Infracţiunea de fals intelectual. Acordul de recunoaştere a vinovăţiei

22 mart. 2024
Vizualizari: 349
 • NCP: art. 321 alin. (1)
 • NCP: art. 83
 • NCP: art. 84
 • NCP: art. 88
 • NCPP: art. 25 alin. (3)
 • NCPP: art. 275 alin. (2)
 • NCPP: art. 404 alin. (4) lit. i)
 • NCPP: art. 480 alin. (4)
 • NCPP: art. 482 lit. g)
 • NCPP: art. 485 alin. (1) lit. a)
 • NCPP: art. 487 lit. b)

Prin sentința penală nr. 34 din data de 16 martie 2023, pronunțată de Curtea de Apel Suceava, secția penală și pentru cauze cu minori, în baza art. 485 alin. (1) lit. a) din C. proc. pen., s-a admis acordul de recunoaștere a vinovăției încheiat, la data de 29.09.2022, între DNA – Serviciul Teritorial Suceava și inculpatul A., cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de fals intelectual prev. de art. 321 alin. (1) din C. pen., în dosarul nr. x/2022 al DNA – Serviciul Teritorial Suceava.

În baza art. 396 alin. (1) și (4) din C. proc. pen. s-a stabilit în sarcina inculpatului A. , pedeapsa de 1 (un) an închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de fals intelectual prev. de art. 321 alin. (1) din C. pen., cu aplic. art. 480 alin. (4) din C. proc. pen.

În baza art. 83 din C. pen. s-a dispus amânarea aplicării pedepsei de 1 (un) an închisoare stabilită față de inculpatul A., pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani ce se calculează de la data rămânerii definitive a hotărârii conform art. 84 alin. (1) din C. pen.

(I.C.C.J., s. pen., decizia nr. 165/A din 27 aprilie 2023)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Examinând sentința atacată, în baza actelor și lucrărilor de la dosar, Înalta Curte constată următoarele:

I. Cu privire la apelul declarat de inculpatul A.

La termenul de judecată din 27 aprilie 2023, apărătorul ales al apelantului a susținut că a promovat această cale de atac pentru a putea formula o cerere de sesizare a Curții Constituționale cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor din Legea nr. 36/1995 care prevăd încetarea calității de notar public dacă s-a dispus amânarea aplicării pedepsei, arătând, totodată, că motivele nu vizează soluția pronunțată de prima instanță, ci au legătură cu efectele acesteia cu privire la măsurile dispuse în virtutea dispozițiilor art. 83 din C. pen.

În aceste condiții, în lipsa unor motive pertinente, Înalta Curte constată că apelul a fost declarat în mod formal, neexistând vreo critică cu privire la hotărârea atacată.

În acest sens, Înalta Curte reține că:

Prin ordonanța nr. x/2022 din data de 30.06.2022 s-a dispus ca urmărirea penală să se efectueze față de suspectul A. pentru comiterea infracțiunii de „fals intelectual”, prev. de art. 321 alin. (1) din C. pen., constând în aceea că la data de 01.07.2020, în calitate de notar public în cadrul BNP A., cu prilejul redactării și autentificării Contractului de vânzare cumpărare nr. 896, a falsificat acest înscris oficial, prin atestarea unor fapte și împrejurări necorespunzătoare adevărului referitoare la prezența numitei C. în calitate de vânzător și exprimarea de către acesta a acordului în vederea încheierii contractului de vânzare cumpărare ce avea ca obiect două bunuri imobile.

Prin ordonanța cu nr. x/2022 din data de 10.08.2022 s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de inculpatul A. pentru comiterea aceleiași infracțiuni, calitatea fiindu-i adusă la cunoștință acestuia la data de 30.08.2022.

