Cuvinte-cheie "culpa procesuala"

 • Motivele, obligatorii sau facultative, de refuz al executării mandatului european de arestare expres reglementate. Contestație respinsă ca nefondată

 • Culpa procesuală a contestatorului cu privire la efectuarea cheltuielilor judiciare aferente judecării cauzei. Obligarea la plata cheltuielilor de judecată chiar dacă a fost retrasă contestaţia la executare

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Suspendarea judecăţii apelului în temeiul art. 30 alin. (1) din Regulamentul UE nr. 1215/2012. Stabilirea unor obligații în sarcina reclamantului pentru repunerea cauzei pe rol. Nelegala constatare a perimării căii de atac

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Completarea dispozitivului. Hotărâre de perimare. Cheltuieli de judecată. Onorariu de avocat. Culpă procesuală

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Solicitarea cheltuielilor de judecată pe cale principală

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Insolvență. Stabilirea culpei procesuale a debitoarei. Obligarea practicianului în insolvență la plata cheltuielilor de judecată. Aplicarea greșită a dispozițiilor art. 274 C. pr. civ. din 1865

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Insolvență. Stabilirea culpei procesuale a debitoarei. Obligarea practicianului în insolvență la plata cheltuielilor de judecată. Aplicarea greșită a dispozițiilor art. 274 din Codul de procedură civilă din 1865

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acțiune în acordarea cheltuielilor judiciare efectuate în procesul penal în ipoteza pronunțării unei soluțiii de achitare. Inexistența culpei procesuale a părții vătămate. Lipsa faptei ilicite a Statului Român

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acordarea cheltuielilor de judecată. Culpă procesuală

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Obligația stabilită de instanță în sarcina părții. Obligație de rezultat sau obligație de diligență

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice