Soluţionarea unei căi de atac ce nu întruneşte cerinţele legale. Apel respins ca fiind inadmisibil

12 mart. 2024
Vizualizari: 165
  • NCPP: art. 275 alin. (2)
  • NCPP: art. 408 alin. (1)
  • NCPP: art. 421 pct. 1 lit. a)
  • NCPP: art. 431
  • NCPP: art. 432 alin. (4)

Prin decizia penală nr. 43/CA din data de 02 martie 2023, pronunțată de Curtea de Apel Timișoara, secția penală, în dosarul nr. x/2022, în baza art. 432 din C. proc. pen., s-a respins, ca nefondată, contestația în anulare formulată de contestatorul A. împotriva deciziei penale nr. 231/A/3.03.2022 a Curții de Apel Timișoara, pronunțată în dosar nr. x/2020.

S-a constatat încetarea suspendării executării deciziei penale nr. 231/A/3.03.2022 a Curții de Apel Timișoara, pronunțată în dosar nr. x/2020, dispusă prin încheierea penală nr. 23/CA din 10.08.2022 a Curții de Apel Timișoara pronunțată în dosarul nr. x/2022.

S-a dispus continuarea executării pedepsei de 4(patru) ani și 10(zece) luni închisoare de către persoana condamnată A. în baza mandatului de executare a pedepsei închisorii nr. 573/2021 din 3.03.2022, emis de Tribunalul Arad.

(I.C.C.J., s. pen., decizia nr. 144/A din 11 aprilie 2023)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Înalta Curte este învestită cu soluționarea apelului exercitat de contestatorul A. împotriva unei decizii pronunțate în soluționarea contestației în anulare, după procedura de examinare a admisibilității în principiu a căii extraordinare de atac, reglementată de art. 431 din C. proc. pen.

Înalta Curte notează că potrivit art. 408 alin. (1) din C. proc. pen., calea ordinară de atac a apelului poate fi exercitată exclusiv împotriva sentințelor și încheierilor pronunțate în primă instanță.

În ceea ce privește interpretarea dispozițiilor art. 432 alin. (4) din C. proc. pen., potrivit cărora „Sentința dată în contestație în anulare este supusă apelului, iar decizia dată în apel este definitivă”, jurisprudența a statuat în mod constant că această dispoziție vizează hotărârile pronunțate în procedura de judecare a contestației în anulare după admiterea în principiu, reglementată de art. 431 din C. proc. pen.

Se reține că, în cauză, condamnatul A. a declarat apel împotriva deciziei penale nr. 43/CA din data de 02 martie 2023, pronunțată de Curtea de Apel Timișoara, secția penală în dosarul nr. x/2022, pronunțată în procedura de judecare a contestației în anulare după admiterea în principiu, hotărâre care este definitivă, fiind pronunțată de o instanță de apel, în soluționarea unei contestații în anulare declarate împotriva unei decizii pronunțate în apel.

Așadar, declarând apel împotriva unei hotărâri definitive, condamnatul a învestit Înalta Curte de Casație și Justiție cu soluționarea unei căi de atac ce nu întrunește cerințele textelor de lege menționate mai sus și, în consecință, nu este admisibilă potrivit dreptului comun.

Or, recunoașterea unei căi de atac în situații neprevăzute de legea procesual penală constituie o încălcare a principiului legalității căilor de atac și, din acest motiv, apare ca o soluție inadmisibilă în ordinea de drept.

Pentru aceste considerente, Înalta Curte, în temeiul art. 421 pct. (1) lit. a) C. proc. pen., va respinge, ca inadmisibil, apelul formulat de contestatorul A. împotriva deciziei penale nr. 43/CA din data de 02 martie 2023, pronunțată de Curtea de Apel Timișoara, secția penală în dosarul nr. x/2022.

În temeiul art. 275 alin. (2) C. proc. pen., va obliga apelantul condamnat la plata sumei de 200 RON, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

În temeiul art. 275 alin. (6) C. proc. pen., onorariul cuvenit apărătorului desemnat din oficiu pentru contestator, în sumă de 340 RON, va rămâne în sarcina statului și se va plăti din fondurile Ministerului Justiției.

Sursa informației: www.scj.ro.

Soluționarea unei căi de atac ce nu întrunește cerințele legale. Apel respins ca fiind inadmisibil was last modified: martie 12th, 2024 by Redacția ProLege

Jurisprudență

Vezi tot

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.