Cereri de contestaţie în anulare. Neîndeplinirea condiţiilor de admisibilitate în principiu. Apel respins ca inadmisibil

1 aug. 2022
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 168
  • Constituţia României: art. 129
  • NCPP: art. 275 alin. (2)
  • NCPP: art. 40
  • NCPP: art. 421 pct. 1 lit. a)
  • NCPP: art. 431
  • NCPP: art. 50

Prin decizia penală nr. 550/A din 04 octombrie 2017 pronunțată de Curtea de Apel Oradea în dosarul nr. x/2017, în baza art. 431 alin. (1) C. proc. pen., s-a respins, ca inadmisibilă, contestația în anulare formulată de A. împotriva deciziei penale nr. 318/A din 23 mai 2017 pronunțate de Curtea de Apel Oradea în dosarul nr. x/2015.

Pentru a dispune astfel, Curtea a reținut, în esență, că, în ceea ce privește etapa admisibilității în principiu, judecata contestației în anulare, indiferent de motivul invocat, presupune această primă etapă, care nu vizează însăși soluționarea acestei căi extraordinare de atac, ci doar verifi­carea dacă sunt întrunite condițiile de exercitare a acesteia.

(I.C.C.J., s. pen., decizia nr. 117/A din 4 mai 2018)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Examinând cauza cu prioritate din perspectiva admisibilității căii de atac, Înalta Curte constată că apelul formulat este inadmisibil pentru considerentele ce se vor arăta în continuare.

Preliminar, se constată că, prin decizia penală nr. 174/A din data de 03 aprilie 2018, pronunțată de Curtea de Apel Oradea, în baza art. 50 C. proc. pen. cu referire la art. 40 C. proc. pen., s-a declinat competența de judecare a apelului declarat de A. împotriva deciziei penale nr. 722/A din 12 decembrie 2017 pronunțate de Curtea de Apel Oradea în dosarul nr. x/2017 și a deciziei penale nr. 550/A din 04 octombrie 2017 pronunțate de Curtea de Apel Oradea în dosarul nr. x/2017 în favoarea Înaltei Curți de Casație și Justiție – Secția penală.

Cauza a fost înregistrată pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție la data de 16 aprilie 2018, având fixat prim termen de judecată la data de 04 mai 2018.

În continuare, Înalta Curte notează că, pe calea apelului formulat de către contestatorul A., se atacă decizia penală nr. 722/A din 12 decembrie 2017 pronunțată de Curtea de Apel Oradea în dosarul nr. x/2017 și decizia penală nr. 550/A din 04 octombrie 2017 pronunțată de Curtea de Apel Oradea în dosarul nr. x/2017, hotărâri prin care s-a verificat, în procedura reglementată de art. 431 C. proc. pen., admisibilitatea contestațiilor în anulare formulate de contestatorul A..

Astfel, prin considerentele deciziilor penale anterior menționate, s-a constatat că cererile de contestație în anulare nu îndeplinesc condițiile de admisibilitate în principiu.

În concepția C. proc. pen., atât încheierea prin care se dispune admiterea în principiu a contestației în anulare, cât și sentința sau decizia prin care se dispune respingerea, ca inadmisibilă, a contestației în anulare, în cadrul procedurii de examinare a admisibilității în principiu, prevăzută în art. 431 din C. proc. pen., sunt hotărâri definitive, nesupuse căii de atac a apelului (a se vedea în acest sens, decizia nr. 5/2015 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală).

Astfel, din interpretarea sistematică și teleologică a dispozițiilor art. 431 C. proc. pen. rezultă, cu evidență, că hotărârea pronunțată prin care se constată inadmisibilitatea în principiu a contestației în anulare, este definitivă.

În același sens, atât după intrarea în vigoare a C. proc. pen., cât și anterior acestui moment, doctrina a subliniat caracterul definitiv al hotărârii prin care instanța respinge în principiu contestația în anulare.

Totodată, în sistemul nostru de drept, mijloacele procesuale de atac a hotărârilor judecătorești, exercitarea acestora și efectele căilor de atac sunt guvernate de principiul legalității căilor de atac, regulă cu valoare de principiu constituțional, care semnifică instituirea prin lege a căilor de atac și exercitarea lor în condițiile legii, potrivit cu natura și scopul acestora.

Astfel, dacă s-ar recunoaște exercitarea unei căi de atac în situații neprevăzute de legea procesuală penală, s-ar produce o încălcare a principiului legalității căilor de atac, consacrat prin art. 129 din Constituția României, potrivit căruia „împotriva hotărârilor judecătorești, părțile interesate si Ministerul Public pot exercita căile de atac, în condițiile legii”.

De asemenea, legalitatea căilor de atac este un principiu a cărui respectare este impusă și de exigențele art. 6 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, concretizând una dintre garanțiile unui proces echitabil.

Așadar, recunoașterea unei căi de atac în situații neprevăzute de legea procesual penală constituie o încălcare a principiului legalității căilor de atac și, din acest motiv, apare ca o soluție inadmisibilă în ordinea de drept.

În materia apelului, inadmisibilitatea intervine, în principal, în două situații, respectiv când apelul este îndreptat împotriva unei hotărâri nesusceptibile de apel și când a fost declarat de o persoană care nu are calitatea procesuală de a apela. Acestora li se adaugă și cazurile în care titularul dreptului de apel depășește limitele în care i se recunoaște dreptul său de apel, precum și cele în care se declară apel împotriva unei hotărâri pe care aceeași parte o atacase anterior printr-un alt apel.

În speță, apelul nu este obiectiv încuviințat de lege, hotărârile atacate făcând parte dintre cele care, potrivit legii, nu pot fi atacate cu apel sau nu sunt supuse niciunei căi de atac.

Bibliolex Biblioteca juridica virtuala

Înalta Curte constată că deciziile supuse controlului judiciar sunt definitive astfel că demersul inițiat de către contestatorul A. este inadmisibil și, prin urmare, acestuia nu îi este recunoscută calea de atac a apelului împotriva deciziilor penale mai sus menționate.

Pentru aceste considerente, Înalta Curte, în temeiul art. 421 pct. 1 lit. a) C. proc. pen., va respinge, ca inadmisibil, apelul formulat de apelantul A. împotriva deciziei penale nr. 722/A din 12 decembrie 2017 pronunțate de Curtea de Apel Oradea în dosarul nr. x/2017 și a deciziei penale nr. 550/A din 04 octombrie 2017 pronunțate de Curtea de Apel Oradea în dosarul nr. x/2017.

În baza art. 275 alin. (2) C. proc. pen., va obliga apelantul la plata sumei de 200 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat, iar în raport de alin. (6), onorariul cuvenit apărătorului desemnat din oficiu, în cuantum de 260 lei, se va plăti din fondul Ministerului Justiției.

Sursa informației: www.scj.ro.

Cereri de contestație în anulare. Neîndeplinirea condițiilor de admisibilitate în principiu. Apel respins ca inadmisibil was last modified: august 1st, 2022 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.