Cuvinte-cheie "instanta de control judiciar"

 • Infracţiuni de furt şi tăinuire. Evaluarea cererii de înlocuire a măsurii preventive

 • Contestaţia administrativă împotriva soluţiei de respingere a cererii de finanţare fiind menţinută concluzia că aceasta este incompletă. Respingerea recursului declarat

 • Lipsa elementelor obiective, concrete, vizând riscul real la care ar fi supusă persoana solicitată în cazul predării acesteia către autorităţile judiciare străine. Autorizarea predării persoanei solicitate, sub condiţia ca în situaţia în care se va pronunţa o pedeapsă privativă de libertate, persoana predată să fie transferată în România

 • Critici referitoare la impozitul pe profit aferent diferenţelor dintre veniturile şi cheltuielile înscrise în evidenţa fiscală şi cele înscrise în evidenţa contabilă. Respingerea recursului

 • Contestaţia în anulare. Cale de atac extraordinară, de retractare, ce poate fi exercitată doar pentru motivele expres şi limitativ prevăzute de normele procedurale ce o reglementează

 • Amânarea predării în materia mandatului european de arestare. Împrejurări speciale când predarea imediată ar avea consecinţe grave pentru persoana extrădată sau familia acesteia

 • Punerea în executare a mandatului european de arestare. Dispunerea arestării persoanei solicitate în vederea predării ei către statul emitent

 • Motiv opţional de refuz al executării mandatului european de arestare. Lipsa persoanei solicitate de la procedurile judiciare desfăşurate pe teritoriul statului solicitant

 • Cererea de obligare a pârâţilor la plata sumei cu titlu de despăgubiri pentru prejudiciul material cauzat prin acte de concurenţă neloială

 • Depăşirea termenelor maxime pentru predare. Punerea în libertate a persoanei urmărite

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice