Cuvinte-cheie "Carte funciara"

 • Cerere prin care reclamanta a solicitat pronunţarea unei hotărâri prin care să se constate că a dobândit prin uzucapiune dreptul de proprietate asupra unei suprafeţe de teren și dezmembrarea parcelei de teren menţionate şi formarea, prin dezlipire, a două parcele distincte

 • Litigiu cu element de extraneitate. Stabilirea competenței internaționale a instanțelor române. Ultimul domiciliu al defunctului

 • Nepronunţarea instanței cu privire la întreg probatoriul administrat şi neindicarea motivelor pentru care a înlăturat probele solicitate de către reclamantă, prin care acesta dorea să dovedească temeinicia acţiunii. Admiterea recursului

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Obligaţii fiscale. Acţiune în constatarea intervenirii prescripţiei dreptului de a cere executarea silită. Radierea persoanei juridice debitoare. Imposibilitatea creditorului de a acţiona

 • Acţiunea în revendicare. Necesitatea stabilirii apartenenţei dreptului de proprietate. Titluri de dobândire provenite de la autori diferiţi

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acţiune în revendicare. Rectificare de carte funciară. Drept de administrare. Amenajare piscicolă. Construcţie hidrotehnică. Domeniul public al statului. Situaţie de fapt

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de vânzare-cumpărare. Revendicare imobil. Sucursală. Capacitate de folosință. Rectificare de carte funciară. Efectul pozitiv al lucrului judecat

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Uzucapiune de lungă durată. Joncţiunea posesiilor. Efectul declarativ al actului de partaj voluntar. Certificat de moştenitor. Respingerea cererii de înscriere în cartea funciară a dreptului de proprietate. Interes

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Ipotecă. Limitele mandatului administratorilor societari. Nulitate absolută. Prescripție extinctivă. Resoluto jure dantis, resolvitur jus accipientis

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Promisiune bilaterală de vânzare. Acțiune în pronunțarea unei hotărâri care să țină loc de contract. Rolul instanței în complinirea unor cerințe legale în cursul judecății

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice