Inadmisibilitate. Recurs împotriva unei hotărâri definitive pronunţată de instanţă în soluţionarea unei cereri de revizuire formulate împotriva unei hotărâri ce a soluţionat calea de atac a contestaţiei în anulare împotriva unei decizii definitive

11 apr. 2024
Vizualizari: 153
  • NCPC: art. 442
  • NCPC: art. 443
  • NCPC: art. 446
  • NCPC: art. 457 alin. (1)
  • NCPC: art. 483 alin. (1)
  • NCPC: art. 508 alin. (4)
  • NCPC: art. 513 alin. (5)
  • NCPC: art. 634 alin. (1) pct. 5

La 24 octombrie 2022, a fost înregistrată pe rolul Curții de Apel București, secția a IV-a civilă, sub nr. x/2022, cererea de revizuire a deciziei civile nr. 736/10.10.2022, pronunțată de Curtea de Apel București, secția a IV-a civilă în dosarul nr. x/2022, formulată de revizuentul A. în contradictoriu cu intimata Asociația de Proprietari bl. 97.

Prin decizia civilă nr. 736/10.10.2022, Curtea de Apel București, secția a IV-a civilă a admis excepția netimbrării și a anulat, ca netimbrată, contestația în anulare formulată de contestatorul A. împotriva deciziei civile nr. 562/30.06.2022, pronunțată de Curtea de Apel București, secția a IV-a civilă în dosarul nr. x/2022, în contradictoriu cu intimata Asociația de Proprietari bl. 97.

Prin decizia civilă nr. 562/30.06.2022, pronunțată în dosarul nr. x/2022, Curtea de Apel București, secția a IV-a civilă a respins cererea de revizuire formulată de revizuentul A. împotriva deciziei civile nr. 15R/12.01.2022, pronunțată de Curtea de Apel București, secția a IV-a civilă în dosarul nr. x/2020

(I.C.C.J., s. I civ., decizia nr. 1585 din 11 octombrie 2023)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Examinând hotărârile recurate, Înalta Curte constată că recursurile sunt inadmisibile, pentru considerentele ce urmează să fie expuse.

5.1. În ceea ce privește recursul împotriva deciziei nr. 266R/14.03.2023 a Curții de Apel București, secția a IV-a civilă:

Prevederile art. 483 alin. (1) C. proc. civ. stipulează că „hotărârile date în apel, cele date, potrivit legii, fără drept de apel, precum și alte hotărâri în cazurile expres prevăzute de lege sunt supuse recursului”, iar conform art. 634 alin. (1) pct. 5 din același cod, „sunt hotărâri definitive hotărârile date în recurs, chiar dacă prin acestea s-a soluționat fondul pricinii”.

Dispozițiile art. 508 alin. (4) C. proc. civ. prevăd că „hotărârea dată în contestație în anulare este supusă acelorași căi de atac ca și hotărârea atacată”.

Conform art. 513 alin. (5) C. proc. civ., „hotărârea dată asupra revizuirii este supusă căilor de atac prevăzute de lege pentru hotărârea revizuită”.

Potrivit art. 457 alin. (1) C. proc. civ. „hotărârea judecătorească este supusă numai căilor de atac prevăzute de lege, în condițiile și termenele stabilite de aceasta, indiferent de mențiunile din dispozitivul ei”.

Regula are valoare de principiu constituțional, dispozițiile art. 129 din Constituția României stipulând că mijloacele procesuale de atac ale hotărârii judecătorești sunt cele prevăzute de normele legale, iar exercitarea acestora se realizează în condițiile legii.

Recurentul A. supune căii extraordinare de atac a recursului decizia civilă nr. 266R/14.03.2023 a Curții de Apel București, secția a IV-a civilă, hotărâre prin care a fost anulată, ca netimbrată, cererea de revizuire formulată de aceeași parte, împotriva deciziei civile nr. 736/10.10.2022, pronunțată de Curtea de Apel București – secția a IV civilă în dosarul nr. x/2022.

La rândul său, decizia nr. 736/10.10.2022 a fost pronunțată de Curtea de Apel București, secția a IV-a civilă în soluționarea unei contestații în anulare formulată împotriva unei hotărâri definitive (respectiv, decizia civilă nr. 562/30.06.2022, prin care a fost respinsă, ca inadmisibilă, cererea de revizuire formulată de A. împotriva deciziei civile nr. 15R/12.01.2022, pronunțată de Curtea de Apel București, secția a IV-a civilă în dosarul nr. x/2020).

În raport de dispozițiile legale anterior menționate și de succesiunea hotărârilor pronunțate în soluționarea cererilor recurentului, se constată că decizia nr. 266R/14.03.2023 pronunțată de Curtea de Apel București, secția a IV-a civilă, atacată în prezenta cauză, este o hotărâre nesusceptibilă de a fi reformată pe calea recursului, fiind o hotărâre definitivă, pronunțată de instanță în soluționarea unei cereri de revizuire formulate împotriva unei hotărâri ce a soluționat calea de atac a contestației în anulare împotriva unei decizii definitive.

5.2. În ceea ce privește recursul împotriva încheierii din 25.04.2023 a Curții de Apel București, secția a IV-a civilă:

Potrivit prevederilor art. 446 din C. proc. civ., „încheierile pronuntate în temeiul art. 442 și 443, precum și hotărârea pronunțată potrivit art. 444 sunt supuse acelorași căi de atac ca și hotărârile în legatură cu care s-a solicitat, după caz, îndreptarea, lămurirea sau înlăturarea dispozițiilor contradictorii ori completarea”.

Hotărârea cu privire la care a fost formulată cererea de îndreptare a erorilor materiale, decizia nr. 266R/14.03.2023 a Curții de Apel București, secția a IV-a civilă reprezintă o hotărâre definitivă, în considerarea dispozițiilor art. 508 alin. (4) coroborate cu art. 513 alin. (5) C. proc. civ., potrivit celor arătate anterior, astfel încât hotărârea privind cererea de îndreptare eroare materială privind această hotărâre, nu este susceptibilă de reformare, pe calea recursului.

Unul dintre principiile fundamentale ce guvernează procesul civil este acela al legalității căilor de atac și el presupune că părțile nu pot uza, în scopul apărării drepturilor și intereselor lor legitime, decât de mijloacele procedurale prevăzute de lege, astfel că nu pot exercita decât căile de atac reglementate legal.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

Așadar, în afară de căile de atac prevăzute de lege, nu pot fi folosite alte mijloace procedurale în scopul de a se obține reformarea sau retractarea unei hotărâri judecătorești.

Pe cale de consecință, decizia nr. 266R/14.03.2023 și încheierea din 25.04.2023, pronunțate de Curtea de Apel București, secția a IV-a civilă în dosarul nr. x/2022, nu sunt supuse prin lege cenzurii căii de atac a recursului.

Pentru aceste considerente, Înalta Curte va respinge, ca inadmisibile, recursurile declarate de recurentul A. împotriva deciziei nr. 266R din 14 martie 2023 a Curții de Apel București, secția a IV-a civilă și împotriva încheierii din data de 25.04.2023 a aceleiași instanțe.

Sursa informației: www.scj.ro.

Inadmisibilitate. Recurs împotriva unei hotărâri definitive pronunțată de instanță în soluționarea unei cereri de revizuire formulate împotriva unei hotărâri ce a soluționat calea de atac a contestației în anulare împotriva unei decizii definitive was last modified: aprilie 10th, 2024 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.