Cuvinte-cheie "Contract de vanzare-cumparare"

  • Critici privind interpretarea greşită a actului juridic dedus judecăţii prin schimbarea naturii ori înţelesului lămurit şi vădit neîndoielnic al acestuia. Recurs nefondat

  • Acţiune în revendicare. Dovada dreptului de proprietate pentru a pretinde lipsa de folosinţă a unui imobil

  • Respingerea probelor vizând reaua-credinţă a vânzătorului şi a cumpărătorilor la încheierea contractelor de vânzare-cumpărare. Recurs respins ca nefondat

  • Critici cu privire la modalitatea de apreciere a probatoriului de către instanţa de apel. Încuviinţarea administrării probei testimoniale. Constatarea recursului ca fiind nul

  • Infracţiuni de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave și fals în înscrisuri sub semnătură privată. Stabilirea competenţei teritoriale de soluţionare a cauzei privind inculpaţii

  • Plata preţului de piaţă al unui imobil a cărui proprietate – dobândită în baza Legii nr. 112/1995 – a fost pierdută în concursul cu fostul proprietar, în urma admiterii acţiunii în revendicarea acestuia

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acțiunea revocatorie. Momentul de la care începe să curgă termenul de prescripție al dreptului material la acțiune

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Imprescriptibilitatea dreptului de denunţare unilaterală a contractului de vânzare–cumpărare cadru încheiat pe durată nedeterminată. Prescripţia dreptului de acţiune în restituirea prestaţiilor

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Amânarea transferului dreptului de proprietate până la împlinirea unui termen suspensiv sau până la realizarea unei condiţii suspensive. Caracterul personal al acțiunii în rezoluțiunea contractului de vânzare-cumpărare Prescripție extinctivă

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de vânzare-cumpărare încheiat cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 112/1995. Redobândirea imobilului de către fostul proprietar în urma admiterii acţiunii în revendicare. Dreptul cumpărătorului evins la restituirea valorii de circulaţie a bunului pierdut