Infracțiuni de furt calificat și constituirea unui grup infracţional organizat. Dispunerea recunoaşterii şi stabilirea pedepsei rezultante

10 oct. 2023
Vizualizari: 468
  • Legea nr. 302/2004: art. 166 alin. (6)
  • Legea nr. 302/2004: art. 167 alin. (1)
  • NCP: art. 205 alin. (1)
  • NCP: art. 228-229 alin. (1) lit. d)
  • NCP: art. 35 alin. (1)
  • NCP: art. 367 alin. (1) (3)
  • NCP: art. 38 alin. (1)
  • NCP: art. 77 lit. a)
  • NCPP: art. 275 alin. (2)

Prin sentința penală nr. 136 din data de 05.10.2021, pronunțată de Curtea de Apel Bacău, secția penală și pentru cauze cu minori și de familie, în dosarul nr. x/2021, în temeiul art. 585 alin. (1) C. proc. pen., a fost respinsă ca nefondată cererea de contopire formulată de numitul A., cu privire la pedeapsa rezultantă de 8 ani închisoare la care a fost condamnat petentul prin Hotărârea Tribunalului din Pordenone din data de 24.09.2010 rămasă definitivă la 14.01.2011, având nr. x/2010, RG y/2009 – RGNR z/2008 și Hotărârea Tribunalului din Pordenone din data de 14.09.2016, rămasă definitivă la 15.06.2018, având nr. x/2016, RG y/2014 – RGNR z/2009, recunoscute prin sentința penală nr. 105 din 22.10.2020 a Curții de Apel Bacău în dosarul nr. x/2020, definitivă prin neapelare la data de 6.09.2021.

(I.C.C.J., s. pen., decizia nr. 969 din 24 noiembrie 2021)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Examinând actele și lucrările dosarului, se constată că sentința primei instanțe este legală și temeinică, reținând, în mod corect, îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 167 alin. (1) din Legea nr. 302/2004, pentru recunoașterea și punerea în executare a hotărârii judecătorești transmise de statul italian.

Verificând actele dosarului în ce privește cele două pedepse principale la care a fost condamnat contestatorul de către Tribunalul din Pordenone, recunoscute de curtea de apel prin sentința penală nr. 105 din 22.10.2020 a Curții de Apel Bacău în dosarul nr. x/2020, definitivă prin neapelare la data de 6.09.2021 (Hotărârea Tribunalului din Pordenone din data de 24.09.2010 rămasă definitivă la 14.01.2011, având nr. x/2010, RG y/2009 – RGNR z/2008 și Hotărârea Tribunalului din Pordenone din data de 14.09.2016, rămasă definitivă la 15.06.2018, având nr. x/2016, RG y/2014 – RGNR z/2009), se constată că după contopirea pedepselor de 4 ani și 4 luni închisoare și 3 ani și 8 luni închisoare, conform certificatului, durata totală a pedepsei stabilite a fost de 8 ani închisoare, respectiv 2.880 zile.

Potrivit dispozițiilor art. 166 alin. (6) din Legea nr. 302/2004 republicată, instanța examinează hotărârea judecătorească străină, verifică lucrările dosarului și, în baza celor constatate, pronunță una din următoarele soluții:

a) dispune, prin sentință, executarea în România a pedepsei aplicate de instanța statului emitent;

b) în cazul în care natura sau durata pedepsei aplicate de instanța străină nu corespunde cu natura sau durata pedepsei prevăzute de legea penală română pentru infracțiuni similare, adaptează, prin sentință, pedeapsa aplicată de instanța statului emitent, potrivit alin. (8) și (9);

c) dispune, prin sentință, respingerea cererii de executare în România a hotărârii judecătorești transmise de statul emitent.

Din interpretarea logică a textului mai sus-arătat, rezultă că, odată admisă sesizarea procurorului cu privire la recunoașterea și punerea în executare a pedepsei aplicate de statul străin, instanța română este obligată să opteze pentru una din cele două variante mai sus-menționate la lit. a) și b).

Potrivit aceleiași interpretări, ce rezultă din principiul recunoașterii și încrederii reciproce, executarea pedepsei este guvernată de legea statului de executare, dacă felul și durata pedepsei prevăzute în hotărârea de condamnare corespunde legislației române.

Prin urmare, raportându-se la dispozițiile legale care permit doar adaptarea pedepsei în situații strict și limitativ prevăzute de legea specială, precum cazul în care natura sau durata pedepsei aplicate de instanța străină nu corespunde cu natura sau durata pedepsei prevăzute de legea penală română pentru infracțiuni similare, prima instanță a verificat pentru fiecare infracțiune reținută în hotărârea de condamnare dacă durata pedepsei principale aplicate corespunde ca natură și cuantum dispozițiilor legii române și dacă pedeapsa rezultantă după operațiunea de contopire a pedepsei aplicate nu contravine legii române, respectiv dacă pedeapsa rezultantă stabilită nu depășește maximul care se poate aplica potrivit legii române.

Urmare acestei verificări, rezultă că durata pedepsei principale aplicate pentru infracțiunile săvârșite (furt calificat, prev. de art. 228-229 alin. (1) lit. d) C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. și constituirea unui grup infracțional organizat, prev. și ped. de art. 367 alin. (1), (3) C. pen., lipsire de libertate, prev. și ped. de art. 205 alin. (1) C. pen., cu aplicarea art. 77 lit. a) C. pen., totul cu aplicarea art. 38 alin. (1) C. pen.) corespunde ca natură și cuantum dispozițiilor legii române, iar pedeapsa principală de 8 ani închisoare nu depășește limita maximă specială a pedepsei prevăzute de legea penală română.

În concluzie, în cauză nu este incidentă ipoteza reglementată de textul art. 166 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 302/2004, dat fiind că natura pedepsei corespunde cu pedepsele reglementate de legea penală română, durata acesteia nu depășește limita maximă specială a pedepsei prevăzute de legea penală română pentru aceeași infracțiune sau limita maximă generală a pedepsei închisorii prevăzute de legea penală română.

Pe de altă parte, toate aceste aspecte au fost verificate și examinate de Curtea de Apel prin sentința penală nr. 105 din 22.10.2020 a Curții de Apel Bacău prin care s-a dispus recunoașterea și stabilirea pedepsei rezultante de 2.880 zile (8 ani) închisoare, iar solicitarea de contopire formulată în cauză de persoana condamnată nu a fost motivată de existența unei alte sentințe prin care să se fi aplicat pedepse cu închisoarea aflate în concurs cu cele pentru care s-a dispus recunoașterea prin hotărârea anterioară.

Pentru aceste considerente, urmează a fi respinsă, ca nefondată, contestația formulată de persoana condamnată A. împotriva sentinței penale nr. 136 din data de 05.10.2021, pronunțată de Curtea de Apel Bacău, secția penală și pentru cauze cu minori și de familie, în dosarul nr. x/2021.

Văzând și dispozițiile art. 275 alin. (2) din C. proc. pen., va fi obligat contestatorul condamnat la plata sumei de 200 RON cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

Onorariul apărătorului desemnat din oficiu, în sumă de 313 RON, va rămâne în sarcina statului.

Sursa informației: www.scj.ro.

Infracțiuni de furt calificat și constituirea unui grup infracțional organizat. Dispunerea recunoașterii și stabilirea pedepsei rezultante was last modified: octombrie 10th, 2023 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.