Determinarea competenţei teritoriale în funcţie de obiectul cererii de chemare în judecată. Soluţionarea cererilor de încuviinţare a executării silite

1 apr. 2022
Vizualizari: 324
  • NCPC: art. 112
  • NCPC: art. 133 pct. 2
  • NCPC: art. 135 alin. (1)
  • NCPC: art. 622 alin. (2)
  • NCPC: art. 651 alin. (1) şi (3)
  • NCPC: art. 666
  • NCPC: art. 712 alin. (1)
  • NCPC: art. 714 alin. (1)

Prin cererea înregistrată la 26 februarie 2021 pe rolul Judecătoriei Timișoara, contestatorul Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Timișoara, în contradictoriu cu intimata A., a formulat contestație la executare împotriva adresei de înființare a popririi de către Executorul Judecătoresc – Societatea Civilă Profesională de Executori Judecătorești B. și Asociații în dosarul execuțional nr. x/2019 și dosarele instanță nr. x/2019 al Judecătoriei Timișoara și nr. 2284/55/2019 al Judecătoriei Arad, asupra conturilor debitoarei deschise la Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara, Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică, cu sediul în Timișoara, str. x, Jud. Timiș, prin care a solicitat admiterea contestației, desființarea măsurii înființării popririi și obligarea terțului poprit la ridicarea măsurii popririi și suspendarea executării silite prin poprire până la soluționarea contestației la executare prin poprire.

(I.C.C.J., s. I civ., decizia nr. 2510 din 18 noiembrie 2021)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Cu privire la conflictul negativ de competență, cu a cărui judecată a fost legal sesizată, în temeiul dispozițiilor art. 133 pct. 2 coroborate cu cele ale art. 135 alin. (1) C. proc. civ., Înalta Curte reține următoarele:

Prin cererea ce face obiectul dosarului în care s-a invit prezentul conflict de competență, contestatorul Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Timișoara, în contradictoriu cu intimata A., a formulat contestație la executare împotriva adresei de înființare a popririi de către Executorul Judecătoresc – Societatea Civilă Profesională de Executori Judecătorești B. și Asociații în dosarul execuțional nr. x/2019 și dosarele instanță nr. x/2019 al Judecătoriei Timișoara și nr. 2284/55/2019 al Judecătoriei Arad, asupra conturilor debitoarei, prin care a solicitat admiterea contestației, desființarea măsurii înființării popririi, obligarea terțului poprit la ridicarea măsurii popririi și suspendarea executării silite prin poprire până la soluționarea contestației la executare.

Sub aspectul determinării competenței teritoriale în funcție de obiectul cererii de chemare în judecată, în cauză sunt aplicabile dispozițiile art. 714 alin. (1) C. proc. civ., raportat la art. 651 alin. (1) și (3) din același act normativ.

Potrivit art. 712 alin. (1) C. proc. civ., împotriva executării silite, precum și împotriva oricărui act de executare se poate face contestație de cei interesați sau vătămați prin executare, iar conform art. 714 alin. (1) din același act normativ, contestația se introduce la instanța de executare.

Instanța de executare este definită de art. 651 alin. (1) C. proc. civ. ca fiind judecătoria în a cărei circumscripție se află, la data sesizării organului de executare, domiciliul sau, după caz, sediul debitorului, în afara cazurilor în care legea dispune altfel. Dacă domiciliul sau, după caz, sediul debitorului nu se află în țară, este competentă judecătoria în a cărei circumscripție se află, la data sesizării organului de executare, domiciliul sau, după caz, sediul creditorului, iar dacă acesta nu se află în țară, judecătoria în a cărei circumscripție se află sediul biroului executorului judecătoresc învestit de creditor.

În conformitate cu alin. (3) al aceluiași text de lege, instanța de executare soluționează cererile de încuviințare a executării silite, contestațiile la executare, precum și orice alte incidente apărute în cursul executării silite, cu excepția celor date de lege în competența altor instanțe sau organe.

Rezultă că în cazul contestației la executare competența este exclusivă, o astfel de cerere adresându-se judecătoriei în cărei rază se află, la data sesizării organului de executare, domiciliul sau, după caz, sediul debitorului, dacă nu există reglementări derogatorii. Nu doar sub aspectul criteriului material competența instanței de executare este una exclusivă, ci și sub aspect teritorial, instanța de executare având de apreciat cu privire la respectarea unor norme de ordine publică, de la care părțile nu pot deroga, ceea ce imprimă și competenței acestei instanțe un caracter de ordine publică.

