Cuvinte-cheie "Executarea pedepsei"

  • Infracțiuni de omor și tâlhărie. Cerere prin care solicită deducerea unei perioade presupus executate în străinătate. Stabilirea competenței de soluționare a cauzei

  • Infracțiunea de înșelăciune și tentativă la înșelăciune. Contopirea pedepselor aplicate condamnatului

  • Îndeplinirea cerințelor legale pentru extrădarea pasivă. Obligarea persoanei extrădabile la plata cheltuielilor judiciare către stat

  • Solicitarea arestării şi predării de către un alt stat membru a unei persoane. Procedura de executare şi recunoaştere a mandatului european de arestare

  • Admiterea excepţiei necompetenţei teritoriale a instanţei invocată din oficiu. Conflictul negativ de competenţă

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Transferarea persoanelor condamnate. Lipsa consimţământului persoanei condamnate atunci când aceasta, deşi cetăţean român, nu trăieşte pe teritoriul României şi nu va fi expulzată în România

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contestaţia la executare. Computarea duratei măsurilor preventive privative de libertate

  • Individualizarea aplicării şi executării pedepselor. Aspecte pro şi contra

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contestaţie la executare. Deducere din pedeapsă a zilelor câştigate prin muncă în executarea pedepsei pe teritoriul altui stat

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Faptă comisă în perioada termenului de încercare. Reţinerea recidivei postcondamnatorii, cu consecinţa revocării pedepsei anterioare