Contestație la decizia de pensionare și solicitare privind stabilirea corectă a punctajului mediu anual aferent stagiului de cotizare şi implicit a cuantumului pensiei, aplicarea corectă a stagiului complet de cotizare, fructificarea activităţii desfăşurate în condiţii speciale dovedită cu înscrisuri și recalcularea drepturilor cuvenite în funcţie de încadrarea muncii prestate şi plata drepturilor de pensie restante

15 iun. 2023
1.618 views
  • NCPC: art. 107 alin. (2)
  • NCPC: art. 133 pct. 2
  • NCPC: art. 135 alin. (4)

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Neamț la 21 iulie 2021 sub nr. x/2021, contestatorul A. a formulat contestație la decizia de pensionare nr. x/07.06.2021, emisă de intimata Casa Județeană de Pensii Neamț, solicitând a se dispune: 1) stabilirea corectă a punctajului mediu anual aferent stagiului de cotizare și implicit a cuantumului pensiei ce i se cuvine, cu respectarea tuturor prevederilor legale în vigoare și aplicabile contestatorului; 2) aplicarea corectă a stagiului complet de cotizare, potrivit modificărilor legislative aplicabile contestatorului cu privire la utilizarea stagiului complet de cotizare pentru stabilirea punctajul mediu anual ce i se cuvine pentru munca desfășurată în condiții speciale pe o durată de 29 ani și 29 zile. 3) fructificarea activității desfășurate în condiții speciale dovedită cu înscrisuri în conformitate cu prevederile legale modificate și actualizate, cu luarea în calcul a salariilor brute dovedite și punerea în plată a drepturilor de pensie restante; 4) recalcularea drepturilor cuvenite în funcție de încadrarea muncii prestate și plata drepturilor de pensie restante, raportate la data nașterii drepturilor de pensie pentru limită de vârstă, respectiv 6 mai 2015, în temeiul art. 107 alin. (21) și actualizarea cu indicele de inflație și dobânda legală.

(I.C.C.J., s. a II-a civ., decizia nr. 1051 din 5 mai 2022)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Înalta Curte, constatând că în cauză există un conflict negativ de competență în sensul art. 133 pct. 2 C. proc. civ. ivit între curțile de apel care s-au declarat deopotrivă necompetente să judece pricina, va pronunța regulatorul de competență, stabilind competența de soluționare a cauzei, în favoarea Tribunalului Neamț, secția I civilă și de contencios administrativ și Fiscal.

Delimitarea atribuțiilor instanțelor se realizează în cadrul celor două forme ale competenței, materială și teritorială.”

Din perspectiva conflictului de competență ivit în soluționarea cererii formulate de contestatorul A., Înalta Curte constată că în cauză sunt incidente dispozițiile art. 54 alin. (1) din Legea nr. 263/2010, raportat la domiciliul reclamantului de la data formulării cererii de chemare în judecată, neprezentând relevanță în stabilirea competenței teritoriale faptul că reclamantul și-a stabilit reședința într-un alt oraș până la primul termen de judecată.

Astfel, argumentul Tribunalului Neamț, potrivit căruia, spre deosebire de dispozițiile art. 107 alin. (2) C. proc. civ. nu există o reglementare expresă și pentru reclamant nu are relevanță în speță, în condițiile în care, în materia asigurărilor sociale, competența teritorială se determină potrivit dispozițiilor Legii nr. 263/2010, iar nu în temeiul dispozițiilor C. proc. civ.

Pe de altă parte, premisa dispozițiilor art. 107 alin. (2) C. proc. civ. este faptul că s-a stabilit competența teritorială a instanței judecătorești în raport cu domiciliul pârâtului, iar nu în raport cu domiciliul reclamantului, cum este situația în speță.

Prin urmare, în lipsa unor dispoziții exprese în legea specială, în condițiile în care competența se stabilește raportat la momentul învestirii instanței, nu se poate reține că solicitarea transferului dosarului de pensie prezintă importanță pentru stabilirea competenței tribunalului, cu atât mai mult cu cât, în cauză, nu este modificat obiectul cererii inițiale, respectiv obligarea pârâtei Casa Județeană de Pensii Neamț la îndeplinirea anumitor obligații.

Așa fiind, în raport cu dispozițiile art. 135 alin. (4) C. proc. civ., Înalta Curte urmează a stabili competența de soluționare a cauzei, în favoarea Tribunalului Neamț, secția I civilă și de contencios administrativ și Fiscal.

Sursa informației: www.scj.ro.

Contestație la decizia de pensionare și solicitare privind stabilirea corectă a punctajului mediu anual aferent stagiului de cotizare și implicit a cuantumului pensiei, aplicarea corectă a stagiului complet de cotizare, fructificarea activității desfășurate în condiții speciale dovedită cu înscrisuri și recalcularea drepturilor cuvenite în funcție de încadrarea muncii prestate și plata drepturilor de pensie restante was last modified: iunie 15th, 2023 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.