În fapt, s-a reținut că la data de 01.07.2020 la sediul BNP A. s-a încheiat contractul de vânzare cumpărare nr. x/01.07.2020, având ca obiect vânzarea cumpărarea a două imobile, respectiv apartamentul situat pe strada x, nr. 5, bl. S+P+5E+M, în municipiul Suceava (Id electronic x, nr. cadastral x, nr. Cf x și spațiul comercial situat pe strada x, nr. 5, bl. S+P+5E+M, în municipiul Suceava, (Id electronic x, nr. cadastral x, nr. Cf x), în calitate de vânzători fiind B. și C., iar în calitate de cumpărător numitul D.. Contractul a fost autentificat de inculpatul A. prin încheierea nr. 896/01.07.2020, cu ocazia autentificării contractului inculpatul indicând în mod expres că în fața sa s-au prezentat B. și C., și D., care, după ce au citit actul, au declarat că i-au înțeles conținutul, că cele cuprinse în act reprezintă voința lor, consimțind la autentificarea înscrisului, procedând la semnarea acestuia.

La data de 09.08.2022, inculpatul A., prin apărător ales, a depus la dosarul cauzei o cerere de încheiere a unui acord de recunoaștere a vinovăției, în sensul stabilirii unei pedepse de 8 luni închisoare cu amânarea aplicării acesteia.

În cauză, s-a procedat la analizarea solicitării, prin referatul cu nr. x/2022 din data de 14.09.2022 solicitându-se avizarea de către procurorul șef al Serviciului Teritorial Suceava din cadrul Direcției Naționale Anticorupție a limitelor încheierii acordului de recunoaștere a vinovăției, în sensul stabilirii pentru săvârșirea infracțiunii de fals intelectual prev. de art. 321 alin. (1) din C. pen. a unei pedepse de un an închisoare, cu dispunerea amânării aplicării pedepsei în condițiile art. 83 din C. pen.

S-a menționat că pe durata termenului de încercare, potrivit art. 83 alin. (1) și 84 alin. (1) din C. pen., inculpatul A. trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere: să se prezinte la serviciul de probațiune, la datele fixate de acesta; să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa; să anunțe, în prealabil, schimbarea locuinței și orice deplasare care depășește 5 zile; să comunice schimbarea locului de muncă; să comunice informații și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existență.

S-a menționat că, în temeiul art. 85 alin. (2) din C. pen., inculpatul urmează să presteze o muncă neremunerată în folosul comunității pe o perioadă de 30 de zile, în condițiile stabilite de instanța de judecată.

Potrivit art. 83 alin. (4) din C. pen., inculpatul A. a fost atenționat asupra conduitei sale viitoare și a consecințelor la care se expune dacă comite infracțiuni sau nu va respecta măsurile de supraveghere ori nu va executa obligațiile ce îi revin pe durata termenului de supraveghere, adică asupra cazurilor de revocare a amânării aplicării pedepsei în condițiile art. 88 din C. pen.

În continuare, s-a făcut trimitere la reglementările ce dau conținutul legal al art. 88 din C. pen., vizând situațiile în care se dispune revocarea amânării pedepsei.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

S-a menționat, totodată, că se va solicita instanței ca în temeiul dispozițiilor art. 580 din C. proc. pen., să declare false și să se anuleze în totalitate: contractual de vânzare cumpărare cu nr. x/01.07.2020 încheiat la BNP A., având ca obeict vânzarea cumpărarea a două imobile, după cum urmează: un apartament situat pe strada x, nr. 5, bl. S+P+5E+M, în municipiul Suceava (Id electronic x, nr. cadastral x, nr. Cf x și un spațiu comercial situat pe strada x, nr. 5, bl. S+P+5E+M, în municipiul Suceava, (Id electronic x, nr. cadastral x, nr. Cf x) achiziționat prin D. care a încheiat în data de 01.07.2020 contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. x emis de BIN A..

