Inadmisibilitate. Cale extraordinară de atac formulată împotriva unei hotărâri definitive pronunţate de instanţa de recurs

4 apr. 2024
Vizualizari: 310
  • Constituţia României: art. 129
  • NCPC: art. 442
  • NCPC: art. 443
  • NCPC: art. 444
  • NCPC: art. 446
  • NCPC: art. 457 alin. (1)
  • NCPC: art. 483 alin. (1)
  • NCPC: art. 493
  • NCPC: art. 508 alin. (4)
  • NCPC: art. 634 alin. (1) pct. 5

1. Hotărârea pronunțată de Curtea de Apel București în soluționarea recursului:

Prin 783R din 10 noiembrie 2021 pronunțată de Curtea de Apel București – secția a IV-a civilă, a fost respins, ca inadmisibil, recursul declarat de recurentul A. împotriva deciziei civile nr. 62R din 12 martie 2021 a Tribunalului București – secția a III-a civilă în dosarul nr. x/2020.

Împotriva acestei decizii, reclamantul A. a formulat contestație în anulare.

2. Hotărârea pronunțată de Curtea de Apel București în soluționarea contestației în anulare:

Prin decizia nr. 194 din 11 martie 2022, Curtea de Apel București, secția a III-a civilă și pentru cauze cu minori și de familie a anulat, ca netimbrată, contestația în anulare formulată de contestatorul A. împotriva deciziei nr. 783R din 10 noiembrie 2021 pronunțată de Curtea de Apel București – secția a IV-a civilă în dosarul nr. x/2020.

Prin decizia nr. 516 din 17 iunie 2022, Curtea de Apel București, secția a III a civilă și pentru cauze cu minori și de familie a respins, ca neîntemeiată, cererea de lămurire, completare și îndreptare a deciziei civile nr. 194 din 11 martie 2022 pronunțată de aceeași instanță.

(I.C.C.J., s. I civ., decizia nr. 1407 din 27 septembrie 2023)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Examinând recursul în raport de excepția inadmisibilității, a cărei analiză este prioritară, Înalta Curte reține următoarele:

Recursul declarat împotriva deciziei civile nr. 194 din 11 martie 2022 pronunțată de Curtea de Apel București, secția a III-a civilă și pentru cauze cu minori și de familie:

Prin 783R din 10 noiembrie 2021 pronunțată de Curtea de Apel București – secția a IV-a civilă, a fost respins, ca inadmisibil, recursul declarat de recurentul A. împotriva deciziei civile nr. 62R din 12 martie 2021 a Tribunalului București – secția a III-a civilă în dosarul nr. x/2020, hotărârea instanței de recurs fiind definitivă.

Prin decizia nr. 194 din 11 martie 2022, Curtea de Apel București, secția a III-a civilă și pentru cauze cu minori și de familie a anulat, ca netimbrată, contestația în anulare formulată de contestatorul A. împotriva deciziei nr. 783R din 10 noiembrie 2021 pronunțată de Curtea de Apel București – secția a IV-a civilă în dosarul nr. x/2020.

Art. 508 alin. (4) C. proc. civ. dispune că „hotărârea dată în contestație în anulare este supusă acelorași căi de atac ca și hotărârea atacată”.

În conformitate cu prevederile art. 483 alin. (1) C. proc. civ., „hotărârile date în apel, cele date, potrivit legii, fără drept de apel, precum și alte hotărâri în cazurile expres prevăzute de lege sunt supuse recursului”.

Potrivit dispozițiilor art. 634 alin. (1) pct. 5 C. proc. civ., „sunt hotărâri definitive, hotărârile date în recurs, chiar dacă prin acestea s-a soluționat fondul cauzei”.

În speță, calea de atac a recursului a fost declarată împotriva deciziei civile nr. 194 din 11 martie 2022, pronunțată de Curtea de Apel București în soluționarea unei contestații în anulare declarate împotriva unei decizii prin care s-a soluționat un recurs – calea extraordinară de atac fiind formulată împotriva unei hotărâri definitive pronunțate de instanța de recurs, decizie ce nu este supusă, prin lege, căii de atac a recursului.

Cum decizia nr. 783R din 10 noiembrie 2021, ce a făcut obiect al contestației în anulare, este definitivă, în considerarea dispozițiilor art. 508 alin. (4) C. proc. civ., reiese că decizia pronunțată în soluționarea contestației în anulare, obiect al recursului, este definitivă.

Recursul declarat împotriva deciziei civile nr. 516 din 17 iunie 2022pronunțată de Curtea de Apel București, secția a III-a civilă și pentru cauze cu minori și de familie

Prin decizia nr. 516 din 17 iunie 2022, Curtea de Apel București, secția a III a civilă și pentru cauze cu minori și de familie a respins, ca neîntemeiată, cererea de lămurire, completare și îndreptare a deciziei civile nr. 194 din 11 martie 2022 pronunțată de aceeași instanță.

Potrivit dispozițiilor art. 446 C. proc. civ., încheierile pronunțate în temeiul art. 442 și 443, precum și hotărârea pronunțată potrivit art. 444 sunt supuse acelorași căi de atac ca și hotărârile în legătură cu care s-a solicitat, după caz, îndreptarea, lămurirea sau înlăturarea dispozițiilor contradictorii ori completarea.

Față de dispozițiile legale anterior redate, reiese că decizia nr. 516 din 17 iunie 2022 pronunțată de Curtea de Apel București (prin s-a respins cererea de lămurire, completare și îndreptare a deciziei civile nr. 194 din 11 martie 2022 pronunțată de aceeași instanță) nu este supusă căii de atac a recursului, fiind, de asemenea, o hotărâre definitivă.

Recunoașterea unei căi de atac în alte situații decât cele prevăzute de legea procesuală, constituie atât o încălcare a principiului legalității, cât și a principiului constituțional al egalității în fața legii, motiv pentru care apare ca o soluție inadmisibilă în ordinea de drept.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

Legalitatea căilor de atac prevăzută expres de dispozițiile art. 457 alin. (1) C. proc. civ. presupune faptul că o hotărâre judecătorească poate fi supusă numai căilor de atac prevăzute de lege, în condițiile și termenele stabilite de acesta.

Prin urmare, în afară de căile de atac prevăzute de lege, nu se pot folosi alte mijloace procedurale în scopul de a se obține reformarea sau retractarea unei hotărâri judecătorești.

Această regulă are valoare de principiu constituțional, dispozițiile art. 129 din Constituție arătând că împotriva hotărârilor judecătorești, părțile interesate și Ministerul Public pot exercita căile de atac, în condițiile legii.

Pentru considerentele prezentate, constatând că deciziile atacate cu recurs nu sunt supuse, prin lege, cenzurii acestei căi de atac, raportat la prevederile art. 493 alin. (5) C. proc. civ., Înalta Curte urmează a respinge recursul, ca inadmisibil.

Sursa informației: www.scj.ro.

Inadmisibilitate. Cale extraordinară de atac formulată împotriva unei hotărâri definitive pronunțate de instanța de recurs was last modified: aprilie 3rd, 2024 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.