Infracţiunea de trafic de migranţi. Respingerea solicitării privind înlocuirea măsurii arestului preventiv cu măsura arestului la domiciliu

26 ian. 2024
Vizualizari: 322
  • Legea nr. 302/2004: art. 104 alin. (11)
  • Legea nr. 302/2004: art. 84 alin. (1)
  • Legea nr. 302/2004: art. 87 alin. (1)
  • Legea nr. 302/2004: art. 89 alin. (1) lit. d)
  • Legea nr. 302/2004: art. 97 alin. (1)
  • Legea nr. 302/2004: art. 98 alin. (2)
  • Legea nr. 302/2004: art. 99 alin. (1)
  • NCP: art. 263 alin. (2) lit. a) b)
  • NCPP: art. 275 alin. (2)

Prin Sentința penală nr. 114/F/MEA din data de 29 decembrie 2020 pronunțată de Curtea de Apel Brașov, secția penală, în Dosarul nr. x/2020, în baza art. 109 alin. (1) din Legea nr. 302/2004 și văzând dispozițiile mandatului european de arestare emis de Parchetul de pe lângă Tribunalul Korneuburg, Austria și confirmat de un judecător din cadrul Tribunalului Korneuburg, secția 13, cu referință la Dosarul nr. x St 145/20v, s-a dispus arestarea în vederea predării a persoanei solicitate A. pe o durată de 30 de zile începând cu data de 29 decembrie 2020 și până la data de 27 ianuarie 2021 inclusiv și predarea acestei persoane autorității judiciare emitente, respectiv Parchetul de pe lângă Tribunalul Korneuburg, Austria.

(I.C.C.J., s. pen., decizia nr. 10 din 12 ianuarie 2021)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Examinând contestația formulată, în raport cu dispozițiile legale incidente, Înalta Curte constată că aceasta este nefondată, în considerarea celor ce succed:

Conform art. 84 alin. (1) din Legea nr. 302/2004, mandatul european de arestare este o decizie judiciară prin care o autoritate judiciară competentă a unui stat membru al Uniunii Europene solicită arestarea și predarea de către un alt stat membru a unei persoane, în scopul efectuării urmăririi penale, a judecății sau executării unei pedepse ori a unei măsuri de siguranță privative de libertate.

Potrivit art. 84 alin. (2) din aceeași lege, mandatul european de arestare se execută pe baza principiului recunoașterii și încrederii reciproce, în conformitate cu dispozițiile Deciziei-cadru a Consiliului nr. 2002/584/JAI din 13 iunie 2002, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene nr. L 190/1 din 18 iulie 2002.

În cauză, predarea și arestarea persoanei solicitate se întemeiază pe existența unui mandat european de arestare emis de autoritățile judiciare din Austria pe numele persoanei solicitate, aceasta fiind cercetată pentru săvârșirea a 3 infracțiuni prevăzute de art. 114 alin. (1), alin. (3) cif 2 și 3 și alin. (4) al doilea caz, FPG (Legea privind regimul străinilor, Austria), în calitate de complice, conform art. 12 al treilea caz, constând în aceea că:

„este suspectată a fi călăuza lui B. la data de 9.09.2020 în Bruck an der Leitha, dar și în alte localități. Aceasta a facilitat intrarea sau tranzitare ilegală a cel puțin 43 de persoane care nu aveau acest drept, deci a unui număr mare de persoane străine, cu intenția de a se îmbogăți ilicit, încasând bani de transport de la persoanele transportate. El a pregătit un autocamion de refrigerare cu care a transportat persoanele din România în Austria. Străinii au petrecut numeroase ore în stare de chin, iar din cauza condițiilor inumane de transport li s-a pus viața în pericol. Numita A. a contribuit la această faptă de călăuzire ilicită, rolul ei fiind de a conduce autoturismul Ford cu numărul de înmatriculare: x care se deplasa în mod constant în fața autocamionului mai sus menționat, pentru a-l preveni pe B. de eventuale controale rutiere ale Poliției. În plus este suspectată în mod rezonabil de a fi participat și la alte fapte de călăuzire ilicită conform articolului 114 alin. (1), alin. (3), cif 2 și 3 și alin. (4) al doilea caz, FPG (Legea privind regimul străinilor, Austria), în calitate de complice, conform art. 12 al treilea caz”.

Fapta persoanei solicitate A. este incriminată de legislația română și constituie infracțiunea de trafic de migranți, prevăzută de art. 263 alin. (2) lit. a), b) C. pen., pedepsită cu închisoare de la 3 la 10 ani, iar pedeapsa maximă prevăzută de legea austriacă pentru faptele descrise mai sus este de 10 ani închisoare.

