Cuvinte-cheie "Uzucapiune"

 • Acţiune în constatarea dreptului de proprietate prin efectul uzucapiunii de lungă durată. Anularea recursului

 • Determinarea calității procesuale pasive în cererea de uzucapiune. Critici privind modul de identificare a terenurilor revendicate şi obţinute prin hotărâre judecătorească

 • Critici privind administrarea unor probe, respingerea pretenţiilor în temeiul unor excepţii procesuale şi neanalizarea îndeplinirii unor condiţii ce decurg din dispoziţiile legale invocate de reclamantă ca temei juridic

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Uzucapiune. Hotărâre judecătorească. Autoritatea de lucru judecat. Efectul pozitiv şi efectul negativ

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Uzucapiune. Încadrarea criticilor recurenţilor în conţinutul motivului de recurs adecvat. Stabilirea cadrului procesual în funcţie de conţinutul cererii de chemare în judecată

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Uzucapiunea de scurtă durată. Condiția existenței bune-credințe a uzucapantului la momentul dobândirii imobilului. Cauze de întrerupere a cursului prescripției achizitive

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Uzucapiunea de 10 până la 20 de ani. Condiția existenței bune-credințe a uzucapantului la momentul dobândirii imobilului. Cauze de întrerupere a cursului prescripției achizitive

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Uzucapiune de lungă durată. Calitate procesuală pasivă în acțiunile formulate de unitățile de cult religioase

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Uzucapiune de lungă durată. Calitate procesuală pasivă în acțiunile formulate de unitățile de cult religioase

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acţiune în constatarea dobândirii dreptului de proprietate prin uzucapiune. Drept de opţiune. Condiţii şi efecte

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice