Cerere privind determinarea cu exactitate a sumei de restituit pentru perioada în care reclamanta a fost scutită de la plata impozitului pe venit, rectificarea statelor de plată aferente acestei perioade și depunerea la organul fiscal în vederea restituirii impozitului plătit fără a fi datorat

12 ian. 2023
Vizualizari: 130
  • C. proc. fisc.: art. 1 pct. 4
  • C. proc. fisc.: art. 168 alin. (1)-(3)
  • NCPC: art. 127 alin. (2)^1
  • NCPC: art. 133 pct. 2 teza I
  • NCPC: art. 135 alin. (1)

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Suceava la 10 septembrie 2019, sub nr. x/2019, reclamanta A. a chemat în judecată Tribunalul Neamț, solicitând instanței ca, prin hotărârea pe care o va pronunța, să oblige pârâtul:

1. să determine cu exactitate suma de restituit pentru perioada în care reclamanta a fost scutită de la plata impozitului pe venit (respectiv, perioada 5 august 2016- februarie 2018), fiind încadrată în gradul de handicap accentuat potrivit certificatului de încadrare în grad de handicap nr. x/05.08.2016 (cu valabilitate de 12 luni), respectiv a certificatului de încadrare în grad de handicap nr. x/18.08.2017 (cu valabilitate de 12 luni), ambele emise de Consiliul Județean Neamț;

2. să rectifice statele de plată aferente acestei perioade;

3. să întocmească declarațiile rectificative și, totodată, să le depună la organul fiscal, în vederea restituirii impozitului plătit fără a fi datorat.

(I.C.C.J., s. a II-a civ., decizia nr. 699 din 24 martie 2020)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Analizând actele și lucrările dosarului în vederea emiterii regulatorului de competență, Înalta Curte reține următoarele:

Potrivit art. 133 pct. 2 teza I C. proc. civ., există conflict negativ de competență când două sau mai multe instanțe și-au declinat reciproc competența de a judeca același proces.

Verificând dacă sunt întrunite cerințele acestui text de lege în vederea emiterii regulatorului de competență, Înalta Curte constată că cele două instanțe – Tribunalul Suceava și Tribunalul Neamț – s-au declarat deopotrivă necompetente să judece aceeași cauză, declinările de competență între instanțele sesizate sunt reciproce și cel puțin una dintre cele două instanțe este competentă să soluționeze cauza.

Fiind îndeplinite condițiile anterior evocate, Înalta Curte va proceda la soluționarea prezentului conflict negativ de competență prin emiterea regulatorului de competență.

Cu titlu prealabil, instanța supremă reține că, în prezenta cauză, este aplicabil C. proc. civ., astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 310/2018, întrucât acțiunea a fost introdusă ulterior intrării în vigoare a acestei legi.

Cu privire la conflictul negativ de competență, cu a cărui judecată a fost legal sesizată în baza art. 135 alin. (1) C. proc. civ., Înalta Curte reține următoarele:

Acțiunea are ca obiect obligarea pârâtului, Tribunalul Neamț, la rectificarea unor documente fiscale privind reținerea impozitului pe veniturile obținute de reclamantă pentru o perioadă în care aceasta susține că a fost scutită de la plata unui astfel de impozit, în vederea restituirii sumelor reținute, în temeiul dispozițiilor art. 168 alin. (1)-(3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, coroborat cu art. 1 pct. 4 și cu art. 1 pct. 35 din același act normativ, precum și în temeiul Ordinului președintelui ANAF nr. 1760/2018.

Așadar, reclamanta a învestit instanța cu o acțiune întemeiată pe obligația de a face, având ca obiect drepturi salariale.

Potrivit art. 127 alin. (2) C. proc. civ., „în cazul cererii introduse împotriva unui judecător care ar fi de competența instanței la care acesta își desfășoară activitatea sau a unei instanțe inferioare acesteia, reclamantul poate sesiza una dintre instanțele judecătorești de același grad aflate în circumscripția oricăreia dintre curțile de apel învecinate cu curtea de apel în a cărei circumscripție se află instanța care ar fi fost competentă, potrivit legii”.

Totodată, conform art. 127 alin. (2)^1 C. proc. civ., „dispozițiile alin. (1) și (2) se aplică în mod corespunzător și în ipoteza în care o instanță de judecată are calitatea de reclamant sau de pârât, după caz”, iar conform alin. (3) al aceluiași articol, „dispozițiile alin. (1) și (2) se aplică în mod corespunzător și în cazul procurorilor, asistenților judiciari și grefierilor”.

Pornind de la aceste texte de lege, instanța supremă reține că reclamanta activează în calitate de grefier în cadrul Judecătoriei Roman, iar pârâtul chemat în judecată este Tribunalul Neamț.

Având în vedere că dispozițiile art. 127 alin. (1) și (2) C. proc. civ. sunt aplicabile atât în ipoteza în care o instanță de judecată are calitatea de reclamant sau pârât, cât și în cazul procurorilor, asistenților judiciari și grefierilor, rezultă că, atunci când instanța competentă, potrivit legii, are calitatea de parte în proces, devine incident unul dintre cazurile de competență teritorială facultativă.

Astfel, în speță, calitatea reclamantei atrage aplicarea dispozițiilor art. 127 alin. (1) și (3) din C. proc. civ., indiferent de instanța pe lângă care își desfășoară activitatea, în măsura în care aceasta aparține circumscripției curții de apel din a cărei rază teritorială face parte și instanța căreia i-ar reveni, în mod obișnuit, competența soluționării în fond a cererii, respectiv Tribunalul Neamț.

Astfel, în raport de prevederile art. 127 alin. (1), raportat la alin. (2)^1 și 3 C. proc. civ., calitatea de pârât a Tribunalului Neamț exclude competența de soluționare a cauzei de către această instanță.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

Prin urmare, competența de soluționare a cauzei revine uneia dintre instanțele judecătorești de același grad aflate în circumscripția oricăreia dintre curțile de apel învecinate cu curtea de apel în a cărei circumscripție se află instanța care ar fi competentă, potrivit legii.

De vreme ce Curtea de Apel Suceava, în circumscripția căreia se află Tribunalul Suceava, este una dintre curțile de apel aflate în vecinătatea Curții de Apel Bacău, în circumscripția căreia se află Tribunalul Neamț, rezultă că Tribunalul Suceava este competent teritorial să soluționeze cauza dedusă judecății.

Pentru aceste motive, în aplicarea dispozițiilor art. 127 alin. (1), (2)^1 și 3, raportat la art. 135 alin. (4) C. proc. civ., Înalta Curte urmează a stabili competența de soluționare a cauzei în favoarea Tribunalului Suceava.

Sursa informației: www.scj.ro.

Cerere privind determinarea cu exactitate a sumei de restituit pentru perioada în care reclamanta a fost scutită de la plata impozitului pe venit, rectificarea statelor de plată aferente acestei perioade și depunerea la organul fiscal în vederea restituirii impozitului plătit fără a fi datorat was last modified: ianuarie 11th, 2023 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.