Culpa procesuală a contestatorului cu privire la efectuarea cheltuielilor judiciare aferente judecării cauzei. Obligarea la plata cheltuielilor de judecată chiar dacă a fost retrasă contestaţia la executare

28 feb. 2023
Vizualizari: 418
  • NCPP: art. 275 alin. (2) și (6)

Prin Sentința penală nr. 26/F din 11 februarie 2020, Curtea de Apel Galați, secția penală și pentru cauze cu minori, în baza art. 599 alin. (3) C. proc. pen. a luat act de retragerea contestației la executare formulate de persoana condamnată A. cu privire la Sentința penală nr. 174/F/18 septembrie 2014 a Curții de Apel Galați, definitivă prin neapelare la data de 5 noiembrie 2014.

Pentru a se pronunța în acest sens, Curtea de Apel Galați a reținut că persoana condamnată A. – deținut în Penitenciarul Brăila a formulat contestație la executare cu privire la Sentința penală nr. 174/F din data de 18 septembrie 2014 a Curții de Apel Galați, solicitând deducerea din pedeapsa pe care o execută a unor zile de eliberare anticipată acordate de autoritățile judiciare din Italia.

Prin Sentința penală nr. 174/F din data de 18 septembrie 2014, Curtea de Apel Galați a admis sesizarea formulată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Galați, privind cererea de transfer a persoanei condamnate A.

A dispus recunoașterea, în ceea ce îl privește pe condamnatul A. doar în ceea ce privește latura penală a cauzei, a sentinței emise la data de 25 martie 2010 de Judecătorul pentru ședință preliminară din Tribunalul Roma, reformată prin sentința emisă de Curtea de Apel cu Jurați Roma la 10 mai 2011 și definitivă la 26 septembrie 2012.

(I.C.C.J., s. pen., decizia nr. 262 din 6 mai 2020)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Examinând contestația formulată de condamnatul A., prin prisma actelor și lucrărilor dosarului, Înalta Curte constată că aceasta este nefondată pentru următoarele considerente:

Potrivit art. 275 alin. (2) C. proc. pen., în cazul declarării apelului, recursului în casație ori al introducerii unei contestații sau oricărei alte cereri, cheltuielile judiciare sunt suportate de către persoana căreia i s-a respins ori care și-a retras apelul, recursul în casație, contestația sau cererea. Obligația la plata cheltuielilor judiciare are la bază ideea culpei procesuale.

Condamnatul A. a formulat contestație la executare împotriva Sentința penală nr. 174/F din data de 18 septembrie 2014 a Curții de Apel Galați, solicitând deducerea din pedeapsa pe care o execută a unor zile de liberare anticipată acordate de autoritățile judiciare din Italia, însă la termenul din data de 11 februarie 2020, în fața Curții de Apel Galați, secția penală și pentru cauze cu minori, condamnatul a declarat că își retrage contestația. Instanța a luat act de manifestarea de voință care a închis cadrul procesual declanșat la cererea aceluiași condamnat și a dispus obligarea sa la cheltuielile judiciare în cuantum de 200 RON.

Cadrul procesual a fost declanșat, dar și stins ca urmare a poziției exprimate de persoana condamnată A. Formularea contestației la executare a determinat formarea unui dosar penal și avansarea unor cheltuieli judiciare pentru soluționarea acestuia. Cuantumul acestor cheltuieli a fost evaluat coerent pe baza jurisprudenței anterioare și constante.

Ca urmare, Înalta Curte constată culpa procesuală a contestatorului cu privire la efectuarea cheltuielilor judiciare aferente judecării cauzei și incidența dispozițiilor art. 275 alin. (2) C. proc. pen., în mod judicios fiind obligat acesta la plata cheltuielilor de judecată chiar dacă și-a retras contestația la executare.

Pentru aceste considerente, Înalta Curte va respinge, ca nefondată, contestația declarată de condamnatul A. împotriva Sentinței penale nr. 26/F din data de 11 februarie 2020 pronunțate de Curtea de Apel Galați, secția penală și pentru cauze cu minori.

Reținând culpa sa procesuală și în ceea ce privește declanșarea netemeinică a noului cadru procesual, în temeiul art. 275 alin. (2) și (6) C. proc. pen., va obliga condamnatul la plata cheltuielilor judiciare către stat, iar onorariul cuvenit apărătorului desemnat din oficiu va rămâne în sarcina statului.

Sursa informației: www.scj.ro.

Culpa procesuală a contestatorului cu privire la efectuarea cheltuielilor judiciare aferente judecării cauzei. Obligarea la plata cheltuielilor de judecată chiar dacă a fost retrasă contestația la executare was last modified: februarie 28th, 2023 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.