Cerere privind obligarea pârâţilor la plata diferenţelor salariate rezultate prin achitarea unor sume mai mici decât cele legale sau neachitarea sporului de prevenţie de 11% din salariul de bază

18 apr. 2023
Vizualizari: 245
  • NCPC: art. 248 alin. (1)
  • NCPC: art. 457
  • NCPC: art. 483 alin. (2)
  • NCPC: art. 508 alin. (4)

Prin cererea înregistrată la 12 iulie 2019 pe rolul Tribunalului Bacău, secția I civilă sub nr. x/2019, reclamantul A. a chemat în judecată SPITALUL ORĂȘENESC BUHUȘI, în solidar cu INSPECTORATUL DE MUNCĂ BACĂU și B., pentru obligarea pârâților la plata diferențelor salariate rezultate prin achitarea unor sume mai mici decât cele legale sau neachitarea sporului de prevenție de 11% din salariul de bază începând cu 1 ianuarie 2008 până la zi, câștigat prin reglementări legale, C. civ..M. 2008-2010, C. civ..M. 21/2009 la nivel de unitate, C. civ..M. 1726/2013 aplicabil la zi, Legea nr. 330/2009, Legea nr. 284/2010, Legea nr. 285/2010, art. 1 din O.U.G. nr. 1/2010, O.U.G. nr. 19/2012 și Legea nr. 153/2017.

Prin sentința civilă nr. 121/D/2020 din 06 martie 2020, pronunțată de Tribunalul Bacău, secția I civilă, a fost admisă excepția prescripției dreptului material la acțiune pentru perioada anterioară datei de 09.07.2016 și, în consecință, a fost respinsă acțiunea ca prescrisă pentru pretențiile anterioare datei de 09.07.2016; a fost admisă excepția lipsei calității procesuale pasive invocată de pârâții UNIUNEA JUDEȚEANĂ A SINDICATELOR SANITAS BACĂU și INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ AL JUDEȚULUI BACĂU și, în consecință, a fost respinsă acțiunea ca fiind promovată împotriva unor persoane fără calitate procesuală pasivă, pentru pretențiile aferente perioadei 10.07.2016 – 06.03.2020; a fost respinsă ca nefondată acțiunea formulată în contradictoriu cu pârâtul SPITALUL ORĂȘĂNESC BUHUȘI pentru pretențiile aferente perioadei 10.07.2016 – 06.03.2020.

(I.C.C.J., s. a II-a civ., decizia nr. 393 din 23 februarie 2022)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Examinând recursul în raport de excepția inadmisibilității, invocată de intimatul-pârât SPITALUL „PROF. C.”BUHUȘI, a cărei analiză este prioritară în respectarea dispozițiilor art. 248 alin. (1) C. proc. civ., Înalta Curte urmează a admite excepția, pentru următoarele considerente:

Prezentul recurs are ca obiect decizia nr. 295 din 28 aprilie 2021, pronunțată de Curtea de Apel Bacău, secția I civilă.

Potrivit dispozițiilor art. 508 alin. (4) din C. proc. civ., „Hotărârea dată în contestație în anulare este supusă acelorași căi de atac ca și hotărârea atacată”.

De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 483 alin. (2) din C. proc. civ., nu sunt supuse recursului, hotărârile pronunțate în cauze având ca obiect conflicte de muncă și de asigurări sociale, precum și hotărârile date de instanțele de apel, în cazurile în care legea prevede că hotărârile de primă instanță sunt supuse numai apelului.

Înalta Curte reține că decizia atacată cu contestație în anulare a fost pronunțată într-un litigiu de muncă, în calea de atac a apelului. Cum hotărârea atacată cu contestație în anulare este definitivă, rezultă că și decizia recurată are același caracter, conform dispozițiilor legale anterior arătate.

Fiind o hotărâre definitivă de la data pronunțării, rezultă că decizia nr. 295 din 28 aprilie 2021, pronunțată de Curtea de Apel Bacău, secția I civilă, nu este susceptibilă de a fi atacată cu recurs.

În sistemul nostru de drept mijloacele procesuale de atac a hotărârilor judecătorești, exercitarea acestora și efectele căilor de atac sunt guvernate de principiul legalității căilor de atac, prevăzut de art. 457 C. proc. civ., regulă ce are și valoare de principiu constituțional, care semnifică instituirea prin lege a căilor de atac și exercitarea lor în condițiile legii, potrivit cu natura și scopul lor și într-o anumită ordine. Prin urmare, în afară de căile de atac prevăzute de lege nu se pot folosi alte mijloace procedurale în scopul de a se obține reformarea sau retractarea unei hotărâri judecătorești.

Pentru aceste considerente, Înalta Curte va admite excepția inadmisibilității recursului, invocată de intimatul-pârât SPITALUL „PROF. C.” BUHUȘI și va respinge recursul declarat de recurentul A. împotriva deciziei nr. 295 din 28 aprilie 2021, pronunțate de Curtea de Apel Bacău, secția I civilă, ca inadmisibil.

Sursa informației: www.scj.ro.

Cerere privind obligarea pârâților la plata diferențelor salariate rezultate prin achitarea unor sume mai mici decât cele legale sau neachitarea sporului de prevenție de 11% din salariul de bază was last modified: aprilie 12th, 2023 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.