Fiind sesizată de Direcția Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Suceava, cu acordul de recunoaștere a vinovăției încheiat la data de 29.09.2022 în dosarul de urmărire penală nr. x/2022, privind pe inculpatul A., Curtea de Apel Suceava, secția penală și pentru cauze cu minori, prin sentința penală nr. 34 din data de 16 martie 2023, în baza art. 485 alin. (1) lit. a) din C. proc. pen., a admis acordul de recunoaștere a vinovăției încheiat la data de 29.09.2022 între DNA – Serviciul Teritorial Suceava și inculpatul A., cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de fals intelectual prev. de art. 321 alin. (1) din C. pen., în dosarul nr. x/2022 al DNA – Serviciul Teritorial Suceava.

În baza art. 396 alin. (1) și (4) din C. proc. pen. a stabilit în sarcina inculpatului A. , pedeapsa de 1 (un) an închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de fals intelectual prev. de art. 321 alin. (1) din C. pen., cu aplic. art. 480 alin. (4) din C. proc. pen.

În baza art. 83 din C. pen. a dispus amânarea aplicării pedepsei de 1 (un) an închisoare stabilită față de inculpatul A., pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani ce se calculează de la data rămânerii definitive a hotărârii conform art. 84 alin. (1) din C. pen.

S-a menționat că, în baza art. 83 alin. (1) și 84 alin. (1) din C. pen. pe durata termenului de supraveghere inculpatul trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere: să se prezinte la Serviciul de probațiune Suceava, la datele fixate de acesta; să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa; să anunțe, în prealabil, schimbarea locuinței și orice deplasare care depășește 5 zile; să comunice schimbarea locului de muncă; să comunice informații și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existență.

În baza art. 85 alin. (2) din C. pen. a fost obligat inculpatul să presteze o muncă neremunerată în folosul comunității pe o perioadă de 60 de zile, în cadrul Primăriei municipiului Gura Humorului, jud. Suceava, sau în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Suceava (instituția unde se va presta munca în folosul comunității urmând să fie stabilită de Serviciul de Probațiune Suceava).

În baza art. 83 alin. (4) din C. pen. rap. la art. 88 alin. (1), (3), (4) din C. pen., i s-a atras atenția inculpatului A. asupra consecințelor nerespectării măsurilor de supraveghere sau neexecutării obligației impuse prin prezenta ori în cazul săvârșirii unei noi infracțiuni în cursul termenului de supraveghere, constând în sancțiunea revocării amânării și dispunerea aplicării și executării pedepsei.

În baza art. 487 lit. b) rap. la art. 404 alin. (4) lit. i) și art. 25 alin. (3) din C. proc. pen. a fost anulat contractul de vânzare cumpărare autentificat prin încheierea nr. 896/01.07.2020 la BIN A., având ca obiect vânzarea-cumpărarea a două imobile, respectiv un apartament situat pe strada x, nr. 5, bl. S+P+5E+M, în municipiul Suceava (Id electronic x, nr. cadastral x, nr. Cf x) și un spațiu comercial situat pe strada x, nr. 5, bl. S+P+5E+M, în municipiul Suceava, (Id electronic x, nr. cadastral x, nr. Cf x), în calitate vânzători fiind B. și C., iar în calitate de cumpărător numitul D. .

II. Cu privire la apelul declarat de persoană interesată D..

Motivele de apel formulate de apelantul persoană interesată:

A susținut că sentința este nelegală deoarece instanța de fond nu a răspuns criticilor invocate de acesta, respectiv nu a fost analizată declarația de recunoaștere a inculpatului A.. Or, declarația nu poate poate fi reținută ca expresă în accepțiunea textului de la art. 482 lit. g) din C. proc. pen.. Astfel, a menționat că din declarația inculpatului a reieșit că acesta nu a săvârșit fapta cu vinovăție.

A menționat că instanța de fond nu s-a pronunțat cu privire la criticile invocate referitoare la legea specială aplicabilă la anularea contractului nr. x/01.07.2020. Astfel, a arătat că, din punct de vedere al Legii 36/1995 republicată, anularea în totalitate a contractului cu nr. x/01.07.2020 nu este posibilă, în primul rând, pentru că exista acordul unuia dintre vânzători, iar, în al doilea rând, în ceea ce privește acordul celui de-al doilea vânzător, soția, acesta este prezumat, atâta timp cât nu și-a manifestat opunerea.

A învederat că prin admiterea acordului de recunoaștere a vinovăției încheiat între PICCJ-DNA ST Suceava si inculpatul A., în forma înaintată instanței de judecata, s-a adus atingere prezumției de nevinovăție în ceea ce-l privește, fapt interzis de legiuitor.

Astfel, Înalta Curte constată că la data de 14 februarie 2023, Curtea de Apel Suceava a repus cauza pe rol, apreciind, ca obligatorie, citarea în calitate de părți interesate a părților din contractul de vânzare – cumpărare ce se solicită a fi anulat, în vederea asigurării opozabilității hotărârii, respectiv a contractului de vânzare cumpărare autentificat prin încheierea nr. x/01.07.2020 la BIN A., având ca obiect vânzarea-cumpărarea a două imobile, respectiv un apartament situat pe strada x, nr. 5, bl. S+P+5E+M, în municipiul Suceava (Id electronic x, nr. cadastral x, nr. Cf x) și un spațiu comercial situat pe strada x, nr. 5, bl. S+P+5E+M, în municipiul Suceava, (Id electronic x, nr. cadastral x, nr. Cf x), în calitate vânzători fiind B. și C., iar în calitate de cumpărător numitul D..

Instanța de fond a constatat că inculpatul A., în calitate de notar public, cu prilejul redactării și autentificării contractului de vânzare cumpărare nr. x/01.07.2020, a falsificat acest înscris, prin atestarea unor fapte și împrejurări necorespunzătoare adevărului referitoare la prezența unuia dintre vânzători (C.) și exprimarea de către acesta a acordului în vederea încheierii contractului de vânzare cumpărare ce avea ca obiect două bunuri imobile.

Totodată, din raportul de constatare criminalistică grafică cu nr. 156.680 din data de 30.03.2022 a rezultat că semnăturile de la rubrica „C.” de pe Cererea de redactare și autentificare nr. x/01.07.2020, respectiv de la rubrica „C.” de pe contractul de vânzare-cumpărare, autentificat prin încheierea nr. x/01.07.2020 de BIN A., nu au fost executate de către numita C., în conformitate cu probele de semnături model de comparație puse la dispoziție.

Prin urmare, instanța de fond, în mod corect, a procedat la anularea contractului de vânzare cumpărare autentificat prin încheierea nr. x/01.07.2020 la BIN A., întrucât în cauză s-a dovedit că nu a existat consimțământul vânzătoarei C. la încheierea contractului.

În ceea ce privește celelalte critici invocate de persoana interesată, respectiv lipsa vinovăției inculpatului, nerespectarea condițiile de fond și formă ale încheierii acordului de recunoaștere a vinovăției, Înalta Curte constată că acestea nu pot fi analizate în calea de atac promovată, fiind aspecte ce țin de latura penală a cauzei, ele putând fi invocate ca motive de apel doar de inculpat, persoana interesată neputând face aprecieri și nici invoca critici cu privire la latura penală.

De altfel, nici critica că, prin admiterea acordului de recunoaștere a vinovăției încheiat între PICCJ-DNA ST Suceava si inculpatul A., în forma înaintată instanței de judecata, s-ar fi încălcat prezumția de nevinovăție în ceea ce-l privește, nu este un aspect care să poată fi examinat în apelul declarat.

Pentru aceste considerente, Înalta Curte va respinge, ca nefondate, apelurile formulate de apelantul inculpat A. și apelantul persoană interesată D. împotriva sentinței penale nr. 34 din data de 16 martie 2023 pronunțată de Curtea de Apel Suceava, secția penală și pentru cauze cu minori, în dosarul nr. x/2022.

În conformitate cu art. 275 alin. (2) din C. proc. pen., va obliga obliga apelanții la plata sumei de câte 200 RON, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

Sursa informației: www.scj.ro.

Infracțiunea de fals intelectual. Acordul de recunoaștere a vinovăției was last modified: martie 22nd, 2024 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.