Căile de atac şi termenele în care acestea pot fi exercitate. Înlăturarea oricărei împrejurări ce ar putea tergiversa, în mod nejustificat, judecata unei cauze. Respingerea recursului ca fiind tardiv formulat

21 feb. 2024
Vizualizari: 236
  • NCPC: art. 181 alin. (1) pct. 2
  • NCPC: art. 185 alin. (1)
  • NCPC: art. 248 alin. (1)
  • NCPC: art. 421 alin. (2)
  • NCPC: art. 493 alin. (5)

Prin încheierea de ședință din 09 decembrie 2021, pronunțată în dosarul nr. x/2021, Curtea de Apel Timișoara, secția I civilă, în baza art. 411 alin. (1) pct. 2 C. proc. civ., a dispus suspendarea judecății cererii de revizuire formulate de revizuentul A., în contradictoriu cu B., împotriva deciziei civile nr. 702 din 15 septembrie 2021, pronunțate de Curtea de Apel Timișoara în dosarul nr. x/2018.

Prin decizia civilă nr. 258 din 15 septembrie 2022, Curtea de Apel Timișoara, secția I civilă a constatat perimată revizuirea formulată de revizuentul A. împotriva deciziei civile nr. 702 din 15 septembrie 2021 a Curții de Apel Timișoara.

(I.C.C.J., s. I civ., decizia nr. 697 din 2 mai 2023)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Examinând recursul, în condițiile art. 493 alin. (5) C. proc. civ., în raport de excepția tardivității, reținută prin raportul întocmit în cauză, pe care o va analiza cu prioritate față de dispozițiile art. 248 alin. (1) C. proc. civ., Înalta Curte urmează a-l respinge, ca tardiv, pentru următoarele considerente:

În cauză, calea de atac a recursului este formulată împotriva deciziei civile nr. 258 din 15 septembrie 2022, pronunțate de Curtea de Apel Timișoara, secția I civilă, în dosarul nr. x/2021, prin care s-a constatat perimată revizuirea formulată de revizuentul A. împotriva deciziei civile nr. 702 din 15 septembrie 2021 a Curții de Apel Timișoara.

Conform dispozițiilor art. 421 alin. (2) din C. proc. civ., termenul pentru exercitarea recursului împotriva unei hotărâri prin care se constată perimarea este de 5 zile de la pronunțare.

Căile de atac și termenele în care acestea pot fi exercitate sunt reglementate prin norme de ordine publică, deoarece se întemeiază pe interesul general de a înlătura orice împrejurări ce ar putea tergiversa, în mod nejustificat, judecata unei cauze. Astfel, potrivit art. 126 alin. (2) din Constituție, competența instanțelor judecătorești și procedura de judecată sunt prevăzute numai prin lege, prin aceasta legiuitorul urmărind instituirea unei discipline procesuale tocmai pentru a garanta respectarea principiului accesului liber la justiție, dreptului la un proces echitabil și dreptului la apărare. În consecință, nici părțile și nici instanța de judecată nu pot deroga, pe cale de interpretare, de la termenele prescrise de lege pentru exercițiul unei căi de atac ori de la modalitatea în care acestea se calculează.

În speță, decizia atacată a fost pronunțată la data de 15 septembrie 2022, iar recursul a fost declarat la data de 26 septembrie 2022, potrivit datei ștampilei aplicate pe plicul poștal prin intermediul căruia a fost expediată cererea de recurs (aflat la dosarul de recurs), termenul pentru declararea recursului împlinindu-se la data de 21 septembrie 2022, într-o zi de miercuri, calculat conform dispozițiilor art. 181 alin. (1) pct. 2 C. proc. civ.

Se observă așadar că recursul împotriva deciziei civile nr. 258 din 15 septembrie 2022, pronunțate de Curtea de Apel Timișoara, secția I civilă, în dosarul nr. x/2021, a fost declarat cu încălcarea termenului de 5 zile de la pronunțarea hotărârii, prevăzut de dispozițiile art. 421 alin. (2) C. proc. civ.

Înalta Curte reține că obligația părților de a-și exercita drepturile procesuale în cadrul termenelor stabilite de lege reprezintă expresia aplicării principiului privind dreptul persoanei la un proces echitabil, judecat într-un termen rezonabil, potrivit prevederilor art. 6 paragraful 1 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, instituirea termenelor procesuale servind unei mai bune administrări a justiției, precum și necesității aplicării și respectării drepturilor și garanțiilor procesuale ale părților

Fiind vorba despre un termen peremptoriu, ce implică exercitarea dreptului procesual prevăzut de lege înlăuntrul său, nerespectarea acestuia atrage sancțiunea decăderii recurentului din dreptul de exercitare a căii de atac, sancțiune prevăzută în mod expres de art. 185 alin. (1) C. proc. civ.

Excepția tardivității fiind una dirimantă, incidența sa împiedică cercetarea fondului motivelor de recurs.

Față de considerentele expuse, Înalta Curte va respinge, ca tardiv, recursul declarat de revizuentul A. împotriva deciziei civile nr. 258 din 15 septembrie 2022, pronunțate de Curtea de Apel Timișoara, secția I civilă în dosarul nr. x/2021.

Sursa informației: www.scj.ro.

Căile de atac și termenele în care acestea pot fi exercitate. Înlăturarea oricărei împrejurări ce ar putea tergiversa, în mod nejustificat, judecata unei cauze. Respingerea recursului ca fiind tardiv formulat was last modified: februarie 20th, 2024 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.