Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate – modificări (H.G. nr. 786/2020)

29 sept. 2020
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 107

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificatActul modificatorSumar
Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin H.G. nr. 972/2006, și pentru abrogarea H.G. nr. 338/2020

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

(M. Of. nr. 680 din 8 august 2006; cu modif. ult.)

 

 

H.G. nr. 786/2020 privind modificarea și completarea Statutului Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin H.G. nr. 972/2006, și pentru abrogarea H.G. nr. 338/2020

(M. Of. nr. 880 din 25 septembrie 2020)

– modifică: art. 4 alin. (5), art. 5 alin. (1) pct. 12, pct. 26, pct. 31-32, pct. 40 și pct. 47^2, art. 24 pct. 4, art. 25, art. 26, art. 26^1, art. 29 alin. (2), art. 33, art. 37, sintagmele „Colegiul Medicilor Dentiști din România”, „colegiile județene ale medicilor dentiști”, „dispozitive medicale”, „ vicepreședinți”, „ președinte-director general”, „ obiective”, „ indicatori de performanță”, „ indicatori de performanță generali și specifici”, „ standarde de performanță și indicatori de referință asociați pentru îndeplinirea obligațiilor asumate”;

– introduce: art. 5 alin. (1) pct. 32^2, art. 5 alin. (1) pct. 47^9-47^13, art. 11^2;

abrogă: art. 5 alin. (1) pct. 44, art. 12 alin. (2) pct. 21, art. 40 alin. (7).

 

În M. Of. nr. 880 din 25 septembrie 2020 s-a publicat H.G. nr. 786/2020 privind modificarea și completarea Statutului Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin H.G. nr. 972/2006, și pentru abrogarea H.G. nr. 338/2020.

 

Astfel, respectivul act normativ aduce unele modificări, dar și completări Statutului Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin H.G. nr. 972/2006, și pentru abrogarea H.G. nr. 338/2020.

 

Vă prezentăm, în continuare, modificările și completările aduse Statutului Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin H.G. nr. 972/2006.

Original Black Friday pe UJmag.ro!

 

Art. 4 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (modificat prin H.G. nr. 786/2020)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 4, alin. (5) prevedea:

„(5) Calitatea de asigurat și drepturile de asigurare încetează în condițiile prevăzute la art. 222 alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 4, alin. (5) se modifică și va avea următorul conținut:

(5) Calitatea de asigurat și drepturile de asigurare încetează în condițiile prevăzute la art. 222 alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare”.

 

Art. 5 alin. (1) pct. 12, pct. 26, pct. 31-32, pct. 40 și pct. 47^2 din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (modificat prin H.G. nr. 786/2020)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 5 alin. (1), pct. 12, pct. 26, pct. 31-32, pct. 40 și pct. 47^2 prevedeau:

„(1) CNAS are următoarele atribuții:

(…)

12. elaborează proiectul normelor metodologice de aplicare a contractului-cadru, potrivit prevederilor art. 229 alin. (4) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care se aprobă prin ordin al ministrului sănătății și al președintelui CNAS;

(…)

26. derulează programele naționale de sănătate curative, aprobate prin hotărâre a Guvernului și finanțate din bugetul Fondului, în condițiile legii;

(…)

31. evaluează satisfacția asiguraților privind serviciile medicale furnizate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, pe baza chestionarelor și a metodologiei, aprobate prin ordin al președintelui CNAS;

(…)

32. inițiază, negociază și încheie cu instituții similare documente de cooperare internațională în domeniul său de activitate, potrivit dispozițiilor titlului VIII din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și derulează programe finanțate de organisme internaționale având ca specific asigurările de sănătate;

(…)

40. asigură aplicarea unitară a modalităților de acordare a asistenței medicale cetățenilor statelor cu care România a încheiat documente internaționale cu prevederi în domeniul sănătății;

(…)

47^2. asigură rambursarea cheltuielilor ocazionate de acordarea serviciilor medicale în baza documentelor internaționale cu prevederi în domeniul sănătății, la care România este parte. Rambursarea este efectuată de CAS în calitate de instituții competente, prin intermediul CNAS, în baza unei metodologii aprobate prin ordin al președintelui CNAS;”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 5 alin. (1), pct. 12, pct. 26, pct. 31-32, pct. 40 și pct. 47^2 se modifică și va avea următorul conținut:

„(1) CNAS are următoarele atribuții:

(…)

12. elaborează proiectul normelor metodologice de aplicare a contractului-cadru, potrivit prevederilor art. 229 alin. (4) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care se aprobă prin ordin al ministrului sănătății și al președintelui CNAS;

(…)

26. derulează programele naționale de sănătate curative, aprobate prin hotărâre a Guvernului șifinanțate din bugetul Fondului, în condițiile legii;

(…)

31. analizează și evaluează gradul de satisfacție al asiguraților privind serviciile medicale furnizate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, pe baza chestionarelor și a metodologiei, aprobate prin ordin al președintelui CNAS;