Înalta Curte constată că faptele pentru care se solicită predarea și fac obiectul mandatului european de arestare emis de Parchetul de pe lângă Tribunalul Korneuburg, Austria și confirmat de un judecător din cadrul Tribunalului Korneuburg, secția 13, cu referință la Dosarul nr. x St 145/20v, sunt cuprinse în cele enumerate de dispozițiile art. 97 alin. (1) din Legea nr. 302/2004, republicată și care dau loc la predare necondiționat de existența dublei incriminări.

Din economia dispozițiilor art. 84 și următoarele din Legea nr. 302/2004 rezultă că rolul instanței române în această procedură se rezumă la verificarea condițiilor de formă ale mandatului, la soluționarea eventualelor obiecțiuni privind identitatea persoanei solicitate, precum și la motivele de refuz ale predării pe care aceasta le invocă.

În acest sens, instanța de control judiciar, în acord cu judecătorul primei instanței, constată că mandatul european de arestare emis la data de 09.12.2020, în scopul efectuării urmăririi penale, de către un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Korneuburg, Austria, confirmat la data de 10.12.2020 de către un judecător din cadrul Tribunalului Korneuburg, secția 13, potrivit mențiunii de la sfârșitul mandatului european, cu referință la Dosarul nr. x St 145/20v, cuprinde toate informațiile conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 302/2004 republicată, inclusiv descrierea circumstanțelor în care a fost comisă infracțiunea, momentul, locul, gradul de implicare a persoanei solicitate, informații suficiente pentru a aprecia asupra întrunirii condițiilor imperative impuse de lege.

Sub același aspect, față de criticile apărării referitoare la legalitatea și oportunitatea încuviințării mandatului european de arestare, întrucât față de persoana solicitată s-a emis numai un ordin de reținere de către procuror și nu un mandat de arestare pentru a executa o pedeapsă privativă de libertate, aceasta având în Austria doar calitatea de suspect, Înalta Curte are în vedere că, potrivit art. 89 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 302/2004 republicată [la care art. 87 alin. (1) face trimitere] se poate emite un mandat european de arestare atunci când arestarea și predarea se solicită: (i) în vederea exercitării urmăririi penale (…). Aceste prevederi sunt menționate în cadrul procedurii de emitere a mandatului european de arestare de către statul român, însă, în egală măsură, sunt aplicabile și în cazul în care statul român este solicitat să pună în executare un mandat european de arestare emis de un alt stat membru al Uniunii Europene.

În plus, deși apărarea apreciază că ordinul de reținere din data de 09.12.2020 nu echivalează cu un mandat de arestare, din cuprinsul mandatului european de arestare rezultă contrariul, în condițiile în care reiese că ordinul menționat reprezintă o decizie judiciară cu același efect ca mandatul de arestare.

În consecință, în acord cu judecătorul primei instanțe, Înalta Curte concluzionează că mandatul european de arestare conține informațiile prevăzute de art. 87 alin. (1) din Legea nr. 302/2004 republicată, fiind îndeplinite condițiile prevăzute de art. 89 alin. (1) din Legea nr. 302/2004.

De asemenea, se constată că nu este incident în cauză niciunul dintre cazurile de refuz al predării persoanei solicitate, astfel cum sunt prevăzute de art. 99 alin. (1) din Legea nr. 302/2004 republicată, nefiind întrunite nici cerințele de refuz facultativ al predării, reglementate de art. 98 alin. (2) din aceeași lege.

Totodată, în raport cu dispozițiile legale ce reglementează procedura de executare a mandatului european de arestare, Înalta Curte constată că solicitarea apărării privind înlocuirea măsurii arestului preventiv cu măsura arestului la domiciliu nu poate fi primită. Dispozițiile art. 104 alin. (11) din Legea nr. 302/2004 republicată prevăd că, în situația în care, ulterior, instanța dispune executarea mandatului european de arestare, prin hotărârea de predare, se dispune și arestarea persoanei solicitate în vederea predării către autoritatea judiciară emitentă, textul de lege neacordând instanței posibilitatea de a aprecia cu privire la aplicarea unei alte măsuri preventive, prevăzute de C. proc. pen.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

Pentru aceste considerente, Înalta Curte va respinge, ca nefondată, contestația formulată de persoana solicitată A. împotriva Sentinței penale nr. 114/F/MEA din data de 29 decembrie 2020 pronunțată de Curtea de Apel Brașov, secția penală, în Dosarul nr. x/2020.

În temeiul art. 275 alin. (2) C. proc. pen., va obliga contestatoarea persoană solicitată la plata sumei de 100 RON, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

Onorariul parțial cuvenit apărătorului desemnat din oficiu, în cuantum de 80 RON, rămâne în sarcina statului și se suportă din fondurile Ministerului Justiției.

Sursa informației: www.scj.ro.

Infracțiunea de trafic de migranți. Respingerea solicitării privind înlocuirea măsurii arestului preventiv cu măsura arestului la domiciliu was last modified: ianuarie 25th, 2024 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.