Infracțiuni de viol și furt calificat. Transferarea persoanei condamnate pentru continuarea executării pedepsei închisorii într-un penitenciar din România

19 apr. 2023
Vizualizari: 271
 • Legea nr. 302/2004: art. 147 alin. (2)
 • Legea nr. 302/2004: art. 154 alin. (8) lit. b)
 • Legea nr. 302/2004: art. 166 alin. (16)
 • NCP: art. 218 alin. (1) şi alin. (3) lit. f)
 • NCP: art. 228
 • NCP: art. 229 alin. (2) lit. b)
 • NCPP: art. 275
 • NCPP: art. 51 alin. (1) şi (2)
 • NCPP: art. 585
 • NCPP: art. 597 alin. (1) şi (6)
 • NCPP: art. 598 alin. (1) lit. d)

Prin încheierea din data de 26.07.2022, pronunțată în dosarul nr. x/2022, Judecătoria Craiova, secția Penală a calificat cererea petentului condamnat A. ca fiind o cerere având ca obiect recunoaștere acte judiciare străine.

A admis excepția necompetenței materiale invocată din oficiu de către instanță.

În baza art. 50 raportat la art. 166 alin. (16) din Legea 302/2004, republicată, a declinat competența de soluționare a cauzei având ca obiect recunoaștere acte judiciare străine privind pe condamnatul A., în favoarea Curții de Apel Craiova.

Prin sentința penală nr. 162 din data de 02.08.2022, pronunțată în dosarul nr. x/2022, Curtea de Apel Craiova, secția penală și pentru cauze cu minori a calificat cererea formulată de condamnatul A., ca fiind contestație la executare întemeiată pe dispozițiile art. 598 alin. (1) lit. d) din C. proc. pen.

A declinat competența de soluționare a contestației la executare la Judecătoria Craiova.

A constatat ivit conflictul negativ de competență.

În baza art. 51 alin. (1) din C. proc. pen., a sesizat Înalta Curte de Casație și Justiție pentru soluționarea conflictului negativ de competență.

(I.C.C.J., s. pen., decizia nr. 311 din 16 august 2022)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Fiind sesizată, în temeiul art. 51 alin. (1) și (2) C. proc. pen., cu soluționarea conflictului negativ de competență, Înalta Curte constată că instanța competentă să soluționeze cauza este Judecătoria Craiova, motiv pentru care, conform dispozițiilor art. 51 alin. (6) C. proc. pen., va trimite dosarul acestei instanțe.

Pentru a hotărî astfel, Înalta Curte reține că din fișa de cazier internațional rezultă că numitul A. a fost condamnat în Marea Britanie, iar hotărârea astfel pronunțată a fost recunoscută de către Curtea de Apel Craiova, emițându-se astfel mandatul de executare a pedepsei închisorii în executarea căruia se află încarcerat în prezent petentul.

Astfel, potrivit MEPI nr. 48/2019, emis de Curtea de Apel Craiova la data de 04.06.2019, condamnatul execută pedeapsa de 12 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de viol, conform sentinței penale nr. 46/15.02.2019 a Curții de Apel Craiova, pronunțată în dosarul nr. x/2018, prin care s-a recunoscut hotărârea nr. T20177302, pronunțată la data de 01.12.2017 de Curtea Coroanei Isleworth, definitivă la data de 13.03.2018 prin hotărârea Curții de Apel, secția Penală nr. ref. X A2, prin care cetățeanul român A. a fost condamnat la pedeapsa de 18 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunilor de viol, prevăzută de secțiunea 1(1) din Legea Infracțiunilor sexuale 2003, atac cu penetrare, prevăzută de secțiunea 2 din Legea Infracțiunilor Sexuale 2003, tentativă de viol, prevăzută de secțiunea 1(1) din Legea Tentativelor Penale 1981, spargere prevăzută de secțiunea 9(1)(b) din Legea furturilor 1968 și atac cu vătămare corporală, prevăzută de secțiunea 47 din Legea infracțiunilor împotriva persoanei 1861, fapte săvârșite la data de 10.05.2017, care au corespondent în legislația română în infracțiunile de viol, prevăzută de art. 218 alin. (1) și alin. (3) lit. f) C. pen., și furt calificat, prevăzută de art. 228, art. 229 alin. (2) lit. b) C. pen. În baza art. 154 alin. (8) lit. b) din Legea nr. 302/2004, republicată, a fost adaptată pedeapsa de 18 ani închisoare aplicată prin hotărârea autorităților judiciare britanice prin reducerea acesteia la 12 ani închisoare, maximul special pentru infracțiunea corespondentă din legislația română. S-a dispus transferarea persoanei condamnate pentru continuarea executării pedepsei de 12 ani închisoare într-un penitenciar din România și a fost dedusă din pedeapsă perioada executată de la 08.06.2017 la zi.

La data de 23.03.2022, a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei Craiova sub nr. x/2022 cererea formulată de condamnatul A. prin care a solicitat recunoașterea și deducerea zilelor corespunzătoare perioadei pe care a executat-o în Marea Britanie ca urmare a faptului că a studiat limba engleză, obținând 5 diplome, și a câștigat zile prin muncă în penitenciarul în care a fost încarcerat în marea Britanie, meseria acestuia fiind de grădinar spații verzi.

Prin sentința penală nr. 1263 din data de 18.05.2022, pronunțată de Judecătoria Craiova în dosarul nr. x/2022, în temeiul art. 585 din C. proc. pen., a fost respinsă cererea formulată de către petentul A., ca neîntemeiată.

Împotriva acestei hotărâri a formulat contestație A., iar prin decizia penală nr. 416 din 05 iulie 2022, pronunțată de Tribunalul Dolj în dosarul nr. x/2022, a fost admisă contestația, a fost desființată sentința atacată și s-a trimis cauza spre rejudecare la Judecătoria Craiova.

În motivarea deciziei s-a reținut că prima instanță de judecată a calificat cererea conform dispozițiilor art. 585 din C. proc. pen. și a atașat cazierul judiciar internațional fără a întreprinde și alte demersuri pentru verificarea aspectelor semnalate de petentul contestator, pronunțând, astfel, o soluție care nu reflectă o analiză efectivă a solicitărilor persoanei condamnate. De asemenea, s-a constatat că în cauză nu s-au efectuat verificări substanțiale pentru a se stabili dacă cererea contestatorului se încadrează în prevederile art. 156 din Legea 302/2004 privind cooperarea judiciara internaționala în materie penală, republicată.

Înalta Curte constată că ceea ce a solicitat condamnatul prin cererea formulată este recunoașterea zilelor câștigate prin muncă în penitenciarul din Marea Britanie și deducerea acestora din pedeapsa pe care o execută, acesta învederând că nu deține niciun fel de înscris cu privire la aceste aspecte.

Judecătoria Craiova a calificat cererea ca fiind o cerere având ca obiect recunoaștere acte judiciare străine, conform art. art. 166 alin. (16) din Legea 302/2004, republicată, dispoziții care arată că, în cazul în care, ulterior transferării persoanei condamnate, statul emitent transmite o hotărâre judecătorească sau un act judiciar prin care persoanei condamnate i s-au acordat reduceri de pedeapsă anterior transferării sale în România, acestea vor fi recunoscute de curtea de apel care a pronunțat hotărârea prevăzută la alin. (6). Dispozițiile din C. proc. pen. referitoare la contestația la executare se aplică în mod corespunzător.

Însă, Înalta Curte constată că în prezenta cauză nu sunt incidente dispozițiile art. 166 alin. (16) din Legea 302/2004, republicată, având în vedere că autoritățile judiciare din Marea Britanie nu au transmis o hotărâre judecătorească sau un act judiciar prin care persoanei condamnate i s-au acordat reduceri de pedeapsă anterior transferării sale în România.

Întrucât condamnatul solicită deducerea unei anumite perioade din pedeapsa pe care o execută, Înalta Curte reține că solicitarea acestuia se încadrează în cazul de contestație la executare prevăzut de dispozițiile art. 598 alin. (1) lit. d) din C. proc. pen., în mod corect Curtea de Apel Craiova calificând cererea condamnatului ca fiind o astfel de contestație și apreciind că, față de infracțiunile pentru care contestatorul a fost condamnat și de dispozițiile 598 alin. (2) rap. la art. 597 alin. (1) și (6) din C. proc. pen., competența de soluționare a contestației la executare revine Judecătoriei Craiova.

Totodată, Înalta Curte reține că, potrivit dispozițiilor art. 147 alin. (2) din Legea 302/2004, recunoașterea hotărârilor judecătorești străine, în vederea producerii de efecte juridice, altele decât executarea în regim de detenție a pedepsei, se face și pe cale incidentală, în cadrul unui proces penal în curs, de către procuror, în faza de urmărire penală, sau de către instanța de judecată pe rolul căreia se află cauza spre soluționare.

Prin urmare, Înalta Curte, constatând că este o contestație la executare cererea formulată de condamnatul A., întemeiată pe dispozițiile art. 598 alin. (1) lit. d) din C. proc. pen., va stabili competența de soluționare a cauzei privind pe condamnatul A., în favoarea Judecătoriei Craiova, instanță căreia i se va trimite dosarul.

În temeiul art. 275 alin. (6) din C. proc. pen., onorariul cuvenit apărătorului desemnat din oficiu, în sumă de 313 RON, va rămâne în sarcina statului și se va plăti din fondul Ministerului Justiției.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

În temeiul art. 275 alin. (3) din C. proc. pen., cheltuielile judiciare vor rămâne în sarcina statului.

Sursa informației: www.scj.ro.

Infracțiuni de viol și furt calificat. Transferarea persoanei condamnate pentru continuarea executării pedepsei închisorii într-un penitenciar din România was last modified: aprilie 18th, 2023 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.