(…)

32. inițiază, negociază și încheie cu instituții similare documente de cooperare internațională în domeniul său de activitate, potrivit prevederilor legale în vigoare, și derulează programe finanțate de organisme internaționale având ca specific asigurările de sănătate;

(…)

40. asigură aplicarea unitară a modalităților de acordare a asistenței medicale cetățenilor statelor cu care România a încheiat documente internaționale cu prevederi în domeniul sănătății;

(…)

47^2. asigură rambursarea cheltuielilor ocazionate de acordarea serviciilor medicale în baza documentelor internaționale cu prevederi în domeniul sănătății, la care România este parte. Rambursarea este efectuată de CAS în calitate de instituții competente, prin intermediul CNAS, în baza unei metodologii aprobate prin ordin al președintelui CNAS;”.

 

Art. 5 alin. (1) pct. 32^2 din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (introdus prin H.G. nr. 786/2020)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 5 alin. (1), după pct. 32^1 se introduce un nou punct, pct. 32^2, cu următorul conținut:

„(1) CNAS are următoarele atribuții:

(…)

32^2. încheie convenții de cooperare și finanțare de programe cu organisme internaționale;”.

 

Art. 5 alin. (1) pct. 44 din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (abrogat prin H.G. nr. 786/2020)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 5 alin. (1), pct. 44 prevedea:

„(1) CNAS are următoarele atribuții:

(…)

44. derulează programele naționale de sănătate curative finanțate din bugetul Fondului, potrivit legii;”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 5 alin. (1), pct. 44 se abrogă.

 

Art. 5 alin. (1) pct. 47^9-47^13 din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (introdus prin H.G. nr. 786/2020)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 5 alin. (1), după pct. 47^8 se introduc cinci noi puncte, pct. 47^9-47^13, cu următorul conținut:

„(1) CNAS are următoarele atribuții:

(…)

47^9. asigură recuperarea cheltuielilor ocazionate de acordarea serviciilor medicale în baza documentelor internaționale cu prevederi în domeniul sănătății, la care România este parte. Recuperarea este efectuată prin intermediul CNAS, în baza formularelor specifice întocmite de casele de asigurări de sănătate în calitate de instituții de la locul de ședere/reședință, în baza unei metodologii aprobate prin ordin al președintelui CNAS;

47^10. furnizează informații pacienților în domeniul asistenței medicale transfrontaliere;

47^11. centralizează activitatea caselor de asigurări cu privire la rambursarea asistenței medicale transfrontaliere;

47^12. verifică concordanța dintre rapoartele transmise de Școala Națională de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar București și rapoartele prevăzute în contractul încheiat de CNAS cu această instituție;

47^13. aprobă prin ordin criteriile privind înființarea de oficii de asigurări de sănătate fără personalitate juridică, la nivelul orașelor, al municipiilor, respectiv al sectoarelor municipiului București;”.

 

Art. 11^2 din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (introdus prin H.G. nr. 786/2020)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, după art. 11^1 se introduce un nou articol, art. 11^2, cu următorul conținut:

„Art. 11^2

CNAS solicită instituțiilor, autorităților, organizațiilor patronale și organizațiilor sindicale desemnarea reprezentanților în adunarea reprezentanților, potrivit prevederilor art. 283 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare”.

 

Art. 12 alin. (2) pct. 21 din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (abrogat prin H.G. nr. 786/2020)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 12 alin. (2), pct. 21 prevedea:

„(2) Consiliul de administrație are următoarele atribuții:

(…)

21. avizează normele privind desfășurarea activității de executare silită a creanțelor datorate Fondului de către persoanele fizice, altele decât cele pentru care colectarea veniturilor se face de ANAF, precum și modelul contractului de asigurare socială de sănătate;”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 12 alin. (2), pct. 21 se abrogă.

 

Art. 24 pct. (4) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (modificat prin H.G. nr. 786/2020)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 24, pct. (4) prevedea:

„Vicepreședinții CNAS au următoarele atribuții:

(…)

4. asigură comunicarea cu confederațiile patronale și cu confederațiile sindicale reprezentative la nivel național, precum și cu Adunarea reprezentanților CNAS;”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 24, pct. (4) se modifică și va avea următorul conținut:

„Vicepreședinții CNAS au următoarele atribuții:

(…)

4. asigură comunicarea cu Adunarea reprezentanților CNAS, Consiliul Național al Organizațiilor de Pensionari și al Persoanelor Vârstnice, cu instituțiile statului care desemnează membri în consiliul de administrație al CNAS, precum și cu organizațiile patronale și organizațiile sindicale reprezentative la nivel național potrivit prevederilor art. 51 și 71 din Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare;”.

 

Art. 25 din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (modificat prin H.G. nr. 786/2020)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 25 prevedea:

„Art. 25

Mandatul vicepreședintelui încetează la expirarea acestuia, prin demisie, prin deces sau prin revocare de către consiliul de administrație, cu votul a cel puțin două treimi din numărul membrilor acestuia, precum și în celelalte situații prevăzute de legislația muncii”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 25 se modifică și va avea următorul conținut:

Art. 25

Mandatul vicepreședintelui încetează la expirarea acestuia, prin demisie, prin deces sau prin revocare de către consiliul de administrație, cu votul a cel puțin două treimi din numărul de membri al acestuia, astfel cum este prevăzut la art. 286 din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și în celelalte situații prevăzute de legislația muncii”.

 

Art. 26 din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (modificat prin H.G. nr. 786/2020)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 26 prevedea:

„Art. 26

Conducerea executivă a CNAS este asigurată de către directorul general. Între CNAS și directorul general se încheie un contract de management ale cărui obiective sunt stabilite de președintele CNAS. Contractul conține indicatori de performanță, are natură civilă și se supune regulilor generale referitoare la mandat prevăzute de Codul civi”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 26 se modifică și va avea următorul conținut:

Art. 26

Pentru asigurarea conducerii executive a CNAS, directorul general încheie un contract de management cu CNAS, care cuprinde standarde de performanță și indicatori de referință asociați pentru îndeplinirea obligațiilor asumate, aprobate prin ordin al președintelui CNAS, și care se supune prevederilor Legii nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și regulilor generale referitoare la mandat prevăzute de Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare. Modelul contractului de management se aprobă prin ordin al președintelui CNAS, cu avizul consiliului de administrație al CNAS”.

 

Art. 26^1 din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (modificat prin H.G. nr. 786/2020)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 26^1 prevedea:

„Art. 26^1

(1) Ocuparea postului de director general se face prin concurs și acesta se numește prin ordin al președintelui CNAS pentru un mandat de 4 ani.

(2) Mandatul directorului general încetează la expirarea acestuia, prin demisie, prin revocare de către președintele CNAS pentru neîndeplinirea indicatorilor de performanță stabiliți prin contractul de management, la modificarea cu peste 50% a indicatorilor de performanță care au stat la baza încheierii contractului ori prin deces.

(3) Concursul pentru ocuparea postului de director general se organizează de către CNAS, având la bază și un plan de management cu privire la conducerea executivă a CNAS.

(4) Condițiile și criteriile de selecție pentru ocuparea postului de director general sunt stabilite de președintele CNAS, cu avizul consiliului de administrație”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 26^1 se modifică și va avea următorul conținut:

Art. 26^1

(1) Ocuparea postului de director general se face prin concurs pentru un mandat de 4 ani, cu respectarea condițiilor generale prevăzute la art. 282 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a condițiilor specifice, care se definesc prin metodologia prevăzută la art. 293 alin. (4) din același act normativ. Directorul general se numește prin ordin al președintelui CNAS.

(2) În cazul în care la concurs nu se prezintă niciun candidat sau nu este declarat câștigător niciun candidat, precum și în situația în care mandatul directorului general încetează pentru unul dintre cazurile prevăzute la art. 293 alin. (7) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, postul vacant de director general se poate ocupa temporar până la ocuparea postului prin concurs, prin ordin al președintelui CNAS, cu respectarea cerințelor generale și specifice pentru ocuparea postului prin concurs.

(3) Condițiile de încetare și de suspendare a mandatului de director general sunt prevăzute la art. 293 alin. (7), (9) și (10) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(4) În cazul în care directorul general al CNAS ocupă temporar postul, contractul de management încetează în situațiile prevăzute la art. 293 alin. (7) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare. La data numirii de către președintele CNAS a unei alte persoane care să ocupe temporar, până la ocuparea prin concurs, postul de director general, contractul de management aflat în derulare încetează potrivit art. 293 alin. (7) lit. c) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(5) Concursul pentru ocuparea postului de director general se organizează de către CNAS, având la bază și un plan de management cu privire la conducerea executivă a CNAS.

(6) Competențele manageriale vor fi testate prin susținerea planului de management pentru atingerea obiectivelor CNAS prin raportare la indicatorii de referință asociați standardelor de performanță prevăzuți în contractul de management. Planul de management va fi elaborat pentru perioada mandatului, luând în calcul indicatorii pentru un an bugetar, și va fi adaptat obiectivelor și principiilor sistemului de asigurări sociale de sănătate, precum și atribuțiilor CNAS.

(7) Directorul general al CNAS are obligația realizării planului de management, urmărind atingerea indicatorilor de referință asociați standardelor de performanță cuprinși în contractele de management.

(8) Condițiile și criteriile specifice de selecție pentru ocuparea postului de director general și încheierea contractelor de management se definesc prin metodologia prevăzută la art. 293 alin. (4) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(9) Evaluarea performanțelor profesionale ale directorului general se face potrivit dispozițiilor art. 2931 din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu procedura de evaluare aprobată prin ordin al președintelui CNAS, potrivit art. 293 alin. (4) din același act normativ”.

Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate – modificări (H.G. nr. 786/2020) was last modified: septembrie 29th, 2020 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter