Hotărâre atacată cu contestaţie în anulare pronunţată în soluţionarea unui recurs. Recurs declarat respins ca inadmisibil

5 oct. 2022
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 120
  • Constituţia României: art. 129
  • NCPC: art. 248 alin. (1)
  • NCPC: art. 457
  • NCPC: art. 483 alin. (1)
  • NCPC: art. 493 alin. (5)
  • NCPC: art. 508 alin. (4)
  • NCPC: art. 634 alin. (1) pct. 4

Prin acțiunea înregistrată la data de 20 mai 2014, sub nr. x/2014, pe rolul Judecătoriei Baia Mare, reclamantul A., a solicitat, în contradictoriu cu pârâta B., obligarea pârâtei la punerea în posesie a reclamantului conform procesului-verbal de vânzare-cumpărare încheiat la data de 7 octombrie 2003 cu privire la casa de locuit + dependințe (cotețe) și teren în suprafață de 448,4 mp situate în Baia Mare, str. x, precum și întabularea diferenței de 146,4 mp și a dependințelor în cartea funciară.

(I.C.C.J., s. I civ., decizia nr. 2114 din 10 octombrie 2019)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

În raport de prevederile art. 248 alin. (1) coroborate cu cele ale art. 493 alin. (5) C. proc. civ., Înalta Curte urmează a analiza, cu prioritate, admisibilitatea recursului, față de care constată următoarele:

În speță, Decizia civilă nr. 329 R din 26 iunie 2019 a Curții de Apel Cluj, secția I civilă, obiect al recursului pendinte, a fost pronunțată în soluționarea contestației în anulare formulată de contestatorul A. împotriva Deciziei civile nr. 122 R din 7 martie 2019 a aceleiași instanțe, prin care s-a constatat nul recursul formulat împotriva Deciziei civile nr. 431A din 3 octombrie 2017 a Tribunalului Maramureș.

Original Black Friday pe UJmag.ro!

Potrivit dispozițiilor art. 508 alin. (4) din C. proc. civ., „hotărârea dată în contestație în anulare este supusă acelorași căi de atac ca și hotărârea atacată”, iar conform dispozițiilor art. 483 alin. (1) din același act normativ sunt supuse recursului „hotărârile date în apel, cele date, potrivit legii, fără drept de apel, precum și alte hotărâri în cazurile expres prevăzute de lege”.

Cum hotărârea atacată cu contestație în anulare a fost pronunțată în soluționarea unui recurs, decizia recurată nu este susceptibilă de reformare pe calea recursului, pentru neîndeplinirea condiției prevăzută de art. 483 alin. (1) C. proc. civ., decizia pronunțată de curtea de apel cu privire la recursul declarat de recurentul A. împotriva Deciziei civile nr. 431A din 3 octombrie 2017 a Tribunalului Maramureș fiind definitivă în sensul dispozițiilor art. 634 alin. (1) pct. 4 C. proc. civ. raportate la cele ale art. 508 alin. (4) din același act normativ.

Prin urmare, Decizia civilă nr. 329/R din 26 iunie 2019 a Curții de Apel Cluj, secția I civilă, pronunțată în soluționarea unei contestații în anulare formulate împotriva unei decizii definitive prin care s-a constatat nul un recurs, nu este supusă căii extraordinare de atac a recursului.

Art. 457 C. proc. civ., care consacră principiul legalității căii de atac, prevede la alin. (1) că hotărârea judecătorească este supusă numai căilor de atac prevăzute de lege, în condițiile și termenele stabilite de aceasta.

O hotărâre judecătorească nu poate fi atacată pe alte căi decât cele expres prevăzute de lege sau, cu alte cuvinte, căile de atac a hotărârilor judecătorești nu pot exista în afara legii.

Regula are valoare de principiu constituțional, dispozițiile art. 129 din Constituție prevăzând că mijloacele procesuale de atac a hotărârii judecătorești sunt cele prevăzute de lege, dar și că exercitarea însăși a acestora trebuie să se realizeze în condițiile legii.

Recunoașterea unei căi de atac în alte situații decât cele prevăzute de legea procesual – civilă constituie o încălcare a principiului legalității, precum și a principiului constituțional al egalității cetățenilor în fața legii.

În consecință, pentru considerentele expuse, Înalta Curte va respinge, ca inadmisibil, recursul declarat de contestatorul A. împotriva Deciziei nr. 329 R din 26 iunie 2019, pronunțată de Curtea de Apel Pitești, secția I civilă, în dosarul nr. x/2019.

Sursa informației: www.scj.ro.

Hotărâre atacată cu contestație în anulare pronunțată în soluționarea unui recurs. Recurs declarat respins ca inadmisibil was last modified: octombrie 5th, 2022 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.