Prin Decizia nr. 20 din 27 septembrie 2021 pronunțată în dosarul nr. x/2021 de Completul pentru soluționarea recursului în interesul legii, a fost admis recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Înaltei Curți de Casație și Justiție și, în consecință, s-a stabilit că: în interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 651 alin. (1), art. 666, art. 712, art. 714 și art. 112 din C. proc. civ., instanța de executare competentă teritorial să soluționeze contestația la executare propriu-zisă formulată de unul dintre debitorii la care se referă titlul executoriu este judecătoria care a încuviințat executarea silită a acelui titlu executoriu, în afara cazurilor în care legea dispune altfel.

În speță, prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Timișoara la 1 februarie 2019, Executorul Judecătoresc Societatea Civilă Profesională de Executori Judecătorești B. și Asociații a solicitat instanței încuviințarea executării silite în dosarul execuțional nr. x/2019, având ca obiect cererea de executare silită formulată de creditoarea A. împotriva debitorului Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Timișoara.

Deși executarea silită începe odată cu sesizarea organului de executare (art. 622 alin. (2) C. proc. civ.) prin cererea formulată de creditor, totuși, încuviințarea executării silite este procedura care marchează trecerea acestei etape a procesului civil într-o nouă fază, aceea a efectuării actelor de executare în condițiile în care niciun act de executare nu poate fi înfăptuit decât după obținerea încuviințării. Drept urmare, elementul care condiționează sine qua non întreaga fază procesuală execuțională este procedura încuviințării executării silite.

Din momentul încuviințării executării silite este determinată instanța de executare, aceasta fiind unică pe parcursul întregii proceduri de executare silită, potrivit art. 651 alin. (2) C. proc. civ. Altfel spus, odată stabilită instanța de executare în raport de criteriile teritoriale prevăzute de norma menționată, aceasta va rămâne aceeași pe întreaga procedură, fiind unica instanță competentă material și teritorial a soluționa toate cererile și incidentele apărute în cursul executării silite, cu excepția cazurilor în care legea prevede în mod expres altfel.

În cauză, prin încheierea nr. 1415 din 7 februarie 2019 pronunțată de Judecătoria Timișoara în dosarul nr. x/2019, s-a admis cererea formulată de Executorul Judecătoresc Societatea Civilă Profesională de Executori Judecătorești B. și Asociații, privind pe creditoarea A. împotriva debitorului Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Timișoara și s-a dispus încuviințarea executării silite, în oricare dintre formele prevăzute de lege, a dispozițiilor titlului executoriu reprezentat de sentința civilă nr. 1124/27.10.20009 pronunțată de Tribunalul Caraș-Severin.

Pe cale de consecință, ulterior admiterii cererii de încuviințare a executării silite, calitatea de instanță de executare a instanței care a încuviințat executarea nu doar că este câștigată, dar și rămâne aceeași pe întreaga durată a procedurii execuționale, astfel încât, exceptând derogările anume prevăzute, toate cererile și incidentele care vor apărea pe parcursul executării silite vor reveni în competența aceleiași instanțe de executare.

Atâta timp cât a fost încuviințată executarea silită de către o anumită instanță de judecată, aceasta din urmă devine instanță competentă teritorial să soluționeze contestația la executare propriu-zisă formulată de debitorul la care se referă titlul executoriu, în afara cazurilor în care legea dispune altfel.

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

Cum în speță cererea de încuviințare a executării silite a fost admisă prin încheierea nr. 1415 din 7 februarie 2019 pronunțată în dosarul nr. x/2019, competența de soluționare a cauzei având ca obiect contestație la executare urmează a se stabili în favoarea judecătoriei care a încuviințat cererea de executare silită, anume Judecătoria Timișoara, ca instanță de executare.

Câtă vreme nu există o situație de excepție dată de lege în competența altei instanțe decât cea de executare, la care face referire teza finală a alin. (3) al art. 651 C. proc. civ., reținând decizia pronunțată în procedura de unificare a practicii judiciare, Înalta Curte constată că Judecătoria Timișoara este instanța competentă teritorial să soluționeze contestația la executare dedusă judecății.

Pentru considerentele expuse, în aplicarea dispozițiilor art. 135 C. proc. civ., Înalta Curte urmează a stabili competența de soluționare a cauzei în favoarea Judecătoriei Timișoara.

Sursa informației: www.scj.ro.

Determinarea competenței teritoriale în funcție de obiectul cererii de chemare în judecată. Soluționarea cererilor de încuviințare a executării silite was last modified: martie 24th, 2022 by Redacția ProLege

Jurisprudență

Vezi tot

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.