Contestaţia în anulare. Cale extraordinară de atac ce poate fi exercitată în cazurile strict şi limitativ prevăzute de lege în scopul anulării unei hotărâri definitive pronunţate cu încălcarea normelor procesual penale

18 mart. 2024
Vizualizari: 276
  • NCPP: art. 275 alin. (2)
  • NCPP: art. 426
  • NCPP: art. 428
  • NCPP: art. 431

Prin încheierea pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti, la data de 04 noiembrie 2022, în dosarul nr. x/2022 s-a dispus, în baza art. 341 alin. (6) lit. a) C. proc. pen., respingerea ca nefondata, a plângerii formulate de petentul A. împotriva ordonatei nr. 811/P/2022 din data de 19.07.2022 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, secția de urmărire penală și criminalistică și a ordonanței nr. 88/II/2/2022 din data de 05.08.2022 a procurorului șef al secției de urmărire penală și criminalistică din cadrul Parchetului de pe Înalta Curte de Casație și Justiție.

În temeiul art. 275 alin. (2) C. proc. pen. petentul a fost obligat la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat în sumă de 300 RON.

Împotriva încheierii pronunțate de Curtea de Apel Bucuresti, la data de 04 noiembrie 2022, în dosarul nr. x/2022, petentul A. a formulat contestatiei în anulare.

Prin sentința penală nr. 4/F din 12.01.2023 pronunțată de judecătorul de camera preliminară din cadrul Curții de Apel București, secția I Penală în dosarul nr. x/2023, a fost respinsă, ca inadmisibila, contestatia în anulare formulata de contestatorul A. împotriva încheierii pronunțate de Curtea de Apel Bucuresti, la data de 04 noiembrie 2022, în dosarul nr. x/2022.

Contestatorul a fost obligat la plata sumei de 100 RON cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

(I.C.C.J., s. pen., decizia nr. 309 din 19 aprilie 2023)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Înalta Curte de Casație și Justiție examinând admisibilitatea în principiu a cererii de contestație în anulare formulată de petentul A. împotriva sentinței penale nr. 39/F din 20 februarie 2023 pronunțată Curtea de Apel București, secția a II-a Penală în dosarul nr. x/2023, constată că aceasta este inadmisibilă, pentru considerentele ce se vor arăta în continuare:

Contestația în anulare este o cale extraordinară de atac care poate fi exercitată în cazurile strict și limitativ prevăzute de lege, în scopul anulării unei hotărâri definitive pronunțate cu încălcarea normelor procesual penale.

Potrivit dispozițiilor art. 426 C. proc. pen., împotriva hotărârilor penale definitive se poate face contestație în anulare în următoarele cazuri:

a) când judecata în apel a avut loc fără citarea legală a unei părți sau când, deși legal citată, a fost în imposibilitate de a se prezenta și de a înștiința instanța despre această imposibilitate;

b) când inculpatul a fost condamnat, deși existau probe cu privire la o cauză de încetare a procesului penal;

c) când hotărârea din apel a fost pronunțată de alt complet decât cel care a luat parte la dezbaterea pe fond a procesului;

d) când instanța de apel nu a fost compusă potrivit legii ori a existat un caz de incompatibilitate;

e) când judecata în apel a avut loc fără participarea procurorului sau a inculpatului, când aceasta era obligatorie, potrivit legii;

f) când judecata în apel a avut loc în lipsa avocatului, când asistența juridică a inculpatului era obligatorie, potrivit legii;

g) când ședința de judecată în apel nu a fost publică, în afară de cazurile când legea prevede altfel;

h) când instanța de apel nu a procedat la audierea inculpatului prezent, dacă audierea era legal posibilă;

i) când împotriva unei persoane s-au pronunțat două hotărâri definitive pentru aceeași faptă.

Conform dispozițiilor art. 431 C. proc. pen., contestația în anulare este supusă unei verificări prealabile judecării în fond a acesteia, instanța fiind obligată să examineze admisibilitatea în principiu a cererii, înainte de a se pronunța pe fondul contestației.

În această etapă procesuală instanța examinează dacă respectiva cale de atac, contestația în anulare, privește o hotărâre definitivă, dacă este introdusă în termenul prevăzut de art. 428 C. proc. pen., dacă motivul pe care se întemeiază contestația este unul dintre cele limitativ prevăzute de art. 426 C. proc. pen. și dacă în sprijinul contestației se depun ori se invocă dovezi care sunt la dosar.

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

Examinând, cu precădere, admisibilitatea în principiu a contestației în anulare de față, Înalta Curte constată că aceasta nu întrunește condițiile prevăzute de lege.

Din interpretarea dispozițiilor art. 426 C. proc. pen. rezultă că această cale extraordinară de atac poate fi folosită doar împotriva hotărârilor judecătorești rămase definitive, prin care cauza a fost soluționată pe fond.

În cauză, initial, petentul A. a formulat contestație în anulare împotriva unei hotărâri ce nu conține o rezolvare a fondului cauzei, în sensul examinării existenței faptei și vinovăției inculpatului, finalizată printr-o soluție de condamnare, de achitare sau încetare a procesului penal.

Petentul A. a formulat contestație în anulare împotriva sentinței penale nr. 39/F din 20 februarie 2023 pronunțată Curtea de Apel București, secția a II-a Penală în dosarul nr. x/2023, sentință prin care fusese respinsă ca indadmisibilă contestația în anulare împotriva unei alte sentințe (nr. 39/F din 20 februarie 2023 pronunțată Curtea de Apel București, secția a II-a Penală în dosarul nr. x/2023).

Înalta Curte constată că petentul a formulat contestație împotriva unei hotărâri definitive, astfel încât o cala de atac declarată împotriva acesteia este inadmisibilă.

Or, recunoașterea unei căi de atac în alte condiții decât cele prevăzute de lege constituie o încălcare a principiului legalității acestora și, din acest motiv, apare ca o soluție inadmisibilă în ordinea de drept.

Normele procesuale privind sesizarea instanțelor judecătorești și soluționarea cererilor în limitele competenței atribuite prin lege sunt de ordine publică, corespunzător principiului stabilit prin art. 126 din Constituția României.

Inadmisibilitatea reprezintă o sancțiune procedurală care intervine atunci când părțile implicate în proces efectuează un act pe care legea nu îl prevede sau îl exclude, precum și în situația când se încearcă exercitarea unui drept epuizat pe o altă cale procesuală ori chiar printr-un act neprocesual.

Pentru considerentele expuse, Înalta Curte va respinge, ca inadmisibilă, contestația formulată de petentul A. împotriva sentinței penale nr. 39/F din data de 20 februarie 2023, pronunțată de Curtea de Apel București, secția a II-a penală, în dosarul nr. x/2023.

Potrivit art. 275 alin. (2) C. proc. pen., contestatorul va fi obligat la plata sumei de 200 RON, cu titlu de cheltuieli judiciare, către stat.

Sursa informației: www.scj.ro.

Contestația în anulare. Cale extraordinară de atac ce poate fi exercitată în cazurile strict și limitativ prevăzute de lege în scopul anulării unei hotărâri definitive pronunțate cu încălcarea normelor procesual penale was last modified: martie 17th, 2024 by Redacția ProLege

Jurisprudență

Vezi tot

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.