curtea a calculat termenul de prescripție începând cu data săvârșirii infractiunii, respectiv data epuizării infracțiunii, 05.08.2017, constatând că acest termen, ca urmare a aplicării principiului legii penale mai favorabile nu a fost întrerupt și fiind împlinit.

În cuprinsul motivelor de recurs în casație procurorul a invocat dispozițiile art. 154 alin. (1) lit. d) din C. pen., potrivit cărora termenul general de prescripție a răspunderii penale este de 5 ani, când legea prevede pentru infracțiunea săvârșită pedeapsa închisorii mai mare de 1 an, dar care nu depășește 5 ani, respectiv alin. (4), potrivit cărora, în cazul infracțiunilor contra libertății și integrității sexuale, săvârșite față de un minor, termenul de prescripție începe să curgă de la data la care acesta a devenit major, dispoziții legale de care Curtea de Apel Craiova trebuia să țină cont la momentul calculării termenului de prescripție, având în vedere data nașterii părții civile.

Raportând considerațiile teoretice anterior menționate la criticile formulate de procuror, Înalta Curte de Casație și Justiție constată că, în cauza de față, partea civilă B. era minoră a data comiterii faptei, astfel că termenul de prescripție al răspunderii penale se calculează potrivit dispozițiilor art. 154 alin. (4) din C. pen., de la data majoratului, respectiv din data de 05.08.2022, astfel că, la data soluționării cauzei în apel, acesta nu era împlinit.

Față de considerentele anterior expuse, Înalta Curte de Casație și Justiție apreciază ca fiind incident cazul de recurs în casație prevăzut de dispozițiile art. 438 alin. (1) pct. 8 din C. proc. pen., motiv pentru care, în baza art. 448 alin. (1) pct. 2 lit. b) din C. proc. pen., va admite recursul în casație formulat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova împotriva deciziei penale nr. 1519/2022 din data de 07 decembrie 2022 a Curții de Apel Craiova, secția penală și pentru cauze cu minori, va casa decizia recurată și va trimite cauza spre rejudecare la Curtea de Apel Craiova.

În baza disp. art. 275 alin. (3) din C. proc. pen. cheltuielile judiciare vor rămâne în sarcina statului.

În baza disp. art. 275 alin. (6) din C. proc. pen. onorariul cuvenit apărătorului desemnat din oficiu pentru intimatul inculpat A., în cuantum de 680 RON, respectiv, onorariul cuvenit apărătorului desemnat din oficiu pentru intimata parte civilă B., în cuantum de 510 RON, se suportă din fondul Ministerului Justiției.

Sursa informației: www.scj.ro.

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II
Întrunirea elementelor constitutive ale infracțiunii de act sexual cu un minor în formă continuată. Admiterea recursului în casație, casarea deciziei recurate și trimiterea cauzei spre rejudecare la Curtea de Apel was last modified: februarie 18th, 2024 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.