Cerere prin care reclamanta a solicitat pronunţarea unei hotărâri prin care să se constate că a dobândit prin uzucapiune dreptul de proprietate asupra unei suprafeţe de teren și dezmembrarea parcelei de teren menţionate şi formarea, prin dezlipire, a două parcele distincte

5 feb. 2024
665 views
  • NCPC: art. 457 alin. (1)
  • NCPC: art. 493 alin. (5)
  • NCPC: art. 527
  • NCPC: art. 534 alin. (2)

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Tribunalului Timiș, secția I civilă la 14 iunie 2018, sub nr. x/2018, reclamanta Societatea „DIV” SRL a solicitat pronunțarea unei hotărâri prin care să se constate că a dobândit prin uzucapiune, în baza art. 28 alin. (1) din Decretul-Lege nr. 115/1938, dreptul de proprietate asupra unei suprafețe de 998 mp, parte din terenul de 4.517 mp situat în comuna Ghiroda, jud. Timiș, înscris în CF nr. x Ghiroda (CF nr. vechi 94), nr. top. x, ca proprietate a defuncților A. și B.; să se dispună, în baza unei expertize tehnice de specialitate, care să facă parte integrantă din hotărâre, dezmembrarea parcelei de teren menționate și formarea, prin dezlipire, a două parcele distincte de teren: o primă parcelă de teren cu suprafața estimată de 998 mp (pe care se află amplasate construcțiile casă, magazie și anexe înscrise cu nr. cadastral xl top: x în aceeași carte funciară ca proprietate a societății DIV SRL), căreia să i se atribuie un număr topografic/număr cadastral nou și să fie înscrisă într-o carte funciară nouă; o a doua parcelă de teren fără construcții, cu suprafața estimată de 3.519 mp, căreia să i se atribuie un număr topografic/număr cadastral nou și să rămână înscrisă în CF nr. x Ghiroda, ca proprietate a vechilor proprietari, numiții A. și B., în cote egale de câte 1/2 parte fiecare; să se dispună rectificarea înscrierilor în cartea funciară nouă care se va forma pentru prima parcelă (cu întinderea estimată de 998 mp), în sensul radierii dreptului de proprietate al defuncților A. și B., antecesorii pârâților C. și D., precum și înscrierii dreptului de proprietate al societății E., cu titlu de uzucapiune asupra terenului.

În drept, a invocat dispozițiile art. 28 alin. (1) din Decretul-Lege nr. 115/1938, ale art. 6 alin. (4) și art. 1138 C. civ., și ale art. 82 din Legea nr. 71/2011.

Prin notele scrise depuse la 28.10.2020, reclamanta a precizat că a adaptat capetele de cerere, în urma constatărilor necontestate ale raportului de expertiză tehnică judiciară în specialitatea cadastru-topografie al expertului ing. F.. Astfel, a susținut că a motivat cererea prin aceea că, în baza procesului-verbal din 20.11.1991, a cumpărat prin licitație de la G. imobilul format din construcții (magazie, ateliere, anexe) cu prețul de 660.000 RON și terenul aferent, parțial îngrădit, de 1.691 mp cu prețul de 60.000 RON, prețul fiind plătit integral.

A solicitat, prin urmare, să se constate că a dobândit prin uzucapiune, în baza Decretului-Lege nr. 115/1938, dreptul de proprietate asupra unei suprafețe de 1.022 mp, situată în comuna Ghiroda, jud. Timiș, înscris în CF nr. x Ghiroda (CF nr. vechi 94), nr. top. x, ca proprietate a defuncților A. și B., modificând suprafața parcelei nr. top. x de la 4.517 mp la 1.022 mp, potrivit raportului de expertiză tehnică judiciară al expertului ing. F., care să facă parte integrantă din hotărâre; să se constate că petitul 2 al cererii de chemare în judecată a rămas fără obiect; să se dispună rectificarea înscrierilor în cartea funciară nr. x Ghironda (nr. vechi 94), nr. top. x, în sensul radierii dreptului de proprietate al societății E., cu titlu de uzucapiune asupra terenului în suprafață de 1.022 mp.

Reclamanta a precizat că această cerere nu reprezintă o modificare a acțiunii, întrucât, în cuprinsul acesteia a arătat că suprafața terenului era doar estimată și că, pentru identificarea topografică/cadastrală a terenului este necesară o expertiză tehnică de specialitate.

(I.C.C.J., s. I civ., decizia nr. 495 din 9 martie 2023)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Analizând recursul din perspectiva excepției inadmisibilității, invocată din oficiu, Înalta Curte constată următoarele:

Obiectul litigiului este reprezentat de cererea prin care reclamanta Societatea „DIV” SRL a solicitat pronunțarea unei hotărâri prin care să se constate că a dobândit prin uzucapiune, în baza art. 28 alin. (1) din Decretul-Lege nr. 115/1938, dreptul de proprietate asupra unei suprafețe de 998 mp, parte din terenul de 4.517 mp situat în comuna Ghiroda, jud. Timiș, înscris în CF nr. x Ghiroda (CF nr. vechi 94), nr. top. x, ca proprietate a defuncților A. și B.; să se dispună, în baza unei expertize tehnice de specialitate, care să facă parte integrantă din hotărâre, dezmembrarea parcelei de teren menționate și formarea, prin dezlipire, a două parcele distincte de teren: o primă parcelă de teren cu suprafața estimată de 998 mp (pe care se află amplasate construcțiile casă, magazie și anexe înscrise cu nr. cadastral xl top: x în aceeași carte funciară ca proprietate a societății DIV SRL), căreia să i se atribuie un număr topografic/număr cadastral nou și să fie înscrisă într-o carte funciară nouă; o a doua parcelă de teren fără construcții, cu suprafața estimată de 3.519 mp, căreia să i se atribuie un număr topografic/număr cadastral nou și să rămână înscrisă în CF nr. x Ghiroda, ca proprietate a vechilor proprietari, numiții A. și B., în cote egale de câte 1/2 parte fiecare; să se dispună rectificarea înscrierilor în cartea funciară nouă care se va forma pentru prima parcelă (cu întinderea estimată de 998 mp), în sensul radierii dreptului de proprietate al defuncților A. și B., antecesorii pârâților C. și D., precum și înscrierii dreptului de proprietate al societății E., cu titlu de uzucapiune asupra terenului.

Ulterior, conform precizările formulate, reclamanta a solicitat să se constate dobândirea dreptului de proprietate asupra suprafeței de teren de 1022 mp, situată în comuna Ghiroda, jud. Timiș.

Prin încheierea din 20 martie 2019, pronunțată în dosarul nr. x/2018, Tribunalul Timiș a admis excepția lipsei calității procesuale pasive a pârâților C., D. și Comuna Ghiroda prin Primar, raportat la dispozițiile art. 28 din Decretul-Lege nr. 115/1938, reținând că se impune examinarea pretențiilor formulate în cadrul procedurii instituite de acest act normativ, care este una necontencioasă, și a scos din cauză pârâții. Împotriva acestei încheieri nu s-a exercitat vreo cale de atac de către recurenții de față.

Înalta Curte reține că, în cauza pendinte, cererea având ca obiect uzucapiune este întemeiată pe dispozițiile art. 28 din Decretul lege nr. 115/1938, act normativ în vigoare la data începerii posesiei, hotărârea recurată fiind pronunțată, astfel, în cadrul unei proceduri necontencioase, conform art. 130 din aceleași act normativ.

Potrivit dispozițiilor art. 534 alin. (2) C. proc. civ., încheierea prin care se soluționează cererea este supusă numai apelului, cu excepția celei pronunțate de un complet al Înaltei Curți de Casație și Justiție, care este definitivă.

De asemenea, art. 457 alin. (1) C. proc. civ. statuează în sensul că hotărârea judecătorească este supusă numai căilor de atac prevăzute de lege, în condițiile și termenele stabilite de aceasta, indiferent de mențiunile din dispozitivul ei.

Prin urmare, Înalta Curte constată că, odată ce instanța de fond a stabilit cadrul procesual ca fiind cel reglementat de art. 130 din Decretul Lege nr. 115/1938, sens în care a admis excepția lipsei calității procesuale pasive a pârâților, iar aceștia nu au atacat cu apel încheierea interlocutorie, ce a rămas definitivă sub acest aspect, rămâne câștigată cauzei calificarea juridică a litigiului reprezentat de cererea de înscriere a dreptului de proprietate dobândit prin uzucapiune, în condițiile art. 28 și art. 130 din Decretul Lege nr. 115/1938.

Cum această procedură nu are caracter contencios și îi sunt aplicabile dispozițiile art. 527 și următoarele din C. proc. civ. privind procedura necontencioasă judiciară, rezultă că hotărârea instanței de apel este definitivă, nesusceptibilă de a fi atacată pe calea recursului.

Pentru aceste considerente, calea de atac a recursului formulat în cauză de pârâții C. și D. va fi respinsă, ca inadmisibilă, în temeiul dispozițiilor art. 493 alin. (5) C. proc. civ.

Sursa informației: www.scj.ro.

Cerere prin care reclamanta a solicitat pronunțarea unei hotărâri prin care să se constate că a dobândit prin uzucapiune dreptul de proprietate asupra unei suprafețe de teren și dezmembrarea parcelei de teren menționate și formarea, prin dezlipire, a două parcele distincte was last modified: februarie 4th, 2024 by Redacția ProLege

Jurisprudență

Vezi tot

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.